Üyeler

Özgeçmişler için resmin üzerine tıklayın

Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Dr. Selin Nasi

Büyükelçi (E)

Hasan Göğüş

Büyükelçi (E)

Ahmet Arda

Büyükelçi (E)

Şakir Fakılı

Teknoloji Mentoru

Serhat Soydan

Büyükelçi (E)

Rafet Akgünay

Büyükelçi (E)

Namık Tan

Başkan Yardımcısı (Projeler)

Hasan Kanbolat

Büyükelçi (E)

Celalettin Kart

Büyükelçi (E)

Alper Coşkun

Büyükelçi (E)

Tacan İldem

Büyükelçi (E)

Ömür Şölendil

Büyükelçi (E)

H. Taner Seben

Büyükelçi (E)

Murat Adalı

Gazeteci

Tülin Daloğlu

Büyükelçi (E)

Zeynep Sibel Algan

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Akova

Büyükelçi (E)

Taner Karakaş

Büyükelçi (E)

Mehmet Fatih Ceylan

Büyükelçi (E)

Kaya Türkmen

Büyükelçi (E)

Arslan Hakan Okçal

Büyükelçi (E)

Akın Algan

Büyükelçi

Ömer Önhon

Büyükelçi (E)

Mehmet Haluk ILICAK

Öğretim Üyesi

Dr. Ümit Alperen

Büyükelçi (E)

Derya Kanbay

Marka / Packaging Mentoru

Tacettin Tatlıağız

Büyükelçi (E)

Naci Sarıbaş

Büyükelçi (E)

Erdoğan İşcan

Büyükelçi

Metin Kılıç

Büyükelçi (E)

Atılay Ersan

Büyükelçi (E)

Ahmet Üzümcü

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık

Büyükelçi (E)

Hasan Servet Öktem

Büyükelçi (E)

Oya Tuzcuoğlu

Büyükelçi (E)

Dicle Kopuz

Büyükelçi (E)

Ali Rıza ÇOLAK

Büyükelçi (E)

Sermet Atacanlı

Büyükelçi (E)

Oğuz Demiralp

Büyükelçi (E)

Ayşe Sezgin

Büyükelçi (E)

Ayşenur Alpaslan

Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Dr. Selin Nasi

1978, İstanbul doğumlu. Uluslararası İlişkiler uzmanı. Dış politika analizleri, konuk yazar olarak, Karar Gazetesi’nde yayınlanmaktadır. Nasi, 2017’den bu yana Medyascope TV’de yayınlanan ve tamamı kadın yorumculardan oluşan Femfikir programının düzenli konukları arasındadır. 2015-2018 yılları arasında Hurriyet Daily News; 2013-2018 yılları arasında Türk Yahudi Cemaati’nin haftalık yayınlanan Şalom Gazetesi’nde dış politika üzerine köşe yazarlığı yapmıştır.

 

Lisans eğitimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Selin Nasi, yüksek lisans derecesini 2006 yılında Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne teslim ettiği “1 Mart Tezkeresi Gölgesinde Türk-Amerikan İlişkileri” başlıklı tezi ile aldı. Akademik çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam eden Nasi, 2021 yılında teslim ettiği “Türkiye’nin Soğuk Savaş Sonrası İsrail Politikası: Kimliğin Realpolitikle Mücadelesi” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı.

 

Born in1 1978 in Istanbul. Columnist & foreign policy commentator. Selin Nasi is a contributor to Karar Newspaper. She is also one of the regular foreign policy commentators to Femfikir-an all-female TV debate- broadcasted weekly on Medyascope TV, an independent media outlet. Formerly, she worked as a columnist at Hürriyet Daily News (2015-2018) and Şalom (2013-2018), the weekly newspaper of Turkey’s Jewish community.

 

Ms. Nasi received her BA from Marmara University’s Department of Political Science in 2000 and her MA from Istanbul Bilgi University in 2006, with her thesis “Turkey-American Relations Under the Shadow of the March 1 Resolution.”

 

Nasi received her PhD in Political Science and International Relations from Boğaziçi University in 2021. Her doctoral dissertation, “Turkey’s Israel Policy in the Post-Cold War: The Struggle of Identity over Realpolitik”analyzes the ups and downs of Turkish-Israeli ties in relation to the transformation of the international system,along with structural changes in Turkish politics.

 

Her most recent publication is a book chapter she co-authored with Soli Özel titled “How the Syrian War shifted the balance of power in Turkish-Israeli relations,” in Israeli-Turkish Relations in Comparative Perspective,edited by Ayşegül Sever and Orna Almog. London:Palgrave MacMillan, 2019.

Büyükelçi (E)

Hasan Göğüş

1953 Gaziantep doğumlu, Ankara Koleji ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, 1977 yılında Dışişlerine girdi. Yurt dışında Yeni Delhi Büyükelçiliği, BM Cenevre Ofisi ve AGİT nezdindeki Daimi Temsilciliklerde, Londra Büyükelçiliğinde çalıştı. Hindistan, Yunanistan, Avusturya ve Portekiz’de Türkiye’yi büyükelçi olarak temsil etti. Merkezdeki son görevi AB ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu müsteşar yardımcılığıydı. Halen OKAN Üniversitesi mütevelli heyeti ve uluslararası çalışma hukuku örgütü danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Born in 1953 in Gaziantep. Graduated from Ankara College high school and Ankara University faculty of political sciences. Joined foreign service in 1977. Worked at Turkish Embassy in New Delhi, Permenant missions of Turkey at UN Office in Geneva and OSCE in Vienna. Represented Turkey in India, Greece, Austria and Portugal. Presently he is a member of Trustees at OKAN university and Advisory board of International Development Law Organization.

