Yazar: <span>Özge Yılmazer</span>

Uluslararası İlişkilerde Bir Köprü: Diplomasi

“Hiç kimse bir senfoniyi ıslıkla çalamaz, bunun için bütün bir orkestra gerekir.” diyerek iş birliği ve dayanışmanın ortaya çıkaracağı armoninin önemini vurgulamış Halforld Luccock. Şayet iş birliği ve dayanışma olmadan aynı anda çalınan enstrümanlar armoniden ziyade ancak kaosu doğuracaktır. Bu [...]
Devamı