MEMBERS

Büyükelçi (E)

Ali Rıza ÇOLAK

Büyükelçi (E)

Atılay Ersan

Büyükelçi (E)

Hasan Servet Öktem

Büyükelçi (E)

Ömür Şölendil

Öğretim Üyesi

Dr. Ümit ALPEREN

Emekli Büyükelçi

Tunç Üğdül

Büyükelçi (E)

Rafet Akgünay

Diplomat (E)

Gülru Gezer

Gazeteci

Tülin Daloğlu

Akademisyen, Yazar

Prof. Dr. Mustafa Aydın

Büyükelçi (E)

Erdoğan İşcan

Büyükelçi (E)

Mehmet Haluk ILICAK

Bölge Uzmanı

Gönül Şahin

Büyükelçi (E)

Oya Tuzcuoğlu

Büyükelçi (E)

Naci Sarıbaş

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Evren Balta

Dekan

Prof. Dr. Tarık Oğuzlu

Büyükelçi (E)

Ahmet Üzümcü

Büyükelçi (E)

Taner Karakaş

Büyükelçi (E)

Ahmet Arda

Büyükelçi (E)

Arslan Hakan Okçal

Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Selin Nasi

Büyükelçi (E)

Namık Güner Erpul

Büyükelçi (E)

Dicle Kopuz

Büyükelçi (E)

H. Taner Seben

Başkan Yardımcısı (Projeler)

Hasan Kanbolat

Büyükelçi (E)

Mehmet Fatih Ceylan

Büyükelçi (E)

Murat Adalı

Büyükelçi (E)

Mithat Rende

Büyükelçi (E)

Y. Halit Çevik

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Akova

Büyükelçi (E)

Hasan Göğüş

Büyükelçi (E)

Tacan İldem

Büyükelçi (E)

Sermet Atacanlı

Büyükelçi

Ömer Önhon

Büyükelçi (E)

Zeynep Sibel Algan

Büyükelçi (E)

Ayşe Sezgin

Büyükelçi (E)

Şakir Fakılı

Büyükelçi (E)

Akın Algan

Emekli Büyükelçi

Aslıgül Üğdül

Büyükelçi (E)

Adnan Aydın Sezgin

Öğretim Üyesi/İş Kadını

Neslihan Tonbul

Büyükelçi (E)

Ayşenur Alpaslan

Büyükelçi (E)

Oğuz Demiralp

Büyükelçi (E)

Ali Rıza ÇOLAK

Büyükelçi. 1979 senesinde Dışişleri Bakanlığına girdi. Oslo, Pekin, Tokyo, Lizbon Büyükelçiliklerinde ve Houston Başkonsolosluğunda çalıştı.
Frankfurt’ta Başkonsolosluk, Addis Ababa ve Belgrad’da Büyükelçilik, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünde Daimi Temsilcilik ve Konsey üyeliği yaptı.
Merkezdeki son görevi İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü idi.

Ambassador. Joined the Foreign Ministry in 1979. Served in Turkish Embassies in Oslo, Beijing, Tokyo and Lisbon. Consul General in Frankfurt, Ambassador in Addis Ababa and Belgrade and Permanent Representative and council member in ICAO.
He was Director General for bilateral economic affairs in Ankara
Büyükelçi (E)

Atılay Ersan

Büyükelçi. 1955 Ankara doğumlu. Ekim 1983’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Addis Ababa, Kopenhag, Madrid, Lahey ve Londra Büyükelçiliklerinde çalıştı. Yaunde/Kamerun ve Muskat/Umman Sultanlığında Büyükelçi olarak görev yaptı.

Ambassador. Born in 1955 in Ankara. Joined the Ministry of Foreign Affairs in October 1983. Worked in the Turkish Embassies in Addis Ababa, Copenhagen, Madrid, The Hague and London. Served as Turkish Ambassador in Yaounde/Cameroon and Muskat/Sultanate of Oman.

Büyükelçi (E)

Hasan Servet Öktem

1953 Düzce doğumlu. Galatasaray Lisesi ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1977 yılında Dışişleri Bakanlığına girmiş, Stuttgart, Tahran, Cenevre (BM) ve Ottawa’da görev yapmıştır. Dışarıda, Belgrad ve Havana’da büyükelçi, merkezde Personel Dairesi başkanı ve Uzakdoğu-Afrika genel müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılında emekliye ayrılmıştır.
Born in Düzce in 1953. Galatasaray Lycee and Ankara University Political Sciences. Joined Foreign Ministry in 1977. Served at Turkish Embassies in Stuttgart, Tehran, Geneva (UN), Ottawa. Ambassador in Belgrade and Habana. Last position in Ankara was Director General for far east and africa affairs
Büyükelçi (E)

Ömür Şölendil

Büyükelçi (E). 1953’de İstanbul’da doğdu. İzmir Maarif Koleji ve ODTÜ İdari İlimler Fakültesi mezunu. Kısa süre Danıştay’da raportörlükden sonra 1977’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Halep, Zürih Başkonsoloslukları, Oslo Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi’nde (Daimi Temsilci Yrd) görev yaptı. Batum ve Deventer’de başkonsolos, Moğolistan, Libya, Romanya ve Makedonya’da  Büyükelçi olarak görev yaptı. Merkezde Orta Doğu-Kuzey Afrika ve Doğu Asya’dan sorumlu genel müdür ve Teftiş Kurulu üyeliği yaptı. 2018’de yaş haddinden emekli oldu.

Ambassador(R). Born in 1953 in Istanbul. Graduate of  Izmir Maarif Koleji and METU Faculty of Political Sciences. Joined the Ministry of Foreign Affairs in 1977. Served at various Departments of the Ministry, and at various missions abroad, as Consul General in Batumi and Deventer, and as Ambassador to Mongolia, Libya, Romania and Macedonia. Director General for Middle East-North Africa and East Asia and member of inspection council. Retired in July 2018.

Öğretim Üyesi

Dr. Ümit ALPEREN

Lisans eğitimini 2006 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Dr. Ümit Alperen, yüksek lisans eğitimini 2010 yılında Şanghay Fudan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yazdığı “Harmonious World: Hu Jintao Doctrine and Chinese Foreign Policy” başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2014 ve 2020 yıllarında birer yıl sürelerle Pekin Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Halen Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olduğu Süleyman Demirel Üniversitesi’nden de “Çin Dış Politikasında İran” başlıklı doktora tezi ile 2016 yılında doktor ünvanını almıştır. Aynı zamanda Dr. Alperen Süleyman Demirel Üniversitesi, Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Dr. Ümit Alperen’in akademik çalışmaları Çin Dış Politikası ve Çin-Ortadoğu İlişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır.