Büyükelçi (E)

Ahmet Arda

Büyükelçi  1953 İstanbul doğumlu.
Kasım 1979 da Dışişleri Bakanlığına girdi. Dakka, Londra, Kanberra Büyükelçiliklerinde, BM Daimi Temsilciliği NY, OECD Daimi Temsilciliği Paris de çalıştı. Rodos ve Anvers Başkonsolosu ve Lusaka Büyükelçisi olarak görev yaptı.  2017 Şubatında emekli oldu
Born in 1953 Istanbul  Joined the Turkish Foreign Ministry in November 1979.
Served in the Turkish Embassies in Dhaka, London, Canberra, Turkish Permanent Missions to UN. N.Y. and OECD Paris. Served as Consul General in Rhodes and Antwerp and Turkish Ambassador in Lusaka, Zambia
Retired in 2017 February
Büyükelçi (E)

Şakir Fakılı

Gaziantep 1953 doğumlu. 1977 yılında Ticaret Bakanlığında raportör olarak başladı, 1978 yılında Dışişleri Bakanlığına girdi. Batum ve Nürnberg’de başkonsolosluk, Kuveyt, Lefkoşa ve Budapeşte’de büyükelçilik yaptı. Merkezde en son  konsolosluk genel müdürü olarak görev yaptı. 2018’de emekli oldu.

Born in Gaziantep in 1953. Joined Trade Ministry in 1977 and then Foreign Ministry in 1978. Served as Consul General in Batumi and Nurnberg and Ambassador in Kuwait, Nicosia (TRNC) and Budapest. His last position in Ankara was Director General for Consular Affairs. Retired in 2018.

Teknoloji Mentoru

Serhat Soydan

1986 yılından beri bilgisayarlar ile yaşamaktadır.Teknolojik danışmanlık ve kurumsal dijital ihtiyaç haritaları ile Dijital varlık oluşturma ve yönetme konularında danışmanlık yapmaktadır. Mobil uygulama proje yöneticiliği ve ekip liderliğinin yanında, grafik tasarım, video düzenleme, ses düzenleme, 2D video animasyon üretimi yapmaktadır.
14 yıl film, reklam ve sinema sektöründe yapımcı olarak görev almıştır.
Eş ve 2004 ten beri kız babası.22 Yıllık Alternatif Yaşam Derneği’nde aktif olarak gönüllülük ve Yönetim kurulu başkan yardımcılığı ile birlikte Sosyal girişimcilik, Çeşitlilik, Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik, Erişilebilirlik, Eşitlik, Sosyal Etki yatırımları ve ölçümlemesi, Alternatif Eğitim konularında araştırma ve proje geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

 

He has been living with computers since 1986 and provides consultancy on technological consultancy and corporate digital need maps and digital asset creation and management.
In addition to mobile application project management and team leadership, he is engaged in graphic design, video editing, sound editing, 2D video animation production.
He worked as a producer in the film, advertising and cinema industry for 14 years.
Father of a daughter since 2004.
At the 22-Year Alternative Life Association, she actively conducts research and project development studies on Social entrepreneurship, Diversity, Inclusion, Sustainability, Accessibility, Equality, Social Impact investments and measurement, Alternative Education, together with volunteering and vice chairman of the board of directors.

Büyükelçi (E)

Rafet Akgünay

Ankara, 1953 Lise: TED Ankara Koleji (1971)​, Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (1975) ​, Yüksek Lisans: Fletcher School of Law and Diplomacy (1976)​, Doktora: ODTÜ (1992)

Diplomatik Kariyerine 1977’de başlayan Akgünay, Lefkoşa, Tel Aviv (Maslahatgüzar), Atina, Roma NATO Savunma Koleji (Kıdemli Türk Temsilcisi ve Fakülte Danışmanı), Washington (Elçi Müsteşar/Misyon Şefi Yardımcısı), ile Büyükelçi olarak, Pekin (Pyongyang’a da akredite) ve Ottowa’da görev yapmıştır. Ankara’da ise, Kıbrıs-Yunanistan İşleri Dairesi, NATO Askeri İşler Dairesi (Daire Başkanı) Siyaset Planlanma (Genel Müdür Yardımcısı) Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Başbakan Dışişleri Kıdemli Başdanışmanı, Terörle Mücadele Yüksek Temsilcisi, Çok Taraflı İlişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak çalışmıştır.

2012 yılında emekli olmasından sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda öğretim görevlisidir ve Rektör Danışmanlığını yürütmüştür. KKTC’de, 2012-2014 arasında Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu’nda hizmet vermiş, bir dönem de üyesi bulunduğu Beşparmaklar Düşünce Kuruluşu’nun Genel Koordinatörlüğünü yapmıştır.

 

 

Born in Ankara, 1953 High School: TED Ankara College (1971)​, BSc: Middle East Technical University (METU) (1975), MA: Fletcher School of Law and Diplomacy (1976)​, PhD: METU (1992)

Akgünay started his diplomatic career in 1977. He served in Lefkoşa, Tel Aviv (Charge d’Affairs), Athens, Rome NATO Defense College (Senior Turkish Representative and Faculty Adviser), Washington (Minister-Counselor and DCM) and as Ambassador in Beijing (accredited to Pyongyang) and Ottawa. In Ankara he worked at ​the Cyprus and Greek Affairs Department, NATO Military Affairs (HoD). Policy Planning (DDG), The Presidency (Chief of Cabinet), Prime Minister’s Office (Senior Foreign Policy Adviser) High Representative of Turkey to Counter-Terrorism Mechanism and Deputy Undersecretary (Multilateral Political Issues).

He has been teaching at the METU-North Cyprus since his retirement in 2012 and adviser to the Campus President. Served as a member in the TRNC Presidency Consultative Board from 2012 to 2014 and coordinator of a Turkish Cypriot Think Tank.

Büyükelçi (E)

Namık Tan

Büyükelçi (E). 2010-2014 yılları arasında T.C. Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığında, İkili Siyasi İşlerden ve Kamu Diplomasisinden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2009 yıllarında T.C. Tel Aviv Büyükelçisi idi. Büyükelçi Tan, Dışişleri Bakanlığına 1982 yılında katıldı ve Ankara, Moskova ve Abu Dhabi’deki görevlerinin ardından, 1991 yılında Washington Büyükelçiliğine atandı. Washington’da, Müsteşar (1991-1995) ve Birinci Müsteşar (1997-2001) olarak iki dönem görev yaptı. 1995-1997 yıllarında Dışişleri Bakan Özel Kalem Müdürü idi. 2001 yılında Washington’dan döndüğünde Amerikalar Daire Başkanlığına getirildi. Bunu takiben, 2002 yılında Enformasyon Daire Başkanı oldu. 2004-2007 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevinde bulundu.

 

Ambassador (R). Served as Turkey’s ambassador in Tel Aviv and Washington. Foreign Ministry’s spokesperson, chief of cabinet for the minister and deputy undersecretary for political affairs in the Foreign Ministry. He joined the Ministry in 1982. Worked in Turkish Embassies in Moscow, Abu Dhabi and trice in Washington.

