Yazar: <span>Oğuz Demiralp</span>

1952 İstanbul doğumlu. Saint Joseph lisesi ve ODTÜ İdari İlimler Fakültesi mezunu. 1978’de çalışmaya başladığı Dışişleri Bakanlığında çeşitli iç ve dış görevlerde bulundu. Ayrıca AB genel sekreterliği görevini dört yılı aşkın yaptı. 2017’de emekli olduğundan beri çeşitli yayın organlarında siyasal ve yazınsal yazılar yayımlıyor. Bir süredir de bir üniversitede dış politika dersleri veriyor.

NİCE YÜZYILLARA

“Korkma” sözcüğüyle başlar İstiklâl Marşımız. Yersiz değildir ulusa bu şekilde seslenilmesi. İmparatorluk onyıllarca Avrupa’nın hasta adamı olarak yaşadıktan sonra girdiği Dünya Savaşı’nda da yenilmiş, altta kalmıştır. Ülke işgal edilmiş, parçalara bölünmüş, İstanbul’daki yönetim kukla konumuna indirgenmiştir. Bir karabasan yaşanmaktadır. Ulus […]

Devamı

Lozan ve Tiyatro

Sanatçı nasıl algılar Lozan’ı? Film, roman, oyun çıkarabilir mi diplomatik atışmalardan? İsterse yapar. Dar mekânda her türden heyecanlı konuşmalar iyi malzemedir sanat yapıtı için. Hitchcock’un İp’i (The Rope), Sydney Lumet’nin Oniki Öfkeli Adam’ı bu bağlamda iki örnektir. Sadece film değil […]

Devamı

LOZAN’I UNUTMAYALIM

Lozan, Birinci Dünya Savaşıyla birlikte başlamış bir kanlı oyunun sona erdiği yerdir. Türkiye açısından bu kanlı oyunun Balkan savaşlarında başlamış olduğu söylenirse yanlış yapılmaz. Ancak, aralıksız savaş hali olarak 1914 ile 1923 arası, yani sekiz uzun yılı ele almak bile […]

Devamı

Değişik Bir Açıdan Atatürk*

Atatürkümüz üzerine değişik bir kitap: Atatürk / Anatürk (Alfa, 2011). Vamık D. Volkan ile Norman İtzkowitz yazmışlar. Volkan’ı üst düzey hekim ve ruh bilimci olarak tanıyoruz. İtzkowitz de tarih ile psikanalizi harmanlayan bir bilim adamı. Ruh bilimleri insanın içini okuma sanatıdır. Kişiyi karşına alıp [...]
Devamı

Diplomatlığın On Özelliği

Dışişleri Bakanlığımızın her yıl bir Büyükelçiler Konferansı düzenlediğini bilirsiniz. Konferans çerçevesindeki toplu resmi yemeklerden birinde, görenek olmuştur, en kıdemsiz meslek memuru ile en kıdemli meslek memuru birer konuşma yaparlar. Epey oluyor: kıdemli konuşmasını birkaç kez bana yaptırmışlardı. Ne yazık ki [...]
Devamı