 

Dr. Ümit Alperen (郑和) received his BA from the Department of International Relations at Gazi University in Ankara, Turkey. Dr. Alperen received his MA from the Department of International Relations at Fudan University in Shanghai, PRC, and subsequently his Ph.D. from the Department of International Relations at Süleyman Demirel University in Turkey. He was visiting scholar at the School of International Studies at Peking University in Beijing, PRC in 2014 and 2019-2020. Dr. Alperen’s Ph.D. thesis is an analysis of China’s policy towards Iran. Dr. Alperen is an Assistant Professor and director of Centre for Asia-Pacific Studies at Suleyman Demirel University in Turkey. His research interests include Chinese politics, Chinese foreign policy, and China-Middle East relations.

 

Emekli Büyükelçi

Tunç Üğdül

Retired Ambassador. Born in 1957 in Ankara. Studied at the French College Saint Joseph in Istanbul, at the Faculty of Political Sciences of Ankara University; got an M.A degree at the Faculty of Social, Political and Economic Sciences of the Université Libre de Bruxelles.

 

Joined the Turkish Foreign Ministry in November 1985. Served at the Turkish Embassy in Paris, Consulate General at Plovdiv, at the Turkish Permanent Delegations to the European Union and the UN/New York. He represented Turkey as Ambassador in Slovakia, Morocco, and Poland. During his last post in Ankara he was Director General for Research and Security Issues.

Büyükelçi (E)

Rafet Akgünay

Ankara, 1953 Lise: TED Ankara Koleji (1971)​, Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (1975) ​, Yüksek Lisans: Fletcher School of Law and Diplomacy (1976)​, Doktora: ODTÜ (1992)

Diplomatik Kariyerine 1977’de başlayan Akgünay, Lefkoşa, Tel Aviv (Maslahatgüzar), Atina, Roma NATO Savunma Koleji (Kıdemli Türk Temsilcisi ve Fakülte Danışmanı), Washington (Elçi Müsteşar/Misyon Şefi Yardımcısı), ile Büyükelçi olarak, Pekin (Pyongyang’a da akredite) ve Ottowa’da görev yapmıştır. Ankara’da ise, Kıbrıs-Yunanistan İşleri Dairesi, NATO Askeri İşler Dairesi (Daire Başkanı) Siyaset Planlanma (Genel Müdür Yardımcısı) Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Başbakan Dışişleri Kıdemli Başdanışmanı, Terörle Mücadele Yüksek Temsilcisi, Çok Taraflı İlişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak çalışmıştır.

2012 yılında emekli olmasından sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda öğretim görevlisidir ve Rektör Danışmanlığını yürütmüştür. KKTC’de, 2012-2014 arasında Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu’nda hizmet vermiş, bir dönem de üyesi bulunduğu Beşparmaklar Düşünce Kuruluşu’nun Genel Koordinatörlüğünü yapmıştır.

 

 

Born in Ankara, 1953 High School: TED Ankara College (1971)​, BSc: Middle East Technical University (METU) (1975), MA: Fletcher School of Law and Diplomacy (1976)​, PhD: METU (1992)

Akgünay started his diplomatic career in 1977. He served in Lefkoşa, Tel Aviv (Charge d’Affairs), Athens, Rome NATO Defense College (Senior Turkish Representative and Faculty Adviser), Washington (Minister-Counselor and DCM) and as Ambassador in Beijing (accredited to Pyongyang) and Ottawa. In Ankara he worked at ​the Cyprus and Greek Affairs Department, NATO Military Affairs (HoD). Policy Planning (DDG), The Presidency (Chief of Cabinet), Prime Minister’s Office (Senior Foreign Policy Adviser) High Representative of Turkey to Counter-Terrorism Mechanism and Deputy Undersecretary (Multilateral Political Issues).

He has been teaching at the METU-North Cyprus since his retirement in 2012 and adviser to the Campus President. Served as a member in the TRNC Presidency Consultative Board from 2012 to 2014 and coordinator of a Turkish Cypriot Think Tank.

Diplomat (E)

Gülru Gezer

Born in 1979, she graduated from the Department of International Relations and Political Science at Boğaziçi University, followed by a master’s degree at the European College of Bruges. She worked as an Assistant Editor at NTV’s Foreign News Service between 2000-2002 and joined the Ministry of Foreign Affairs in 2003. She worked as Deputy Director General for Political Affairs at the European Union between 2003 and 2007, at the Embassy in Damascus between 2007 and 2009, and at the Permanent Representation of Turkey to the EU between 2009 and 2010. In 2010, she returned to the centre and served as the Chief of Staff of the Undersecretary of Foreign Affairs until 2014. In 2014, she was appointed Consul General in Los Angeles, and in 2017, she was transferred to the Embassy in Moscow. In 2019, she returned to Ankara and lastly served as the Deputy Minister’s Chief of Staff. In 2021, she left the Ministry of Foreign Affairs. Gülru Gezer is currently working as a Foreign Policy Advisor, columnist and television commentator.

Gazeteci

Tülin Daloğlu

KRT ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve dış politik gelişmeleri derleyen Tülin Daloğlu ile Dünya ve Biz programının sunucusu ve hazırlayıcısıdır. Haziran 2020’de KRT’de program yapmaya başlayıncaya dek 25 yılı aşkın bir süre ile gazetecilik mesleğinde yetişmiştir. On-iki yıl boyunca Amerikan başkentinde çeşitli Türk medya kuruluşlarını temsil etmiş ve Türk-Amerikan ilişkilerini yakından takip etmenin yanı sıra Amerikan siyasetini, Amerika’nın Afganistan ve Irak müdahalelerini sahada izlemiş ve Ortadoğu’da ki bir dizi tehlikeli noktada bulunmuştur. Daloğlu, yaklaşık dört yıl boyunca The Washington Times’da köşeyazarlığı yapmıştır. Ayrıca Al-Monitor Turkey Pulse, The New York Times, International Herald Tribune, The Middle East Times, Foreign Policy, Daily Caller, The Daily Star (Lebanon), The SAIS Turkey Analyst Report ve Yedioth Ahronoth gibi saygın yayın kuruluşlarında yazıları yayınlanmıştır. Türkiye’deyken BBC muhabirliği yapmış olan Daloğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki davasını izlemiştir. Yeni Türkiye Partisi’nin Kayseri milletvekili birinci sıra adayı olarak 2002 yılında seçimlere katılmıştır. Daloğlu, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansaltı ve master yapmıştır. Washington’da, Amerikan Üniversitesi’nde de gazetecilik üzerine ikinci lisansüstü çalışmasını tamamlamıştır.