Başkan Yardımcısı (Projeler)

Hasan Kanbolat

Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. ANKA Haber Ajansı, TİKA, Dışişleri Bakanlığı ve ASAM’da (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) çeşitli görevlerde çalıştı. ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi) kurucu başkanlığını yaptı (2008-2014). Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Karadeniz konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi, raporu ve kitabı bulunmaktadır.

Büyükelçi (E)

Celalettin Kart

Büyükelçi (E), 1951 yılında İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesi ve Grenoble Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1974 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girmiştir. Lyon Başkonsolosu (1995-1998), Beyrut Büyükelçisi (2001-2005), İİT Genel Sekreteri Kabine Genel Direktörü ve Başdanışmanı (2005-2007), Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Genel Müdürü (2007-2010) olarak görev yapmış ve Ocak 2010 – Kasım 2013 tarihleri arasında Lüksemburg Büyükelçisi olmuştur.

 

Ambassador (R). Born in Istanbul, Turkey, in 1951. He studied Political Science in the University of Grenoble after having graduated from the Galatasaray High School. He started his career in the Ministry of Foreign Affairs in 1974. He acted as Consul General to Lyon (1995-1998), Ambassador to Lebanon (2001-2005), OIC Secretary General’s Chief of Cabinet and Chief Advisor (2005-2007), General Director of Economic Affairs in the Ministry of Foreign Affairs (2007-2010), and Ambassador to Luxembourg (2010-2013).

Büyükelçi (E)

Alper Coşkun

Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, lisans üstü öğrenimini ise St. John’s Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümlerinde yapmıştır. 1988 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdikten sonra yurtdışı teşkilatında Moskova (1992-1995), Atina (1995-1997), Roma – NATO Savunma Koleji’nde Fakülte Danışmanı ve Kıdemli Türk Temsilcisi (1999-2001), Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdinde New York’taki Daimi Temsilciği (2001-2003) ve Türkiye’nin NATO nezdinde Brüksel’deki Daimi Temsilciliği’nde (2005-2010) çalışmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde ülkemizi Büyükelçi olarak temsil etmiştir (2012-2016).

 

Merkez teşkilatında deniz yetki konuları ile Montrö Sözleşmesi’nin uygulanmasından sorumlu Denizcilik Sorunları Dairesi, Dışişleri Müsteşarı’nın ve Bakanı’nın özel danışmanlık birimleri ve NATO/Avrupa-Atlantik Güvenlik İşleri Dairesi’nde çalışmıştır. Terörle uluslararası mücadele, güvenlik ve istihbarattan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır (2010-2012). Son merkez görevi Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü (2016-2019) olmuştur.

 

Dışişleri Bakanlığı’ndan 2021 yılında emekli olmuştur.

Büyükelçi (E)

Tacan İldem

2020 Nisan ayına kadar NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Büyükelçi (E) Tacan İldem 2019 Londra Liderler Zirvesi kararı uyarınca NATO Genel Sekreteri tarafından oluşturulan ve hazırladığı rapor son Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantılarında görüşülen NATO 2030 Değerlendirme Süreci Uzmanlar Grubunda görev aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Büyükelçi İldem 43 yıl süren meslek hayatında AGİT Daimi Temsilciliği, NATO Daimi Temsilciliği ve Lahey Büyükelçiliği görevlerinde Türkiye’yi temsil etti. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Dişişleri Başdanışmanı ve Sözcüsü görevlerinde bulundu. Mesleğinin daha önceki yıllarında Brüksel’de NATO Daimi Temsilciliğinde, Yeni Delhi, Vaşington ve Atina Büyükelçiliklerinde çeşitli kademelerde görev aldı. İldem İtalya Dayanışma Yıldızı Liyakat Nişanı ve Arnavutluk Devlet Şükran Madalyası sahibidir.

 

Ambassador (R) Tacan Ildem, a member of NATO Experts Group that presented a report entitled “NATO 2030: United for a New Era”, is a senior Turkish diplomat. Since the start of his long career in 1978 till February 2021 he held bilateral and multilateral positions including NATO Assistant Secretary General between 2016 to 2020. He served as the Turkish Ambassador to the Netherlands and Permanent Representative to NATO and the OSCE. He also served as Director General for International Security Affairs at the Ministry of Foreign Affairs and Chief of Cabinet, Principal Foreign Policy Advisor and Spokesperson of the President of the Republic. His postings abroad also include those at the Embassies in Washington DC, Athens and New Delhi. Ambassador Ildem is a graduate of Ankara University Faculty of Political Science. He is a recipient of the decoration of Grand Officer of the Order of the Star of Italian Solidarity and the Medal of Gratitude of Albania.

Büyükelçi (E)

Ömür Şölendil

Büyükelçi (E). 1953’de İstanbul’da doğdu. İzmir Maarif Koleji ve ODTÜ İdari İlimler Fakültesi mezunu. Kısa süre Danıştay’da raportörlükden sonra 1977’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Halep, Zürih Başkonsoloslukları, Oslo Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi’nde (Daimi Temsilci Yrd) görev yaptı. Batum ve Deventer’de başkonsolos, Moğolistan, Libya, Romanya ve Makedonya’da  Büyükelçi olarak görev yaptı. Merkezde Orta Doğu-Kuzey Afrika ve Doğu Asya’dan sorumlu genel müdür ve Teftiş Kurulu üyeliği yaptı. 2018’de yaş haddinden emekli oldu.

Ambassador(R). Born in 1953 in Istanbul. Graduate of  Izmir Maarif Koleji and METU Faculty of Political Sciences. Joined the Ministry of Foreign Affairs in 1977. Served at various Departments of the Ministry, and at various missions abroad, as Consul General in Batumi and Deventer, and as Ambassador to Mongolia, Libya, Romania and Macedonia. Director General for Middle East-North Africa and East Asia and member of inspection council. Retired in July 2018.

Büyükelçi (E)

H. Taner Seben

Büyükelçi, 1954 Erzurum doğumlu. Ankara Koleji ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Nisan 1977’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Türkiye’nin Cakarta ve Kopenhag Büyükelçiliklerinde ve Los Angeles Başkonsolosluğu ile OECD Daimi Temsilciliğinde çalıştı. Ayrıca Kazakistan ve Singapur’da Büyükelçi olarak görev yaptı.

