Yazar: <span>Hasan Göğüş</span>

Yüksek öğrenimini A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır.1977 yılında Dışişleri Bakanlığına girdikten sonra yurtdışı Teşkilatında Yeni Delhi Büyükelçiliği, BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Londra Büyükelçiliği ve AGİT nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde farklı ünvanlarla görev yapmıştır. 2002 yılında Hindistan’a büyükelçi atanan Hasan Göğüş ayrıca Yunanistan, Avusturya ve Portekiz’de ülkemizi büyükelçi olarak temsil etmiştir. Merkezde ise Müşterek güvenlik işleri,Müsteşar özel kalem müdürlüğü, Orta Asya Dairesi, Silahların kontrolü ve silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığı, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğünde çalışmıştır. Son merkez görevi Avrupa Birliği ve Avrupa Ülkeleri ile ilişkilerden sorumlu müsteşar yardımcılığıdır. 2018 yılında Bakanlıktan emekliye ayrılan Hasan Göğüş, halen Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü Danışma Kurulu, OKAN Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Türk-Yunan Forumu üyesidir. Hasan Göğüş’ün 42 yıllık meslek anılarını derlediği “Zor Başkentler’de Diplomasi” isimli kitabı Doğan Kitapevi tarafından yayınlanmıştır.

Yunanistan’la Aramızdaki Deniz Hukuku Sorunları Nasıl Çözümlenir?

Yunanistan’la aramızda Ege’de karasularının genişliği, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılması, hava sahası, arama ve kurtarma sorumluluk alanlarının belirlenmesi, herhangi bir geçerli uluslararası anlaşmayla Yunanistan’a verilmemiş coğrafi formasyonlar üzerindeki egemenlik hakları ve bazı Yunan adalarının silahlardan arındırılmış statüsü gibi [...]
Devamı
  • 1
  • 2
Subscribers