Intra-and Inter-Societal Sources of Instability in the Caucasus and EU Opportunities to Respond (ISSICEU)

PAYLAŞ

1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2016

 

ISSICEU İnternet Sitesi

http://www.issiceu.eu

https://cordis.europa.eu/project/id/613004/reporting/fr

https://gce.unisg.ch/en/issiceu

 


 

ISSICEU, uluslararası bir araştırma projesidir. Avrupa Komisyonu’nun “Komşulukta Güvenlik ve Demokrasi: Kafkasya Örneği” çağrısı için başarılı bir tekliften kaynaklanıyor. Proje, Avrupa Birliği’nin Çerçeve Yedi programı tarafından finanse edildi ve sekiz ortaktan oluşan bir konsorsiyum içerdi. Bu proje, 613004 numaralı hibe sözleşmesi kapsamında, Avrupa Birliği’nin araştırma, teknolojik geliştirme ve tanıtım için Yedinci Çerçeve Programı’ndan fon almıştır.

 

ISSICEU dört temel konuyu araştırmaktadır:

 

(a) “Melez Siyasi Rejimler”, yani melez kurumların toplum içi sürtüşmelerdeki rolü ve bunların bölgesel siyasi yapılandırmalar üzerindeki etkisi.

(b) “Sivil Katılım”, yani sivil katılım uygulamalarının nasıl olduğu toplumsal kuruluşlar, din ve devlet aktörlerinin karşılıklı etkileşimi ile şekillenen.

(c) “Ekonomik Karşılıklı Bağımlılıklar”, yani geniş Kafkasya bölgesindeki ekonomik değişim akışları ve karşılıklı bağımlılıklar.

(d) “Dış Aktörler”, yani özellikle Türkiye ve İran’a odaklanan coğrafi komşuluklardan etkiler.

 

Proje ekibi, askeri, politik, ekonomik ve toplumsal güvenlik için ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek, gelecekteki potansiyel güvenlik gelişmeleri ile ilgili senaryolar geliştirir. ISSICEU, kapsamlı araştırmasına dayanarak, bölgesel ve Avrupalı ​​politika yapıcıların Kafkasya toplumlarında ve tüm bölgede uzun vadeli istikrara katkıda bulunma fırsatları hakkında politika önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Disiplinlerarası bir çaba olarak ISSICEU, siyaset bilimciler, iktisatçılar, antropologlar, insan coğrafyacıları ve dini araştırmalar akademisyenlerinden oluşur. Alt bölgeleri karşılaştırmalı olarak analiz eder ve toplumlar arası ilişkilerin yönlerini inceler. Vakalar, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya Federasyonu Dağıstan, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkesya ve Çeçenya’nın Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri dahil olmak üzere tüm Kafkasya bölgesinin yanı sıra komşu ülkeler Türkiye ve İran’ı kapsar. ISSICEU ayrıca Güney Kafkasya’daki bağımsız bölgeleri de tartışır, düşünür.

ISSICEU, Ocak 2014’te uluslararası, işbirliğine dayalı bir araştırma projesi olarak başlamıştır. GCE Yönetişim ve Kültür Merkezi, projeyi başlatmış ve Almanya ve İsviçre merkezli uzmanların yanı sıra Kafkasya ve komşu ülkelerden araştırmacılardan oluşan konsorsiyumun araştırma faaliyetlerini koordine etmiştir.

 

St. Gallen Üniversitesi’ne ek olarak araştırma konsorsiyumu aşağıdaki ortaklardan oluşur:

 

GeoWel Research (Gürcistan)

Kabardino- Balkarian Devlet Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

Hazar Üniversitesi (Azerbaycan)

Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi (Rusya Federasyonu)

SWP – Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü (Almanya)

APM – Ankara Politikalar Merkezi (Türkiye)

Fribourg Üniversitesi (İsviçre)

İlgili Yazılar