 

Ambassador, born in 1954 in Erzurum. Graduated from Ankara College and Political Science Faculty. Joined the Turkish Foreign Ministry in April 1977. Served in Turkish Embassies Jakarta and Copenhagen as well as in Consulate General of Turkey in Los Angeles and Permanent Representation of Turkey to OECD, Paris. He also served as Ambassador of Turkey to Kazakhstan and Singapore.

Büyükelçi (E)

Murat Adalı

1955 Heybeliada doğumlu. Saint-Joseph Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fransa Ulusal İdarecilik Okulu mezunu. 1982’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Paris Başkonsolosluğu ile Cakarta, Saraybosna,Tokyo Büyükelçiliklerinde ve BM Cenevre Ofisi ile AGİT nezdindeki Daimi Temsilciliklerde çalıştı. BM Bosna-Hersek Barış Gücü-Zenica nezdinde siyasi danışman, Mostar Başkonsolosu, Avrupa Konseyi’nin BM Cenevre Ofisi nezdinde  Daimi Gözlemcisi,  Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi görevlerinde bulundu.

Born in 1995 in Heybeliada-İstanbul. Graduated from Saint-Joseph High School, Faculty of Law- İstanbul University, National School of Administration of France. Joined the Ministry of Foreign Affairs in 1982. Served in Turkish Consulate General in Paris, Turkish Embassies in Jakarta, Sarajevo, Tokyo,  in the Permanent Delegation to the UN Office in Geneva  and in the Permanent Delegation to the OSCE in Vienna.  Hold the positions of political advisor  to the UNPROFOR-Zenica-BIH, Consul General in Mostar-BIH, Permanent Observer of the Council of Europe to the UN Office in Geneva and   Ambassador  in Jakarta-Indonesia.

Gazeteci

Tülin Daloğlu

KRT ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve dış politik gelişmeleri derleyen Tülin Daloğlu ile Dünya ve Biz programının sunucusu ve hazırlayıcısıdır. Haziran 2020’de KRT’de program yapmaya başlayıncaya dek 25 yılı aşkın bir süre ile gazetecilik mesleğinde yetişmiştir. On-iki yıl boyunca Amerikan başkentinde çeşitli Türk medya kuruluşlarını temsil etmiş ve Türk-Amerikan ilişkilerini yakından takip etmenin yanı sıra Amerikan siyasetini, Amerika’nın Afganistan ve Irak müdahalelerini sahada izlemiş ve Ortadoğu’da ki bir dizi tehlikeli noktada bulunmuştur. Daloğlu, yaklaşık dört yıl boyunca The Washington Times’da köşeyazarlığı yapmıştır. Ayrıca Al-Monitor Turkey Pulse, The New York Times, International Herald Tribune, The Middle East Times, Foreign Policy, Daily Caller, The Daily Star (Lebanon), The SAIS Turkey Analyst Report ve Yedioth Ahronoth gibi saygın yayın kuruluşlarında yazıları yayınlanmıştır. Türkiye’deyken BBC muhabirliği yapmış olan Daloğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki davasını izlemiştir. Yeni Türkiye Partisi’nin Kayseri milletvekili birinci sıra adayı olarak 2002 yılında seçimlere katılmıştır. Daloğlu, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansaltı ve master yapmıştır. Washington’da, Amerikan Üniversitesi’nde de gazetecilik üzerine ikinci lisansüstü çalışmasını tamamlamıştır.

 

Tulin Daloglu currently hosts KRT’s The World and US, a daily program focusing on foreign policy issues. She joined KRT in June 2020 with over twenty-five years of experience as a journalist. She was based in Washington, D.C. for 12 years not only covering the U.S. politics and its dealings with Turkey, but also covered the wars in Afghanistan, Iraq and numerous other dangerous places in the Middle East. She has written extensively for various Turkish and American publications including Al-Monitor’s Turkey Pulse, The New York Times, International Herald Tribune, The Middle East Times, Foreign Policy, Daily Caller, The Daily Star (Lebanon), The SAIS Turkey Analyst Report and Yedioth Ahronoth.She also had a regular column at The Washington Times for almost four years between 2005 and 2009 chronicling the Turkish affairs. Daloglu started journalism at NTV, Turkey’s first 24-hour news channel. She quickly moved to BBC’s Turkey office and worked there for almost three years. She attended PKK leader Abdullah Ocalan’s trial on behalf of the BBC on the island of Imrali. In the 2002 general election, Daloglu ran for a seat in the Turkish parliament as a member of the New Turkey Party. She earned BS and MA degrees in international relations at the Bilkent University in Ankara, Turkey, and completed an MA degree in journalism and public affairs at American University in Washington, D.C.

Büyükelçi (E)

Zeynep Sibel Algan

Zeynep Sibel Algan, Büyükelçi (E).  1955 İstanbul doğumlu. Şubat 1979’da Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Sırasıyla Cenevre Başkonsolosluğu’nda, Bükreş Büyükelçiliği ve Paris Başkonsolosluğu ile Viyana Büyükelçiliği’nde çalıştı, Strazburg Başkonsolosu ve Dakar Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Zeynep Sibel Algan, Ambassador (E), Born in 1955 in Istanbul. Joined the Turkish Foreign Ministry in February 1979.  Served, by order, in Turkish General Consulates and Embassies in Geneva, Bucharest, Paris and Vienna, as General Consul in Strasbourg and Ambassador in Dakar.

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Akova

1982 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini 1984-1989 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1988-1989 yılları arasında “London Hospital Medical College, Department of Medical Microbiology”, Londra, İngiltere’de çalışarak “Diploma in Clinical Microbiology” derecesini aldı. 2002-2003 yılları arasında Boston, ABD’de, “Tufts University  School of Medicine, Center for Adaptive Resistance and Microbiology” bölümünde “postdoc” araştırıcı olarak çalıştı.

 

Dr. Akova, 1991 yılında doçent, 1998 yılında ise profesör oldu. 2000-2006 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Akova, 2002-2006 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurulu’nda Türk Tabipleri Birliği temsilcisi olarak yer aldı.