 

Tulin Daloglu currently hosts KRT’s The World and US, a daily program focusing on foreign policy issues. She joined KRT in June 2020 with over twenty-five years of experience as a journalist. She was based in Washington, D.C. for 12 years not only covering the U.S. politics and its dealings with Turkey, but also covered the wars in Afghanistan, Iraq and numerous other dangerous places in the Middle East. She has written extensively for various Turkish and American publications including Al-Monitor’s Turkey Pulse, The New York Times, International Herald Tribune, The Middle East Times, Foreign Policy, Daily Caller, The Daily Star (Lebanon), The SAIS Turkey Analyst Report and Yedioth Ahronoth.She also had a regular column at The Washington Times for almost four years between 2005 and 2009 chronicling the Turkish affairs. Daloglu started journalism at NTV, Turkey’s first 24-hour news channel. She quickly moved to BBC’s Turkey office and worked there for almost three years. She attended PKK leader Abdullah Ocalan’s trial on behalf of the BBC on the island of Imrali. In the 2002 general election, Daloglu ran for a seat in the Turkish parliament as a member of the New Turkey Party. She earned BS and MA degrees in international relations at the Bilkent University in Ankara, Turkey, and completed an MA degree in journalism and public affairs at American University in Washington, D.C.

Akademisyen, Yazar

Prof. Dr. Mustafa Aydın

He graduated from Ankara University, Faculty of Political Sciences, Department of International Relations in 1988. He received his master’s degree in “International Relations and Strategic Studies” in 1991 and his PhD degree in “Political Science and International Relations” in 1994 from Lancaster University. He became Associate Professor at Ankara University in 1999 and Professor in 2005. He was appointed as the rector of Kadir Has University in 2010. He served as the chairman of the Department of International Relations at Ankara University and TOBB University of Economics and Technology. He is a member of the Board of Directors of the European Academy of Sciences and Arts and the OECD Programme on the International Governance of Higher Education.

Büyükelçi (E)

Erdoğan İşcan

1954 İstanbul doğumlu. Ekim 1978’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Doha, Frankfurt, Bonn, Viyana, Londra ve Cenevre’de Türk diplomatik misyonlarında çalıştı. Ukrayna’da ve Güney Kore’de (aynı zamanda Kuzey Kore’ye de akredite) Büyükelçi ve son olarak Strazburg’da Avrupa Konseyi Nezdinde Büyükelçi / Daimi Temsilci olarak görev yaptı. Strazburg’dan önce Ankara’daki son görevi genel siyasi işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı idi. Nisan 2019’da emekli oldu.

 

Born in 1954 in Istanbul. Joined the Turkish Foreign Ministry in October 1978. Served in Turkish diplomatic missions in Doha, Frankfurt, Bonn, Vienna, London and Geneva. Served as Ambassador to Ukraine, South Korea (also accredited to North Korea) and lastly as Ambassador / Permanent Representative to the Council of Europe in Strasbourg. Before Strasbourg, held the position as Deputy Undersecretary for general political affairs in Ankara. Retired in April 2019.

Büyükelçi (E)

Mehmet Haluk ILICAK

1955 Amasya doğumlu. Galatasaray Lisesi ve A.Ü. SBF mezunu. İngiltere Kraliyet Savunma Koleji ve GATT Ticaret Politikaları Kursunu bitirdi. Ocak 1981’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Yurtdışında Brüksel, Şam ve Londra Büyükelçilikleri ile Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi nez. DT ile AB nez. DT’de çalıştı. Nahcivan’da Başkonsolosluk yaptı. Merkezde AB Daire Başkanlığı, AGİT-Silahsızlanma Gn. Md. Yard. ve Balkanlar Gn. Md. Yard. görevlerinde bulundu. Rabat ve Lüksemburg’da Büyükelçi ve DTÖ’de Büyükelçi, Daimi Temsilci olarak görev yaptı. 2011-2014 yıllarında AB Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

 

Ambassador. Born in 1955 in Amasya. He graduated from Galatasaray High School and the Faculty of Political Sciences of the Ankara University. He attended the Royal College of Defense Studies in London and GATT Trade Policy Course in Geneva. Joined the MFA in 1981. Abroad, he served at Turkish Embassies in Brussels, Damascus, London and at the Turkey’s Perm. Mission to the Office of the UN in Geneva and at the Perm. Del. to the EU in Brussels and as Consul General in Nakhichevan/Azerbaijan. In headquarters of the MFA he served as Deputy Dir. Gen. for the OSCE- Disarmament and for the Balkans. He served as Ambassador in Rabat and in Luxembourg and as Ambassador, Per. Rep. of Turkey to the WTO. Between 2011-2014 he served as the Undersecretary of the Ministry for EU Affairs.

Bölge Uzmanı

Gönül Şahin

1986 Azerbaycan doğumludur. 2008 yılında  Bakü Devlet Üniversitesi’nin Matematik bölümünden mezun oldu. Pedagojik formasyonunu Düzce Üniversitesinde tamamladı.

12 yıldır Matematik öğretmeni olarak çalışmasının yanı sıra , Güney Kafkasya bölgesindeki siyasi gelişmeleri yakından takip ederek bu konuda araştırmalar yapmaktadır.

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan’ın Istanbul Güvenlik Konferansında Ermeni diasporası ile ilgili sunumu için araştırmalara katkı sağlamıştır.

Büyükelçi (E)

Oya Tuzcuoğlu

1948 yılında doğdu. 1966’da Ankara TED ve 1970’de AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.  1975 yılında Dışişleri Bakanlığına girdi. Bakanlıkta ikili siyasi işler, ikili ve çok taraflı ekonomik işler, istihbarat ve araştırma, enerji ve su (sınıraşan sular) ve çevre birimlerinde, yurtdışında Brüksel, Şam, Mainz ve Berlin’de görev yaptı.

