Yönetim Kurulu

Pandemi koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen Genel Kurul toplantıları, yasalar izin verdiğinde yapılacak ve yeni kurullar belirlenecektir.

Subscribers