 

2002-2005 arasında “International Antimicrobial Treatment Group (IATG) of the European Organization for Research and Treatment of Cancer” (EORTC)” yönetim kurulu üyeliği, 2007- Nisan 2018 arasında “European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases” (ESCMID) yönetim kurulu üyeliği (2014-2016 arasında Dernek Başkanı) yapmış olup, halen ESCMID içinde ‘ESCMID member counsellor’ olarak çalışmaktadır.

Büyükelçi (E)

Taner Karakaş

E. Büyükelçi, 1953  İstanbul doğumlu. Ekim 1978’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Dakka, Viyana, Roma Büyükelçilikleri’nde, AGİK Delegasyonu ile NATO ve UNESCO Daimi Temsilcilikleri’nde çalıştı. Moğolistan, Makedonya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay’da Büyükelçi olarak Türkiye’yi temsil etti.

Taner Karakaş, Ambassasor (E) Born in İstanbul in 1953. Joined the Turkish Ministry of Foreign Affairs in October 1978. Served in Turkish Embassies in Bangladesh, Austira and Italy, Turkish Delegation to OSCE, Turkish Permanent Delegation to NATO and UNESCO.
Represented Turkey as Ambassasor in Mongolia, Macedonia, Argentina, Paraguay and Uruguay.

Büyükelçi (E)

Mehmet Fatih Ceylan

Büyükelçi. 1957 Bursa doğumlu.1979 Kasım ayında Dışişleri Bakanlığına girdi.

İslamabad Büyükelçiliği, Deventer Başkonsolosluğu ve NATO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde, Brüksel Büyükelçiliğinde ve AB nezdindeki Türkiye misyonunda çalıştı.Düsseldorf’ta Başkonsolosluk, Sudan ve NATO nezdinde Büyükelçilik yaptı. Merkezdeki son görevi İkili Siyasi İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığıydı. 2019 Şubat ayında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

 

Ambassador(R). Born in Bursa in 1957. Joined the Turkish Foreign Ministry in 1979. Served in Turkish posts and missions in Islamabad, Deventer, NATO, Brussels and the EU. Appointed to Khartoum and Turkish Delegation to NATO as Ambassador. Last appointment in Ankara was Deputy Undersecretary in charge of bilateral affairs. Retired from the Ministry in 2019 February.

Büyükelçi (E)

Kaya Türkmen

1956 Brüksel doğumlu. İstanbul Saint Joseph Lisesi (1974) ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1979) mezunu. 1981 yılında Dışişleri Bakanlığına girdi. 1981-1983 yılları arasında Dışişleri Bakanı İlter Türkmen’in Özel Kalem Müdürlüğü’nde 3. kâtip, 1983-1986 yıllarında T.C. Londra Büyükelçiliğinde 2. kâtip, 1986-1988 yıllarında T.C. Kâbil Büyükelçiliğinde Başkâtip, 1988-1989 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Özel Kalem Müdürü görevlerinde bulundu. 1989-1990 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı, 1990-1995 yılları arasında AB nezdinde T.C. Daimi Temsilciliğinde Başkâtip ve Müsteşar olarak görev yaptı. 1995-1997 AB Dairesi Başkanı, 1997-2001 T.C. Paris Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı, 2001-2002 Araştırma Dairesi Başkanı, 2002-2003 Bakan Özel Müşaviri, 2003-2004 AB İletişim Grubu İcra Sekreteri, 2004 AB Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı, 2005-2007 AB Katılım Süreci Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu.
 
2007 yılında Lizbon Büyükelçisi, 2010 yılında Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı. 2011-2013 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2013-2017 yılları arasında T.C. Stockholm Büyükelçisi görevini yürüttü. Şubat 2018’de kendi isteğiyle emekli oldu. İngilizce ve Fransızca bilen Türkmen, Portekiz Dom Infante Henrique nişanı sahibidir.

Büyükelçi (E)

Arslan Hakan Okçal

Emekli Büyükelçi. 1954 İstanbul doğumlu. 1978 yılı Aralık ayında Dışişleri Bakanlığına girdi. Bingazi ve Münster Başkonsolosluğu, NATO Daimi Temsilciliği, Bonn ve Berlin Büyükelçiliğinde çalıştı. Gümülcine’de Başkonsolosluk, Nijerya, Makedonya ve Güney Kore’de Büyükelçilik yaptı. Merkezdeki son görevi Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürlüğüydü. 2018 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Halen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde diplomasi dersleri vermektedir.

 

Retired Ambassador. Born in Istanbul in 1954, he entered the Ministry of Foreign Affairs in December 1978. He served at the Turkish Consulate Generals in Benghazi (Libya) and Muenster (W. Germany), and at the Turkish NATO Permanent Mission in Brussels as well as in the Turkish Embassies in Bonn and Berlin. He also served as Consul General in Komotini (Greece) and as Ambassador to Nigeria, Republic of Macedonia and South Korea. His last posting in Ankara was Director General for the Balkans and Central Europe. Having retired from the Turkish Foreign Service in 2018 he lectures diplomacy at present at the Faculty of Political Sciences of the Marmara University of Istanbul.

Büyükelçi (E)

Akın Algan

Akın Algan, Büyükelçi, 1949 Maçka-Trabzon doğumlu. Şubat 1976’da Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Sırasıyla Atina ve Pekin Büyükelçilikleri ile BM Cenevre Ofisi ve NATO nezdinde TC Daimi Temsilcilikleri ile Brüksel Büyükelçiliği’nde çalıştı, Lyon Başkonsolosu, Rabat, Tunus ve Vilnus Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Born in 1949 in Maçka-Trabzon. Joined the Turkish Foreign Ministry in February 1976. Served, by order, in Turkish Embassies in Athens and Beijing, at Turkish Delegations in Geneva and NATO, Turkish Embassy in Brussels, as General Consul in Lyon and as Ambassador in Rabat, Tunis and Vilnius.

Büyükelçi

Ömer Önhon

Büyükelçi, 1960 Paris doğumlu. Kasım 1985’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Riyad ve Şam Büyükelçiliklerinde, AGİT ve NATO Daimi Temsilciliklerinde çalıştı. New York’da Başkonsolosluk, Şam’da ve Madrid’de Büyükelçilik yaptı. Merkezdeki son iki görevi Orta Doğu ve Asya konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü idi.

Ambassador.  Born in 1960 in Paris. Joined the Turkish Foreign Ministry in November 1985. Served in Turkish Embassies in Riyadh and Damascus, Turkish Permanent Delegations to OSCE and NATO. He was Consul General in New York, Ambassador in  Damascus and Madrid. His last two posts in Ankara were Undersecretary for Middle East and Asia and Director General for International Security Affairs.

