APM’NİN 24 NİSAN  AÇIKLAMASI

PAYLAŞ

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları konusunda 24 Nisan 2021 günü yapmış olduğu açıklamayı üzüntüyle karşılıyoruz. Açıklamada yer alan tarihi temelden yoksun ve ulusumuzu rencide eden “soykırım” ithamını reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Metnin içeriği Biden’ın tarihi gerçeklerden hareket etmek yerine, ABD iç politikasının dinamiklerine boyun eğdiğini göstermektedir.

 

Çok uluslu imparatorlukların dağılma süreci hemen her zaman sancılı olmuştur. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu’nu oluşturan toplumlar da ırk ve dinleri ne olursa olsun bu süreçten nasiplerini almışlardır. Bu çerçevede, Ermenilerin yaşadığı acıları inkâr ediyor değiliz. Ama İmparatorluk bünyesindeki Türk ve diğer Müslüman unsurların 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında milyonlar halinde ve türlü eziyet ve katliamlarla Balkanlar ve Kafkasya’daki yüzlerce yıllık evlerinden sökülüp atıldıklarını da unutmayalım. Anadolu’da 1915 yılında Türkler ve Ermeniler arasında yaşananlar iki taraf için de acılı olan bu sürecin bir parçasıdır.

 

Yapılması gereken, tarihten düşmanlık çıkarmak ve acıları yarıştırmak değil, objektif ve bilimsel bir çerçevede, ilgili tüm arşivler de açılarak bu olayları araştırıp analiz etmek ve bu gerçekler ışığında dostluk inşa etmektir. Türk tarafının 2005 yılında ortaya attığı “Ortak Tarih Komisyonu” kurulması önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

 

Bu vesile ile, çarpık tarih tezlerinin rüzgarıyla Ermeni teröristlerce katledilen diplomatlarımızı rahmetle anıyor ve anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

İlgili Yazılar