 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) nezdinde iki kez ve ayrıca Doha ve Budapeşte’de Türkiye Cumhuriyetini büyükelçi olarak temsil etti. Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünü 2005-2008 yıllarında ilk kadın büyükelçi olarak yürüttü. Şubat 2013’te emekli oldu.

 

Born in 1948. Graduated from the Political Sciences Faculty in 1970. Joined the foreign service in 1975. Served in Doha and Budapest as ambassador, and twice as the permanent representative/ambassador to the International Civil Aviation Organization (ICAO).

Also served as first female Director General of Protocol (2005-2008). Retired in 2013.

Büyükelçi (E)

Naci Sarıbaş

Büyükelçi. 1949 Ankara doğumlu. 1972-1979 Dış Ticaret Genel Sekreterliği, Prag Ticaret Müşavir Yardımcısı. 1979 Dışişleri Bakanlığına giriş. İslamabad, New York, Riyad, Roma, Brüksel (AB) ve Vaşington’da çalıştı. AGİT daimi temsilciliği, Doha ve Seul’de büyükelçilik yaptı. Merkezde AB genel müdürü oldu. NATO savunma kolejine devam etti.

 

Ambassador. Born in Ankara 1949. Served at general secretariat for foreign trade and Turkish trade representation in Prague. Joined MFA in 1979. Served in Islamabad, New York, Riyadh, Rome, Brussels (EU) and Washington. Turkish Ambassador in Doha, OSCE Vienna and Seul. Director general for EU in Ankara. Attended NATO defence college.

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Evren Balta

Evren Balta holds a Ph.D. in Political Science from The Graduate Center, CUNY (2007), an MA in Sociology from Middle East Technical University (1999), and an MIA from Columbia University, School of International and Public Affairs (2001). She received her BA degree in International Relations from Ankara University, Faculty of Political Sciences. She has written on security, Turkish foreign policy, populism, and citizenship. Her articles have appeared in many different journals, such as Party Politics, Ethnic and Racial Studies, Sociology, and Gender Place & Culture. She is the author of “Politics of the Future” (with Fuat Keyman, Ayrinti Publications, 2022), “The American Passport in Turkey: National Citizenship in the Age of Transnationalism” (with O Altan-Olcay, UPenn, 2020), “Age of Uneasiness” (İletisim Publications, 2019), and “Global Security Complex” (İletisim Publications, 2012). She is the editor of “Neighbors with Suspicion: Dynamics of Turkish-Russian Relations” (with G. Ozcan and B. Besgul, İletisim Publications, 2017), “Introduction to Global Politics” (Iletisim Publications, 2014), and “Military, State, and Politics in Turkey” (with I. Akca, Bilgi University Publications, 2010). Her book, “The American Passport,” has received the American Sociological Association Global and Transnational Sociology section’s Best Book by an International Scholar Award. Her research has been supported by the American Association for the University Women, the Mellon Foundation, the Bella Zeller Scholarship Trust Fund, the Scientific and Technological Research Council of Turkey, and the Fulbright Scholar Program. She was a research fellow at the Institute for Human Sciences/Russia in the Global Dialogue Program (Vienna, Austria, 2017) and a Fulbright visiting associate professor at New York University, Program in International Relations during the 2017-2018 academic year. In 2018, she received the Distinguished Alumni Award of the Political Science Program at CUNY-The Graduate Center. Balta is the academic coordinator of the TÜSİAD Global Politics Forum.

Dekan

Prof. Dr. Tarık Oğuzlu

Prof. Dr. Tarık Oğuzlu is currently a faculty member of the Department of Political Science and International Relationsand the Dean of the Faculty of Science and Literature at Istanbul Aydin University. He served as the Chair of the Department of Political Science and International Relationsand Director of the Center for Social, Economic and Political Research (SEPAM) at Antalya Bilim University between 2012 and 2020. He was a faculty member of the Department of International Relations at Bilkent University between 2004 and 2012.

 

He got his Ph.D. degree in Intenational Relations at Bilkent University in 2003. He got his Master of Science degree in International Relations at The London School of Economics and Political Science in 2000 and his Master of Arts degree in International Relations at Bilkent University in 1998. He was granted the Jean Monnet Scholarship of the European Commission in 1999.

Büyükelçi (E)

Ahmet Üzümcü

Büyükelçi. 1951 Yalova doğumlu. Ankara Üniversitesi SBF mezunu. Halep’te başkonsolos, Tel Aviv’de büyükelçi ve Türkiye’nin NATO, bilahare de BM Cenevre Ofisi nezdinde daimi temsilciliğini yaptı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) genel direktörlüğü görevini sürdürdükten sonra emekli oldu.
Ambassador.  Born in 1951 in Yalova. Graduate of Ankara University Political Sciences Faculty. Joined Foreign Ministry and served as consul general in Aleppo, ambassador in Tel Aviv and as permanent delegate of Turkey in NATO and UN Office in Geneva. His last position in Ankara was deputy undersecratary of Foreign Ministry. Later he retired.
Büyükelçi (E)

Taner Karakaş

E. Büyükelçi, 1953  İstanbul doğumlu. Ekim 1978’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Dakka, Viyana, Roma Büyükelçilikleri’nde, AGİK Delegasyonu ile NATO ve UNESCO Daimi Temsilcilikleri’nde çalıştı. Moğolistan, Makedonya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay’da Büyükelçi olarak Türkiye’yi temsil etti.

Taner Karakaş, Ambassasor (E) Born in İstanbul in 1953. Joined the Turkish Ministry of Foreign Affairs in October 1978. Served in Turkish Embassies in Bangladesh, Austira and Italy, Turkish Delegation to OSCE, Turkish Permanent Delegation to NATO and UNESCO.
Represented Turkey as Ambassasor in Mongolia, Macedonia, Argentina, Paraguay and Uruguay.