Büyükelçi (E)

Mehmet Haluk ILICAK

1955 Amasya doğumlu. Galatasaray Lisesi ve A.Ü. SBF mezunu. İngiltere Kraliyet Savunma Koleji ve GATT Ticaret Politikaları Kursunu bitirdi. Ocak 1981’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Yurtdışında Brüksel, Şam ve Londra Büyükelçilikleri ile Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi nez. DT ile AB nez. DT’de çalıştı. Nahcivan’da Başkonsolosluk yaptı. Merkezde AB Daire Başkanlığı, AGİT-Silahsızlanma Gn. Md. Yard. ve Balkanlar Gn. Md. Yard. görevlerinde bulundu. Rabat ve Lüksemburg’da Büyükelçi ve DTÖ’de Büyükelçi, Daimi Temsilci olarak görev yaptı. 2011-2014 yıllarında AB Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

 

Ambassador. Born in 1955 in Amasya. He graduated from Galatasaray High School and the Faculty of Political Sciences of the Ankara University. He attended the Royal College of Defense Studies in London and GATT Trade Policy Course in Geneva. Joined the MFA in 1981. Abroad, he served at Turkish Embassies in Brussels, Damascus, London and at the Turkey’s Perm. Mission to the Office of the UN in Geneva and at the Perm. Del. to the EU in Brussels and as Consul General in Nakhichevan/Azerbaijan. In headquarters of the MFA he served as Deputy Dir. Gen. for the OSCE- Disarmament and for the Balkans. He served as Ambassador in Rabat and in Luxembourg and as Ambassador, Per. Rep. of Turkey to the WTO. Between 2011-2014 he served as the Undersecretary of the Ministry for EU Affairs.

Öğretim Üyesi

Dr. Ümit Alperen

Lisans eğitimini 2006 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Dr. Ümit Alperen, yüksek lisans eğitimini 2010 yılında Şanghay Fudan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yazdığı “Harmonious World: Hu Jintao Doctrine and Chinese Foreign Policy” başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2014 ve 2020 yıllarında birer yıl sürelerle Pekin Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Halen Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olduğu Süleyman Demirel Üniversitesi’nden de “Çin Dış Politikasında İran” başlıklı doktora tezi ile 2016 yılında doktor ünvanını almıştır. Aynı zamanda Dr. Alperen Süleyman Demirel Üniversitesi, Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Dr. Ümit Alperen’in akademik çalışmaları Çin Dış Politikası ve Çin-Ortadoğu İlişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır.

 

Dr. Ümit Alperen (郑和) received his BA from the Department of International Relations at Gazi University in Ankara, Turkey. Dr. Alperen received his MA from the Department of International Relations at Fudan University in Shanghai, PRC, and subsequently his Ph.D. from the Department of International Relations at Süleyman Demirel University in Turkey. He was visiting scholar at the School of International Studies at Peking University in Beijing, PRC in 2014 and 2019-2020. Dr. Alperen’s Ph.D. thesis is an analysis of China’s policy towards Iran. Dr. Alperen is an Assistant Professor and director of Centre for Asia-Pacific Studies at Suleyman Demirel University in Turkey. His research interests include Chinese politics, Chinese foreign policy, and China-Middle East relations.

 

Büyükelçi (E)

Derya Kanbay

Büyükelçi (E), 1954 İstanbul doğumlu. Nisan 1977’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Tokyo, Bonn ve Lahey Büyükelçiliklerinde çalıştı. Frankfurt’ta Başkonsolos, Abuja, Bağdat, Ljubljana ve Lefkoşa’da Büyükelçi olarak görev yaptı.

 

Ambassador. Born in İstanbul in 1954. Joined the Turkish MFA in April 1977. Served in Turkish Embassies in Tokyo, Bonn and Den Haag. Ambassador in Abuja, Baghdad, Ljubljana and Nicosia.

Marka / Packaging Mentoru

Tacettin Tatlıağız

Mimar Sinan Üniversitesi, Tasarım Bölümü mezunu olan Tatlıağız, Fotoğraf ve Pedagoji konularında ayrıca lisans eğitimi gördü. Uzun yıllar, çizgi üstü Reklam Ajansı çalışmalarında Türkiye’ye onlarca “Marka Firma” kazandırdı. Konusunda Ulus ve Uluslararası eğitimler ve dereceler aldı. Halen, Branding ve Packaging konusundaki bilgi ve deneyimi ile çeşitli üniversitelerde ve firmalarda eğitim vermekte, Mentorluk yapmaktadır. Tatlıağız’ın, Ulusal ve Uluslararası STK’larda ve Meslek Kuruluşlarında üyelikleri ve başkanlıkları bulunmaktadır.

 

Tacettin Tatliagiz graduated from Department of Design at Mimar Sinan University. He alsa took undergraduate studies on Photograph and Pedagogy. For many years, Tacettin Tatliagiz worked in above the line advertising agencies and in this term, he brought many ‘Brand Firm’ in Turkey. He took national and international educations and graduates about his subject. Currently, he is training and sharing his experiences and knowledge on subjects of Branding and Packaging in many universities and firms as well as mentoring. Tacettin Tatliagiz is taking an active role asa president anda member in many national and international NGO’s and professional organizations.

Büyükelçi (E)

Naci Sarıbaş

Büyükelçi. 1949 Ankara doğumlu. 1972-1979 Dış Ticaret Genel Sekreterliği, Prag Ticaret Müşavir Yardımcısı. 1979 Dışişleri Bakanlığına giriş. İslamabad, New York, Riyad, Roma, Brüksel (AB) ve Vaşington’da çalıştı. AGİT daimi temsilciliği, Doha ve Seul’de büyükelçilik yaptı. Merkezde AB genel müdürü oldu. NATO savunma kolejine devam etti.

 

Ambassador. Born in Ankara 1949. Served at general secretariat for foreign trade and Turkish trade representation in Prague. Joined MFA in 1979. Served in Islamabad, New York, Riyadh, Rome, Brussels (EU) and Washington. Turkish Ambassador in Doha, OSCE Vienna and Seul. Director general for EU in Ankara. Attended NATO defence college.

