APM STAJ PROGRAMI

Staj programı, APM’deki çalışma düzeni, stajyerlerin ilgi alanları ve araştırma faaliyetlerine ayırabilecekleri süre dikkate alınarak yürütülmektedir. Staj süresince katılımcılar, APM tarafından belirlenen araştırma alanlarında muhtelif çalışmalar yapmaktadırlar.

 

Katılımcılar stajlarını, APM tarafından belirlenen konu başlıkları altında, ilgili bölge, ülke veya konunun uzmanlarının denetiminde yapmaktadır. Konu başlıklarının tespit edilmesinde stajyerlerin ilgisi kadar APM’nin beklentileri ve konunun çalışılabilir olması da etkili olmaktadır.

 

Staj Başvuru Sahibinde Aranan Nitelikler:

 • Staj taleplerinde, Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, sosyoloji, iktisat, hukuk, tarih, felsefe, modern diller ve mütercim-tercümanlık bölümlerinin lisans (2./3./4. sınıf) ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere öncelik tanınmaktadır.
 • Çok iyi İngilizce bilgisi ( Konuşma ve Yazma), bölgesel dillerde de haber-yorum izleme kapasitesi tercih nedenidir.
 • Stajyerlerde araştırma ve rapor becerisi; APM etkinliklerinin düzenlenmesinde işbirliği yeteneği; Motivasyonu yüksek, iş disiplinli ve işine bağlılık; Gelişmiş kendi kendine ve bağımsız çalışabilme yeteneği; Kültürlerarası diyalogda esneklik; Günlük çalışma düzeninin tüm alanlarında yardımcı olmaya isteklilik tercih nedenidir.
 • Başvuru sahiplerinden, APM’de bir (1) tam gün ya da iki (2) yarım günden daha az olmamak kaydıyla zaman ayırmaları beklenmektedir.
 • APM stajyerliğine kabul için sigara içilmemesi, kılık-kıyafetin özenli olması, APM’de kurum içi sorumluluklara ve gerekli temizlik kurallarına uyulması gerekmektedir.
 • Başvuru sahiplerinden ya da staja kabul edilenlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 • APM stajı gönüllülük esaslarına dayanmaktadır. Staj süresince herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
 • Başvuru sahibinin cinsiyeti, milliyeti, dini veya mezhebi ile ilgili olarak APM tarafından herhangi bir tercih sebebi yoktur.
 • Yoğun talep nedeniyle başvuruların ancak bir kısmı kabul edilebilmektedir.
 • APM, stajyerler için herhangi bir konaklama ya da barınma imkânı sağlayamamaktadır.
 • APM, staj ve yabancı stajyerler için Türkiye ikameti süresince sağlık sigortası sağlamayacaktır. Staj ya da yabancı stajyerler için Türkiye ikameti öncesinde sağlık sigortası gibi tüm düzenlemeleri gerçekleştirmesini tavsiye ediyoruz. Kalış sürenizi kapsayan, herhangi bir kaza ihtimaline karşı, önceden bir sağlık sigortası sözleşmesi yapmanızı öneriyoruz.
 • Standart staj süresi üç (3) aydır. Sadece, istisnai durumlarda staj süresinin uzatılması ya da kısaltılması düşünülecektir.
 • Stajyer, staj bitimini takiben en geç iki (2) hafta içerisinde stajını değerlendiren iki sayfalık bir rapor sunacaktır.
 • Stajlarını başarıyla tamamlayanlara “APM Staj Sertifikası” verilmektedir.

 


 

Stajyerlere Sunulan İmkanlar:

 • APM ailesine katılım.
 • APM web sayfasında analiz yazımı.
 • APM’de çok iyi çalışma koşulları. APM ofis altyapısı, APM digital altyapısı ve şartlarından yararlanım. Digital altyapının öğretilmesi ve kullanımı.
 • Türkiye genelinde ve dışında APM tarafından organize edilen, APM misyon ve çalışmalarıyla ilgili yerel ve uluslararası organizasyonlara erişim.
 • APM’nin Türkiye ya da uluslararası düzeydeki yerel ve uluslararası ortaklarıyla temaslar.
 • APM, dış politika üzerine uzmanlaşmayı ve demokratik yurttaşlık bilincini aşılayan bir kurumdur. Eğitim kurumu değildir. APM, stajyerleri günlük çalışma düzenine adapte etmeye ve iş disiplini vermeye çalışacaktır.

 


 

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler:

 • Özgeçmiş
 • Niyet Mektubu (Niyet mektubunda, APM’de kullanılacak sürenin hangi amaçlarla değerlendirilmek istendiği, kişisel gelişim açısından ne tür beklentiler içinde olunduğu, hangi araştırma alanlarında görev alınmak istendiği gibi detaylara yer verilmelidir.)
 • Uluslararası ilişkiler, siyasi, toplumsal ve ekonomik meseleler ya da gündeme ilişkin 800-1000 kelime aralığında analitik bir inceleme yazısı. (Katılımcılar yazılarını teslim ederken, çalışmalarının APM internet sitesindeki Genç APM bölümünde yayınlanacağını ve ikinci veya üçüncü taraflarla ilgili herhangi bir telif hakkı sorunu doğması halinde sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılacaklardır.)
 • Yabancı dil bilgisine ilişkin belge, referans mektupları, not dökümleri ve deneyim sertifikalarının iletilmesi tercih sebebi olacaktır.
 • APM’ye ne kadar zaman ayırabileceği net olarak ifade edilmelidir.

 


Başvurular

 • Staja başlamak istediğiniz tarihten en az iki (2) ay önce eksiksiz başvurunuzu iletiniz. Erken başvurular tercih edilmekte olup buna göre değerlendirmeye alınacaktır. Çok sayıda başvuru alındığından sadece ön elemeyi geçen adaylarla iletişime geçilecektir.

 

Subscribers

Pandemi koşulları sebebiyle APM staj programlarını
güz dönemine kadar ertelemiştir.