Büyükelçi (E)

Ahmet Arda

Büyükelçi  1953 İstanbul doğumlu.
Kasım 1979 da Dışişleri Bakanlığına girdi. Dakka, Londra, Kanberra Büyükelçiliklerinde, BM Daimi Temsilciliği NY, OECD Daimi Temsilciliği Paris de çalıştı. Rodos ve Anvers Başkonsolosu ve Lusaka Büyükelçisi olarak görev yaptı.  2017 Şubatında emekli oldu
Born in 1953 Istanbul  Joined the Turkish Foreign Ministry in November 1979.
Served in the Turkish Embassies in Dhaka, London, Canberra, Turkish Permanent Missions to UN. N.Y. and OECD Paris. Served as Consul General in Rhodes and Antwerp and Turkish Ambassador in Lusaka, Zambia
Retired in 2017 February
Büyükelçi (E)

Arslan Hakan Okçal

Emekli Büyükelçi. 1954 İstanbul doğumlu. 1978 yılı Aralık ayında Dışişleri Bakanlığına girdi. Bingazi ve Münster Başkonsolosluğu, NATO Daimi Temsilciliği, Bonn ve Berlin Büyükelçiliğinde çalıştı. Gümülcine’de Başkonsolosluk, Nijerya, Makedonya ve Güney Kore’de Büyükelçilik yaptı. Merkezdeki son görevi Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürlüğüydü. 2018 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Halen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde diplomasi dersleri vermektedir.

 

Retired Ambassador. Born in Istanbul in 1954, he entered the Ministry of Foreign Affairs in December 1978. He served at the Turkish Consulate Generals in Benghazi (Libya) and Muenster (W. Germany), and at the Turkish NATO Permanent Mission in Brussels as well as in the Turkish Embassies in Bonn and Berlin. He also served as Consul General in Komotini (Greece) and as Ambassador to Nigeria, Republic of Macedonia and South Korea. His last posting in Ankara was Director General for the Balkans and Central Europe. Having retired from the Turkish Foreign Service in 2018 he lectures diplomacy at present at the Faculty of Political Sciences of the Marmara University of Istanbul.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Selin Nasi

Uluslararası İlişkiler uzmanı. Dış politika analizleri, konuk yazar olarak, Karar Gazetesi’nde yayınlanmaktadır. Nasi, 2017’den bu yana Medyascope TV’de yayınlanan ve tamamı kadın yorumculardan oluşan Femfikir programının düzenli konukları arasındadır. 2015-2018 yılları arasında Hurriyet Daily News; 2013-2018 yılları arasında Türk Yahudi Cemaati’nin haftalık yayınlanan Şalom Gazetesi’nde dış politika üzerine köşe yazarlığı yapmıştır.

 

Lisans eğitimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Selin Nasi, yüksek lisans derecesini 2006 yılında Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne teslim ettiği “1 Mart Tezkeresi Gölgesinde Türk-Amerikan İlişkileri” başlıklı tezi ile aldı. Akademik çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam eden Nasi, 2021 yılında teslim ettiği “Türkiye’nin Soğuk Savaş Sonrası İsrail Politikası: Kimliğin Realpolitikle Mücadelesi” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı.

 

Columnist & foreign policy commentator. Selin Nasi is a contributor to Karar Newspaper. She is also one of the regular foreign policy commentators to Femfikir-an all-female TV debate- broadcasted weekly on Medyascope TV, an independent media outlet. Formerly, she worked as a columnist at Hürriyet Daily News (2015-2018) and Şalom (2013-2018), the weekly newspaper of Turkey’s Jewish community.

 

Ms. Nasi received her BA from Marmara University’s Department of Political Science in 2000 and her MA from Istanbul Bilgi University in 2006, with her thesis “Turkey-American Relations Under the Shadow of the March 1 Resolution.”

 

Nasi received her PhD in Political Science and International Relations from Boğaziçi University in 2021. Her doctoral dissertation, “Turkey’s Israel Policy in the Post-Cold War: The Struggle of Identity over Realpolitik”analyzes the ups and downs of Turkish-Israeli ties in relation to the transformation of the international system,along with structural changes in Turkish politics.

 

Her most recent publication is a book chapter she co-authored with Soli Özel titled “How the Syrian War shifted the balance of power in Turkish-Israeli relations,” in Israeli-Turkish Relations in Comparative Perspective,edited by Ayşegül Sever and Orna Almog. London:Palgrave MacMillan, 2019.


Notice: Undefined index: label in C:\Inetpub\vhosts\apm.org.tr\httpdocs\wp-content\plugins\awsm-team-pro\templates\partials\contact.php on line 17

:selin.nasi@apm.org.tr

Büyükelçi (E)

Namık Güner Erpul

He graduated from Ankara University, Faculty of Political Sciences, Department of International Relations in 1983. In 1984, he joined the Ministry of Foreign Affairs. After various assignments, he served as Ambassador to Lima and Tashkent between 2010 and 2017, Director General for Bilateral Political Affairs Asia Pacific at the headquarters and Special Representative for the Alliance of Civilisations at the UN Geneva Office in 2021-2022, retiring at the end of 2022.

Büyükelçi (E)

Dicle Kopuz

1955 Ankara doğumlu. ODTÜ İdari İlimler Fakültesi 1976 mezunu. Nisan 1977’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Yurt dışında Anvers Başkonsolosluğu, Bükreş Büyükelçiliği, UNESCO Daimi Temsilciliği, Londra Büyükelçiliği’nde görev yaptı. Merkezde, değişik dönemlerde iki kez Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Dairesi’nde, üç kez de, sonuncusu Genel Müdür olarak Siyaset Planlama’da görev yaptı. Gürcistan, Hırvatistan ve Slovakya’da Türkiye’yi Büyükelçi olarak temsil etti. 2012’de kendi isteğiyle emekli oldu.

 

Born in Ankara, in 1955. Graduate of METU (1976) Faculty of Administrative Sciences.Joined the Turkish Foreign Ministry in April 1977. Served at Turkish missions in Antwerp, Bucharest, to UNESCO and in London, and at various Departments of the MFA, the latest being as Director General for Policy Planification.

Represented Turkey as Ambassador in Georgia, Croatia and Slovakia. Retired in 2012.

Büyükelçi (E)

H. Taner Seben

Büyükelçi, 1954 Erzurum doğumlu. Ankara Koleji ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Nisan 1977’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Türkiye’nin Cakarta ve Kopenhag Büyükelçiliklerinde ve Los Angeles Başkonsolosluğu ile OECD Daimi Temsilciliğinde çalıştı. Ayrıca Kazakistan ve Singapur’da Büyükelçi olarak görev yaptı.

 

Ambassador, born in 1954 in Erzurum. Graduated from Ankara College and Political Science Faculty. Joined the Turkish Foreign Ministry in April 1977. Served in Turkish Embassies Jakarta and Copenhagen as well as in Consulate General of Turkey in Los Angeles and Permanent Representation of Turkey to OECD, Paris. He also served as Ambassador of Turkey to Kazakhstan and Singapore.