Büyükelçi (E)

Erdoğan İşcan

1954 İstanbul doğumlu. Ekim 1978’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Doha, Frankfurt, Bonn, Viyana, Londra ve Cenevre’de Türk diplomatik misyonlarında çalıştı. Ukrayna’da ve Güney Kore’de (aynı zamanda Kuzey Kore’ye de akredite) Büyükelçi ve son olarak Strazburg’da Avrupa Konseyi Nezdinde Büyükelçi / Daimi Temsilci olarak görev yaptı. Strazburg’dan önce Ankara’daki son görevi genel siyasi işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı idi. Nisan 2019’da emekli oldu.

 

Born in 1954 in Istanbul. Joined the Turkish Foreign Ministry in October 1978. Served in Turkish diplomatic missions in Doha, Frankfurt, Bonn, Vienna, London and Geneva. Served as Ambassador to Ukraine, South Korea (also accredited to North Korea) and lastly as Ambassador / Permanent Representative to the Council of Europe in Strasbourg. Before Strasbourg, held the position as Deputy Undersecretary for general political affairs in Ankara. Retired in April 2019.

Büyükelçi

Metin Kılıç

Büyükelçi, 1963 Ankara doğumlu. Mayıs 1985’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Abu Dhabi, Kahire, Lizbon ve Pekin Büyükelçiliklerinde çalıştı. Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi, Kosova Büyükelçilik Bürosu Başkanı ve Türkiye’nin Kırgızistan’daki Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Born in 1963 in Ankara. Joined the Turkish Foreign Ministry in May 1985. Served in Turkish Embassies in Abu Dhabi, Cairo, Lisbon and Beijing. Turkish Foreign Ministry Representative in Edirne, Head of the Turkish Embassy Office in Kosovo and Turkish Ambassador in Bishkek, Kyrgyzstan.

Büyükelçi (E)

Atılay Ersan

Büyükelçi. 1955 Ankara doğumlu. Ekim 1983’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Addis Ababa, Kopenhag, Madrid, Lahey ve Londra Büyükelçiliklerinde çalıştı. Yaunde/Kamerun ve Muskat/Umman Sultanlığında Büyükelçi olarak görev yaptı.

Ambassador. Born in 1955 in Ankara. Joined the Ministry of Foreign Affairs in October 1983. Worked in the Turkish Embassies in Addis Ababa, Copenhagen, Madrid, The Hague and London. Served as Turkish Ambassador in Yaounde/Cameroon and Muskat/Sultanate of Oman.

Büyükelçi (E)

Ahmet Üzümcü

Büyükelçi. 1951 Yalova doğumlu. Ankara Üniversitesi SBF mezunu. Halep’te başkonsolos, Tel Aviv’de büyükelçi ve Türkiye’nin NATO, bilahare de BM Cenevre Ofisi nezdinde daimi temsilciliğini yaptı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) genel direktörlüğü görevini sürdürdükten sonra emekli oldu.
Ambassador.  Born in 1951 in Yalova. Graduate of Ankara University Political Sciences Faculty. Joined Foreign Ministry and served as consul general in Aleppo, ambassador in Tel Aviv and as permanent delegate of Turkey in NATO and UN Office in Geneva. His last position in Ankara was deputy undersecratary of Foreign Ministry. Later he retired.
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir.  Lisans derecesini Ankara Üniversitesinden, Yüksek Lisans derecesini ODTÜ’den almıştır. 1988-1989 Akademik Yılı’nda Harvard Üniversitesi Center for Middle Eastern Studies’de Fulbright burslusu olarak eğitim görmüştür. Doktorasını 1994 yılında Boston Üniversitesi’nden almıştır. Doktora sonrası dönemde, İngiltere’de Durham Üniversitesi ve Washington, DC’deki Middle East Institute’de akademik çalışmalarda bulunmuştur. WOCMES Ortadoğu Siyaseti ve Uluslararası İlişkileri, Türkiye’nin Ortadoğu bölgesi ile ilişkileri, Uluslararası İlişkiler teorisi ve Ortadoğu, petrolün siyasi iktisadı konularında uzmanlaşmıştır.

 

Professor in the Department of International Relations at Middle East Technical University (METU) in Ankara. She received her BA degree from Ankara University and her MA degree from METU. She was a Fulbright Scholar at the Center for Middle Eastern Studies, Harvard University in 1988-89 and received her Ph.D. in political science from Boston University in 1994.  Professor Altunışık conducted research at Durham University in the UK and was a resident Fulbright scholar in the Middle East Institute in Washington, DC from January to June 2003. Her research interests include Middle East politics, Turkey’s foreign policy towards the Middle East, IR theory and International Relations of the Middle East, and political economy of international oil.

Büyükelçi (E)

Hasan Servet Öktem

1953 Düzce doğumlu. Galatasaray Lisesi ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1977 yılında Dışişleri Bakanlığına girmiş, Stuttgart, Tahran, Cenevre (BM) ve Ottawa’da görev yapmıştır. Dışarıda, Belgrad ve Havana’da büyükelçi, merkezde Personel Dairesi başkanı ve Uzakdoğu-Afrika genel müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılında emekliye ayrılmıştır.
Born in Düzce in 1953. Galatasaray Lycee and Ankara University Political Sciences. Joined Foreign Ministry in 1977. Served at Turkish Embassies in Stuttgart, Tehran, Geneva (UN), Ottawa. Ambassador in Belgrade and Habana. Last position in Ankara was Director General for far east and africa affairs
Büyükelçi (E)

Oya Tuzcuoğlu

1948 yılında doğdu. 1966’da Ankara TED ve 1970’de AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.  1975 yılında Dışişleri Bakanlığına girdi. Bakanlıkta ikili siyasi işler, ikili ve çok taraflı ekonomik işler, istihbarat ve araştırma, enerji ve su (sınıraşan sular) ve çevre birimlerinde, yurtdışında Brüksel, Şam, Mainz ve Berlin’de görev yaptı.

 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) nezdinde iki kez ve ayrıca Doha ve Budapeşte’de Türkiye Cumhuriyetini büyükelçi olarak temsil etti. Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünü 2005-2008 yıllarında ilk kadın büyükelçi olarak yürüttü. Şubat 2013’te emekli oldu.

 

Born in 1948. Graduated from the Political Sciences Faculty in 1970. Joined the foreign service in 1975. Served in Doha and Budapest as ambassador, and twice as the permanent representative/ambassador to the International Civil Aviation Organization (ICAO).

