Author: <span>Gönül Şahin</span>

1986 Azerbaycan doğumludur. 2008 yılında Bakü Devlet Üniversitesi’nin Matematik bölümünden mezun oldu. Pedagojik formasyonunu Düzce Üniversitesinde tamamladı. 12 yıldır Matematik öğretmeni olarak çalışmasının yanı sıra , Güney Kafkasya bölgesindeki siyasi gelişmeleri yakından takip ederek bu konuda araştırmalar yapmaktadır. Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan’ın Istanbul Güvenlik Konferansında Ermeni diasporası ile ilgili sunumu için araştırmalara katkı sağlamıştır.
Subscribers