Kategori: <span>Genç APM</span>

21st Century Globalization

It is a controversial topic whether the ‘post-war globalization era’ which started roughly after the 2008 global crisis and is still ongoing, leading the world economies to a harmonious equilibrium or is pregnant to conflicts and chaotic events. As Carl [...]
Devamı

Uluslararası İlişkilerde Bir Köprü: Diplomasi

“Hiç kimse bir senfoniyi ıslıkla çalamaz, bunun için bütün bir orkestra gerekir.” diyerek iş birliği ve dayanışmanın ortaya çıkaracağı armoninin önemini vurgulamış Halforld Luccock. Şayet iş birliği ve dayanışma olmadan aynı anda çalınan enstrümanlar armoniden ziyade ancak kaosu doğuracaktır. Bu [...]
Devamı
Subscribers