Also served as first female Director General of Protocol (2005-2008). Retired in 2013.

Büyükelçi (E)

Dicle Kopuz

1955 Ankara doğumlu. ODTÜ İdari İlimler Fakültesi 1976 mezunu. Nisan 1977’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Yurt dışında Anvers Başkonsolosluğu, Bükreş Büyükelçiliği, UNESCO Daimi Temsilciliği, Londra Büyükelçiliği’nde görev yaptı. Merkezde, değişik dönemlerde iki kez Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Dairesi’nde, üç kez de, sonuncusu Genel Müdür olarak Siyaset Planlama’da görev yaptı. Gürcistan, Hırvatistan ve Slovakya’da Türkiye’yi Büyükelçi olarak temsil etti. 2012’de kendi isteğiyle emekli oldu.

 

Born in Ankara, in 1955. Graduate of METU (1976) Faculty of Administrative Sciences.Joined the Turkish Foreign Ministry in April 1977. Served at Turkish missions in Antwerp, Bucharest, to UNESCO and in London, and at various Departments of the MFA, the latest being as Director General for Policy Planification.

Represented Turkey as Ambassador in Georgia, Croatia and Slovakia. Retired in 2012.

Büyükelçi (E)

Ali Rıza ÇOLAK

Büyükelçi. 1979 senesinde Dışişleri Bakanlığına girdi. Oslo, Pekin, Tokyo, Lizbon Büyükelçiliklerinde ve Houston Başkonsolosluğunda çalıştı.
Frankfurt’ta Başkonsolosluk, Addis Ababa ve Belgrad’da Büyükelçilik, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünde Daimi Temsilcilik ve Konsey üyeliği yaptı.
Merkezdeki son görevi İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü idi.

Ambassador. Joined the Foreign Ministry in 1979. Served in Turkish Embassies in Oslo, Beijing, Tokyo and Lisbon. Consul General in Frankfurt, Ambassador in Addis Ababa and Belgrade and Permanent Representative and council member in ICAO.
He was Director General for bilateral economic affairs in Ankara
Büyükelçi (E)

Sermet Atacanlı

1952 yılında Ankara’da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1975 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. 42 yıl 9 ay 10 günlük bir Dışişleri kariyeri sonrası 2017 Aralık ayında emekli oldu. Bu süre içinde Melbourne, Kuala Lumpur, Atina ve Washington’da görev yaptı, Pretoria ve Tokyo’da büyükelçi olarak bulundu.  Bakanlık Sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Dışişleri Başdanışmanı olarak görev yaptı.

Born in Ankara in 1952. Graduated from Ankara University Political Sciences. Joined Foreign Ministry in 1975. Served at Turkish Embassies in Melbourne, Kuala Lumpur, Athens, Washington. Ambassador in Pretoria and Tokyo. Foreign Ministry spokesman and  chief advisor for the President.

Büyükelçi (E)

Oğuz Demiralp

1952 İstanbul doğumlu. Saint Joseph lisesi ve ODTÜ İdari İlimler Fakültesi mezunu. 1978’de çalışmaya başladığı Dışişleri Bakanlığında çeşitli iç ve dış görevlerde bulundu. Ayrıca AB genel sekreterliği görevini dört yılı aşkın yaptı. 2017’de emekli olduğundan beri çeşitli yayın organlarında siyasal ve yazınsal yazılar yayımlıyor. Bir süredir de bir üniversitede dış politika dersleri veriyor.
Born in Istanbul in 1952. Graduate of Saint Joseph and METU Administrative Sciences. Joined Foreign Ministry in 1978. Served at Turkish missions in several countries. His last position in Ankara was Undersecretary for EU Affairs. Retired in 2017.
Büyükelçi (E)

Ayşe Sezgin

1958 Ankara doğumludur. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.  Diplomatik kariyerine 1983 yılında başlamıştır. Yurtdışında Anvers, Musul, Lyon ve Cenevre Başkonsolosluklarında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatında (OECD), Paris ve Londra Büyükelçiliklerinde  değişik kademelerde görev yapmıştır. (Aynı zamanda Londra Kraliyet Savunma Kolejinde bir yıl eğitim almıştır)

Daha sonra , Lübliyana, Viyana ve Malta’da Büyükelçi olarak Türkiye Cumhuriyetini temsil etmiştir.

Ankara’da ise son iki görevi Avrupa Birliği, Avrupa İşleri ve Balkanlar Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcılığı olmuştur.Ayrıca, 63.Geçici Seçim Hükümeti döneminde Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak görev yapmıştır

2019 yılında emekli olmasını takiben Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Avrupa Birliği Tarihi, Kurumları ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında ders vermektedir.

 

Ambassador Sezgin was born in 1958 in Ankara.She has graduated from the Faculty of Social and  Administrative Sciences (Department of Economics)  of Hacettepe University in Ankara .

She began her diplomatic carrier in 1983 and has served at many capitals, cities and international organisations  abroad such as Geneva, Paris, London, Antwerp, Mosul, Lyon and the OECD. Ambassador Sezgin has also accomplished a one year  study at the Royal College for Defence Studies in London .

Her last two assignments in Ankara  were Director General and Deputy Undersecretary  for the EU and European Affairs  as well as the Balkans.

She has served as Ambassador in Ljubljana, Vienna, and Malta .

She was also Chief Political Adviser to the Minister during the 63. Transitional Government.

Following her retirement in February 2019, she has been  teaching at the University of Galatasaray on the EU and its institutions as well as Turkey-EU relations.

Büyükelçi (E)

Ayşenur Alpaslan

Büyükelçi, 1953 Bursa doğumlu.  Şubat 1976’da Dışişleri Bakanlığına girdi. Londra, Kahire, Viyana, Roma Büyükelçiliklerinde çalıştı. Santiago ve Tallinn’de Büyükelçilik yaptı. Son olarak Merkez’de üç yıl Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra 2018’de emekli oldu.

Ambassador, born in 1953 in Bursa. Joined the Turkish Ministry of Foreign Affairs in February 1976. Served  at the Turkish Embassies in London, Cairo, Vienna and Rome. She was ambassador in Santiago and in Tallinn. She retired in 2018 after having served as the Head of the Inspection Board of the Ministry.

Subscribers