Ankara Politikalar Merkezi

Ankara Politikalar Merkezi (APM), 30 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. Siyasi partilerden ve çıkar gruplarından bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Veri odaklı analitik çalışmalarıyla stratejik açılımları ve toplumsal değişimleri inceler, farklı karar seçenekleri oluşturur, çözüm üretmenine destek olur. Sivil toplum düzeyindeki tartışmalara katkıda bulunur. Politika oluşturulmasına ve katılımcılığın gelişmesinde destek olmayı hedefler. Politika önerilerini özel ve kamu kuruluşlarına, medya kuruluşlarına, kamuoyuna sunmayı amaçlar.

APM’nin temel amacı iç ve dış politika konularındaki uluslararası iletişimi güçlendirmek, fikir ve çözüm üretiminde katılımcılığın gelişmesine destek olmaktır. Küresel arenada coğrafyamızdaki ülke ve halkların düşünce ve önceliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmektir. APM bu amaçla uluslararası kamuoyunda, yazılı ve digital basında, düşünce kuruluşlarında, kanaat önderleri ve karar vericiler arasında yürütülen tartışma ve çalışmalara katkıda bulunur.