APM Misyonu

APM, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu coğrafyadaki güçlü ve zayıf yanları, karşı karşıya bulunduğu fırsat ve riskleri değerlendirerek, yeni fikirler, yeni bakış açıları geliştirir ve karar alıcılara farklı strateji seçenekleri sunar. Ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum aktörleri arasında işbirlikleri oluşturarak barış ve demokrasi arayışlarına destek olmayı hedefler. APM, amaç ve ilkelerini paylaşan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, var olan işbirliklerine destek olur ve gerektiğinde eşgüdümü sağlar.

Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkilerinde kültürel, toplumsal, siyasal iletişim stratejileri geliştirmesine, stratejik iletişim faaliyetlerini icra etmesine destek olur. APM bünyesinde, bölgesel ve küresel anlamda Türkiye’yi ilgilendiren konular üzerine tartışmalar, bilgilendirme toplantıları, beyin fırtınaları, seminerler, paneller ve konferanslar düzenlenir. Bu kapsamda sağlanan karşılıklı bilgi akışı ile APM, Türkiye’nin dünya ile iletişim kanallarının açılmasını ve yararlı gördüğü mesajların iletilmesini sağlar, stratejik iletişimin geliştirilmesine yardımcı olur.

APM, bilgi ve analiz üretimine yardımcı olur. APM, toplumun ihtiyacı olan bilgiyi üretir, varolan bilgi yığınları içinde ihtiyaç duyulan bilgiyi seçer ve analiz eder. APM, toplumun yararına olacak bilgi ve analiz ürünlerini yazılı ve digital medya kanalı ile paylaşır.

APM, uzmanlarının ilgi alanları çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunar. Bu çerçevede APM kamu kurumlarına, kamuoyuna, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve iş dünyasına düzenli sözlü bilgilendirme yapar, düzenli yazılı raporlar yayınlar. Seminer ve konferanslar şeklinde danışmanlık hizmetleri verir. APM, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve profesyonel konferanslar, seminerler, çalıştaylar düzenler. APM, eğitim hizmetlerine yardımcı olur. APM kurum ve kuruluşlara siyaset, uluslararası siyaset, ekonomi, hukuk, toplumsal bilimler ve güvenlik alanlarında eğitim verir. Proje planlama, uygulama ve denetimi alanlarında destek olur.