Başkan Yardımcısı (Projeler)

Hasan Kanbolat

Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. ANKA Haber Ajansı, TİKA, Dışişleri Bakanlığı ve ASAM’da (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) çeşitli görevlerde çalıştı. ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi) kurucu başkanlığını yaptı (2008-2014). Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Karadeniz konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi, raporu ve kitabı bulunmaktadır.

Büyükelçi (E)

Mehmet Fatih Ceylan

Büyükelçi. 1957 Bursa doğumlu.1979 Kasım ayında Dışişleri Bakanlığına girdi.

İslamabad Büyükelçiliği, Deventer Başkonsolosluğu ve NATO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde, Brüksel Büyükelçiliğinde ve AB nezdindeki Türkiye misyonunda çalıştı.Düsseldorf’ta Başkonsolosluk, Sudan ve NATO nezdinde Büyükelçilik yaptı. Merkezdeki son görevi İkili Siyasi İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığıydı. 2019 Şubat ayında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

 

Ambassador(R). Born in Bursa in 1957. Joined the Turkish Foreign Ministry in 1979. Served in Turkish posts and missions in Islamabad, Deventer, NATO, Brussels and the EU. Appointed to Khartoum and Turkish Delegation to NATO as Ambassador. Last appointment in Ankara was Deputy Undersecretary in charge of bilateral affairs. Retired from the Ministry in 2019 February.

Büyükelçi (E)

Murat Adalı

1955 Heybeliada doğumlu. Saint-Joseph Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fransa Ulusal İdarecilik Okulu mezunu. 1982’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Paris Başkonsolosluğu ile Cakarta, Saraybosna,Tokyo Büyükelçiliklerinde ve BM Cenevre Ofisi ile AGİT nezdindeki Daimi Temsilciliklerde çalıştı. BM Bosna-Hersek Barış Gücü-Zenica nezdinde siyasi danışman, Mostar Başkonsolosu, Avrupa Konseyi’nin BM Cenevre Ofisi nezdinde  Daimi Gözlemcisi,  Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi görevlerinde bulundu.

Born in 1995 in Heybeliada-İstanbul. Graduated from Saint-Joseph High School, Faculty of Law- İstanbul University, National School of Administration of France. Joined the Ministry of Foreign Affairs in 1982. Served in Turkish Consulate General in Paris, Turkish Embassies in Jakarta, Sarajevo, Tokyo,  in the Permanent Delegation to the UN Office in Geneva  and in the Permanent Delegation to the OSCE in Vienna.  Hold the positions of political advisor  to the UNPROFOR-Zenica-BIH, Consul General in Mostar-BIH, Permanent Observer of the Council of Europe to the UN Office in Geneva and   Ambassador  in Jakarta-Indonesia.


Notice: Undefined index: label in C:\Inetpub\vhosts\apm.org.tr\httpdocs\wp-content\plugins\awsm-team-pro\templates\partials\contact.php on line 17

:murat.adali@apm.org.tr

Büyükelçi (E)

Mithat Rende

He graduated from Ankara University, Faculty of Political Sciences. After serving in various positions in the Ministry of Foreign Affairs, he was appointed as Deputy Director General for Energy, Water and Environmental Affairs in December 2004. Between 2005 and 2008, he was the chairman of the Trade and Transit Working Group of the Energy Charter Conference in Brussels. Between 2007-2009, he was Ambassador to Doha (Qatar). Between 2010-2013, he served as the Director General of Multilateral Economic Affairs. In 2013, he took office as Permanent Representative to the OECD and was elected as the President of the OECD Executive Committee, effective 1 January 2015. His term as Chairman of the Executive Committee ended in 2016. He retired voluntarily in 2016. In 2017, he became an independent member of the Board of Directors of Engie Turkey, and as of 2017, he is a member of the Board of Directors of Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Büyükelçi (E)

Y. Halit Çevik

He was born in Gölcük/Kocaeli in May 1955.

After studying at Darüşşafaka High School and Ankara University Faculty of Political Sciences, he started his professional career at the Ministry of Foreign Affairs in March 1979.

In the first period (1979-1981), he worked as Second Clerk in the Departments of Culture and Bilateral Economic Relations, in the second period (1987-1989) as Branch Manager in the Department of International Economic Organisations, in the third period (1993-1995) as Branch Manager and Head of Department in the Department of Maritime Affairs and Special Advisor to the Minister, in the fourth period (1999-2002) as Foreign Affairs Advisor to the Prime Minister and Deputy Director General of Maritime Aviation, respectively, and in 2002-2004 as Special Advisor to the Undersecretary.

He served abroad with titles appropriate to his seniority at the Embassy in Khartoum (1981-1983), Consulate General in Stuttgart (1983-1987), Embassy in Athens (1989-1993), Consulate General in Zurich (Consul General) (1995-1997), and Embassy in Beijing (1997-1999).

Halit Çevik, who was appointed as Ambassador in December 2004 and served as the Turkish Ambassador to Syria until August 2009, served as Deputy Undersecretary for Cyprus-Greece and International Political Institutions, and then as Deputy Undersecretary for General Political Affairs in his last assignment at the Headquarters (2009-2012).

In his last overseas assignment, he served as Permanent Representative of the Republic of Turkey to the United Nations (2012-2016) and Ambassador of the Republic of Turkey to Greece (2016-2018).

As a result of the nomination of the aforementioned Ministry of Foreign Affairs, he was appointed by the OSCE Chairmanship-in-Office as the Head of the OSCE-Special Monitoring Mission in Ukraine in June 2019 and served until 31 March 2022, when the activities of the OSCE ceased.

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Akova

1982 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini 1984-1989 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1988-1989 yılları arasında “London Hospital Medical College, Department of Medical Microbiology”, Londra, İngiltere’de çalışarak “Diploma in Clinical Microbiology” derecesini aldı. 2002-2003 yılları arasında Boston, ABD’de, “Tufts University  School of Medicine, Center for Adaptive Resistance and Microbiology” bölümünde “postdoc” araştırıcı olarak çalıştı.

 

Dr. Akova, 1991 yılında doçent, 1998 yılında ise profesör oldu. 2000-2006 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Akova, 2002-2006 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurulu’nda Türk Tabipleri Birliği temsilcisi olarak yer aldı.

