YOLA ÇIKARKEN;

Bizler, sınavla girdiğimiz Dışişleri Bakanlığından uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılmış kişileriz. Ülkemizde dış politika konularının gittikçe daha çok ilgi çekmesini ve kamu oyunda sık sık tartışılmasını memnuniyetle izliyoruz. Dışişleri Bakanlığında yaptığımız işlerde edindiğimiz deneyim ve birikimle toplumumuzdaki dış politika tartışmalarına biz de katkı sunmak istiyoruz.

 

Dış politika bir ülkenin geleceğinin şekillendiği alanlardan biridir. Ülkemizin bir yandan ulusal çıkarlarının ve dünyadaki seçkin konumunun korunup güçlendirilmesi, öbür yandan çağdaş ve uygar çizgide ilerlemesinin sürmesi için dış politikanın toplumun ortak aklını yansıtan şekilde belirlenip yürütülmesini gerekli görüyoruz. Bu bakımdan sivil toplumdan ve kamu oyundan gelen görüşlere kulak verilmesinin yararına inanıyoruz. Dolayısıyla ülkemize hizmetlerimizi bundan böyle sivil toplumun bir parçası olarak sürdürebileceğimizi düşünüyoruz.

 

Bu amaçla Ankara Politikalar Merkezi (APM) çatısı altında bir araya geldik. APM kazanç amacı gütmeyen, bütçesi şeffaf ve bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Biz de APM bünyesinde yapacağımız çalışmalar ve gerçekleştireceğimiz etkinliklerde bağımsız olacağız. Hiç bir siyasal parti ya da hareketle ilişkimiz olmayacaktır. Hiç bir çevrenin etkisi altına girmeyeceğiz. Ön yargılardan uzak kalacağız. Fikri hür, vicdanı hür yurtseverler olarak çalışacağız. Evrensel insan hakları, demokrasi, hukuk devleti değerlerine ve Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerine bağlıyız. Rehberimiz Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözüdür.

 

Dış politikamızla ve uluslararası ilişkilerle ilgili konularda yapacağımız yazılı çalışmaların yanısıra açık ve saydam şekilde görüş alışverişini sağlayacak toplantılar düzenlemeyi öngörüyoruz. Bu toplantıları “Diplomatik Akıl Toplantıları”olarak adlandıracağız. Güncel konulara öncelik vereceğiz. Sağ duyuya ve deneyime dayanan diplomasi kavramını öne çıkaracağız.

 

Çalışmalarımızın geniş bir alana yayılmasını hedefliyoruz. Ulusal güvenlik, çevre, dış ticaret, uluslararası ekonomi, sağlık, insan hakları, göç, kültür ve sanat konularını da dış ilişkiler bakımından gündemimize taşıyacağız. Bu amaçla ilgili uzman kişi ve kurumlarla işbirliği yapacağız.

 

APM’nin sitesi bizim katılmamızı yansıtan şekilde yenilenmiştir. Bizlerle ilgili bilgilere ve APM çerçevesindeki çalışmaların hepsine sözkonusu site yoluyla ulaşılabilir. Sitede ayrıca bir “Dış Politika Sohbeti” köşesi oluşturuyoruz. İzleyicilerden gelebilecek sorulara bu köşede, ülke içi siyasal tartışmalara taraf olmadan yanıt vermeye çalışacağız.

 

Pandemi koşulları nedeniyle etkinliklerimiz şimdilik sanal ortamda yürütülecektir. Koşullar izin verdiği ölçüde canlı etkinliklere yöneleceğiz. Dış politikayla ilgilenen herkese, her kesime açık olacağız.

 

Ülkemize dış politika alanında yeni katkılar yapabilirsek ne mutlu bize!

 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.