 

2002-2005 arasında “International Antimicrobial Treatment Group (IATG) of the European Organization for Research and Treatment of Cancer” (EORTC)” yönetim kurulu üyeliği, 2007- Nisan 2018 arasında “European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases” (ESCMID) yönetim kurulu üyeliği (2014-2016 arasında Dernek Başkanı) yapmış olup, halen ESCMID içinde ‘ESCMID member counsellor’ olarak çalışmaktadır.

Büyükelçi (E)

Hasan Göğüş

1953 Gaziantep doğumlu, Ankara Koleji ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, 1977 yılında Dışişlerine girdi. Yurt dışında Yeni Delhi Büyükelçiliği, BM Cenevre Ofisi ve AGİT nezdindeki Daimi Temsilciliklerde, Londra Büyükelçiliğinde çalıştı. Hindistan, Yunanistan, Avusturya ve Portekiz’de Türkiye’yi büyükelçi olarak temsil etti. Merkezdeki son görevi AB ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu müsteşar yardımcılığıydı. Halen OKAN Üniversitesi mütevelli heyeti ve uluslararası çalışma hukuku örgütü danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Born in 1953 in Gaziantep. Graduated from Ankara College high school and Ankara University faculty of political sciences. Joined foreign service in 1977. Worked at Turkish Embassy in New Delhi, Permenant missions of Turkey at UN Office in Geneva and OSCE in Vienna. Represented Turkey in India, Greece, Austria and Portugal. Presently he is a member of Trustees at OKAN university and Advisory board of International Development Law Organization.

Büyükelçi (E)

Tacan İldem

2020 Nisan ayına kadar NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Büyükelçi (E) Tacan İldem 2019 Londra Liderler Zirvesi kararı uyarınca NATO Genel Sekreteri tarafından oluşturulan ve hazırladığı rapor son Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantılarında görüşülen NATO 2030 Değerlendirme Süreci Uzmanlar Grubunda görev aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Büyükelçi İldem 43 yıl süren meslek hayatında AGİT Daimi Temsilciliği, NATO Daimi Temsilciliği ve Lahey Büyükelçiliği görevlerinde Türkiye’yi temsil etti. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Dişişleri Başdanışmanı ve Sözcüsü görevlerinde bulundu. Mesleğinin daha önceki yıllarında Brüksel’de NATO Daimi Temsilciliğinde, Yeni Delhi, Vaşington ve Atina Büyükelçiliklerinde çeşitli kademelerde görev aldı. İldem İtalya Dayanışma Yıldızı Liyakat Nişanı ve Arnavutluk Devlet Şükran Madalyası sahibidir.

 

Ambassador (R) Tacan Ildem, a member of NATO Experts Group that presented a report entitled “NATO 2030: United for a New Era”, is a senior Turkish diplomat. Since the start of his long career in 1978 till February 2021 he held bilateral and multilateral positions including NATO Assistant Secretary General between 2016 to 2020. He served as the Turkish Ambassador to the Netherlands and Permanent Representative to NATO and the OSCE. He also served as Director General for International Security Affairs at the Ministry of Foreign Affairs and Chief of Cabinet, Principal Foreign Policy Advisor and Spokesperson of the President of the Republic. His postings abroad also include those at the Embassies in Washington DC, Athens and New Delhi. Ambassador Ildem is a graduate of Ankara University Faculty of Political Science. He is a recipient of the decoration of Grand Officer of the Order of the Star of Italian Solidarity and the Medal of Gratitude of Albania.

Büyükelçi (E)

Sermet Atacanlı

1952 yılında Ankara’da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1975 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. 42 yıl 9 ay 10 günlük bir Dışişleri kariyeri sonrası 2017 Aralık ayında emekli oldu. Bu süre içinde Melbourne, Kuala Lumpur, Atina ve Washington’da görev yaptı, Pretoria ve Tokyo’da büyükelçi olarak bulundu.  Bakanlık Sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Dışişleri Başdanışmanı olarak görev yaptı.

Born in Ankara in 1952. Graduated from Ankara University Political Sciences. Joined Foreign Ministry in 1975. Served at Turkish Embassies in Melbourne, Kuala Lumpur, Athens, Washington. Ambassador in Pretoria and Tokyo. Foreign Ministry spokesman and  chief advisor for the President.

Büyükelçi

Ömer Önhon

Büyükelçi, 1960 Paris doğumlu. Kasım 1985’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Riyad ve Şam Büyükelçiliklerinde, AGİT ve NATO Daimi Temsilciliklerinde çalıştı. New York’da Başkonsolosluk, Şam’da ve Madrid’de Büyükelçilik yaptı. Merkezdeki son iki görevi Orta Doğu ve Asya konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü idi.

Ambassador.  Born in 1960 in Paris. Joined the Turkish Foreign Ministry in November 1985. Served in Turkish Embassies in Riyadh and Damascus, Turkish Permanent Delegations to OSCE and NATO. He was Consul General in New York, Ambassador in  Damascus and Madrid. His last two posts in Ankara were Undersecretary for Middle East and Asia and Director General for International Security Affairs.

Büyükelçi (E)

Zeynep Sibel Algan

Zeynep Sibel Algan, Büyükelçi (E).  1955 İstanbul doğumlu. Şubat 1979’da Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Sırasıyla Cenevre Başkonsolosluğu’nda, Bükreş Büyükelçiliği ve Paris Başkonsolosluğu ile Viyana Büyükelçiliği’nde çalıştı, Strazburg Başkonsolosu ve Dakar Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Zeynep Sibel Algan, Ambassador (E), Born in 1955 in Istanbul. Joined the Turkish Foreign Ministry in February 1979.  Served, by order, in Turkish General Consulates and Embassies in Geneva, Bucharest, Paris and Vienna, as General Consul in Strasbourg and Ambassador in Dakar.

Büyükelçi (E)

Ayşe Sezgin

1958 Ankara doğumludur. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.  Diplomatik kariyerine 1983 yılında başlamıştır. Yurtdışında Anvers, Musul, Lyon ve Cenevre Başkonsolosluklarında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatında (OECD), Paris ve Londra Büyükelçiliklerinde  değişik kademelerde görev yapmıştır. (Aynı zamanda Londra Kraliyet Savunma Kolejinde bir yıl eğitim almıştır)

Daha sonra , Lübliyana, Viyana ve Malta’da Büyükelçi olarak Türkiye Cumhuriyetini temsil etmiştir.

Ankara’da ise son iki görevi Avrupa Birliği, Avrupa İşleri ve Balkanlar Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcılığı olmuştur.Ayrıca, 63.Geçici Seçim Hükümeti döneminde Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak görev yapmıştır

2019 yılında emekli olmasını takiben Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Avrupa Birliği Tarihi, Kurumları ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında ders vermektedir.

 

Ambassador Sezgin was born in 1958 in Ankara.She has graduated from the Faculty of Social and  Administrative Sciences (Department of Economics)  of Hacettepe University in Ankara .

She began her diplomatic carrier in 1983 and has served at many capitals, cities and international organisations  abroad such as Geneva, Paris, London, Antwerp, Mosul, Lyon and the OECD. Ambassador Sezgin has also accomplished a one year  study at the Royal College for Defence Studies in London .

Her last two assignments in Ankara  were Director General and Deputy Undersecretary  for the EU and European Affairs  as well as the Balkans.

She has served as Ambassador in Ljubljana, Vienna, and Malta .

She was also Chief Political Adviser to the Minister during the 63. Transitional Government.

Following her retirement in February 2019, she has been  teaching at the University of Galatasaray on the EU and its institutions as well as Turkey-EU relations.

Büyükelçi (E)

Şakir Fakılı

Born in Gaziantep in 1953. Joined Trade Ministry in 1977 and then Foreign Ministry in 1978. Served as Consul General in Batumi and Nurnberg and Ambassador in Kuwait, Nicosia (TRNC) and Budapest. His last position in Ankara was Director General for Consular Affairs. Retired in 2018.

 

 

Büyükelçi (E)

Akın Algan

Akın Algan, Büyükelçi, 1949 Maçka-Trabzon doğumlu. Şubat 1976’da Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Sırasıyla Atina ve Pekin Büyükelçilikleri ile BM Cenevre Ofisi ve NATO nezdinde TC Daimi Temsilcilikleri ile Brüksel Büyükelçiliği’nde çalıştı, Lyon Başkonsolosu, Rabat, Tunus ve Vilnus Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Born in 1949 in Maçka-Trabzon. Joined the Turkish Foreign Ministry in February 1976. Served, by order, in Turkish Embassies in Athens and Beijing, at Turkish Delegations in Geneva and NATO, Turkish Embassy in Brussels, as General Consul in Lyon and as Ambassador in Rabat, Tunis and Vilnius.

Emekli Büyükelçi

Aslıgül Üğdül

Retired Ambassador. Born in Ankara in 1957. Studied at Ankara College, at the Middle East Technical University Faculty of Administrative Sciences; received her M.A degree at University of California, Berkeley.

 

Joined the Turkish Ministry of Foreign Affairs in April 1982. Apart from various positions at the Ministry, she served at the Turkish Permanent Delegations to UNESCO, ICAO, UN/GENEVA; Consulate General in Thessaloniki and Antwerp. She was international civil servant at EUREKA/Brussels. She represented Turkey in Senegal and Slovakia as Ambassador. During her last post in Ankara she was Director General for Europe and European Union Affairs .

Büyükelçi (E)

Adnan Aydın Sezgin

He joined the Ministry of Foreign Affairs in 1982. He worked at the General Directorate of International Economic Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, Permanent Representative to the European Economic Community, Ambassador to Baghdad, Permanent Representative to the United Nations in Geneva. He served as Special Advisor and Branch Manager at the Presidency of the Republic of Turkey, Head of the Council of Europe and Human Rights Department, Director General of Press, Publications and Information at the Prime Ministry, Consul General in Paris, Deputy Director General and Director General of Security and Intelligence at the Ministry of Foreign Affairs, Ambassadors to Moscow, Rome and San Marino, and Permanent Representative to the United Nations Organizations in Rome. He served as a member of parliament for Aydın in the XXVIIth term of the Grand National Assembly of Turkey.

Öğretim Üyesi/İş Kadını

Neslihan Tonbul

In 1981, Neslihan Tonbul graduated from Rutgers University with a degree in Economics and Political Science, and in 1983 she received her master’s degree in International Finance and Economic Development from The Fletcher School of Law and Diplomacy-Tufts University. Between 1983 and 2008, she held senior management positions in the New York, London and Istanbul representative offices of various international financial institutions such as The Irving Trust Company, The Bank of New York and BNY Mellon, before being appointed as Regional Manager covering the Middle East, Africa, Eastern Europe and Turkey. Since 2008, Neslihan Tonbul has served as a board member at various holdings and institutions in Turkey, including Tofaş, Petkim, Alarko Holding and Vakıfbank International. Having studied at Harvard Business School and specialized in Family Business Management with CFEG, Tonbul has been lecturing on “Family Business Management” at Koç University, Faculty of Economics and Administrative Sciences since 2017. Neslihan Tonbul has been serving as Tofaş Independent Board Member since March 2018.

Büyükelçi (E)

Ayşenur Alpaslan

Büyükelçi, 1953 Bursa doğumlu.  Şubat 1976’da Dışişleri Bakanlığına girdi. Londra, Kahire, Viyana, Roma Büyükelçiliklerinde çalıştı. Santiago ve Tallinn’de Büyükelçilik yaptı. Son olarak Merkez’de üç yıl Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra 2018’de emekli oldu.

Ambassador, born in 1953 in Bursa. Joined the Turkish Ministry of Foreign Affairs in February 1976. Served  at the Turkish Embassies in London, Cairo, Vienna and Rome. She was ambassador in Santiago and in Tallinn. She retired in 2018 after having served as the Head of the Inspection Board of the Ministry.

Büyükelçi (E)

Oğuz Demiralp

1952 İstanbul doğumlu. Saint Joseph lisesi ve ODTÜ İdari İlimler Fakültesi mezunu. 1978’de çalışmaya başladığı Dışişleri Bakanlığında çeşitli iç ve dış görevlerde bulundu. Ayrıca AB genel sekreterliği görevini dört yılı aşkın yaptı. 2017’de emekli olduğundan beri çeşitli yayın organlarında siyasal ve yazınsal yazılar yayımlıyor. Bir süredir de bir üniversitede dış politika dersleri veriyor.
Born in Istanbul in 1952. Graduate of Saint Joseph and METU Administrative Sciences. Joined Foreign Ministry in 1978. Served at Turkish missions in several countries. His last position in Ankara was Undersecretary for EU Affairs. Retired in 2017.