Avrupa Yolunda Suriyeli Mülteciler

PAYLAŞ

Suriye İç Savaşı, savaşın başlangıcından itibaren 4,5 milyon insanın Suriye’den kaçmasına neden olmuştur. Yaklaşık 1,5 milyon sığınmacı ve mülteci Avrupa’ya geçmiş ve bu kitlesel göç nedeniyle Avrupa ülkelerinde ekonomik, sosyal ve siyasi çalkalanmalar ortaya çıkartmıştır. Bu krize Avrupa’ya göç etme isteğine sahip sıradan Suriyelilerin gözünden bakabilmek için proje dahilinde Türkiye’de 13 farklı şehirde, yaşları 17 ile 70 arasında değişen 100 röportaj yapılmıştır. Tüm röportajlar Arapça, İngilizce ve Türkçe dillerinde gerçekleştirilmiştir. Röportaj yapılan kişiler Suriye’deki farklı etnik ve sosyo-ekonomik gruplar arasından rastgele seçilmiştir. Röportajlar benzer kişilerin kişisel tecrübelerini daha detaylı bir biçimde anlayabilmek için yarı-yapılandırılmış olarak hazırlanmıştır. Bu proje Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya gitme güdülerindeki temel dinamikleri anlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, yapılan derinlemesine görüşmeler, “Avrupa” algısını ve göçmenler tarafından kurulan ağların gücünü ve aynı zamanda Avrupa’ya giderken geçici güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’deki yaşamları hakkında daha geniş bir bakış açısına sahip olmalarını anlamak için çok önemli bir birincil bilgi kaynağıdır.

 

The Syrian Civil War caused more than 4.5 million people to flee Syria since the beginning of the conflict. Approximately more than 1.5 million migrants and refugees crossed into Europe, sparking a crisis as the European countries are struggling to cope with the economic, social and political outcomes of this mass migration. In order to look this crises from the eyes of ordinary Syrians who are willing to migrate to Europe, within this project 100 interviews were conducted in 13 different cities and towns in Turkey, with ages of the interviewees ranging between 17 and 70. All interviews were conducted orally in Arabic, Turkish and English. The interviewees were chosen randomly from different ethnic and socioeconomic groups of Syria. Interviews were semi-structured, since this methodology is used to understand the experiences of other similar people by learning about their personal experiences.

 

The project aims to understand the main dynamics amongst the Syrian refugees related with their motivations to migrate to Europe. Notwithstanding, the in-depth interviews conducted are very vital primary informational source to understand the perception of “Europe” and the power of networks established by the migrants, as well as to have a  wider perspective about their lives in Turkey which they see as a temporary safe haven on their way to Europe.

 

Haziran 2018, Friedrich Naumann Foundation / APM (Ankara Policy Center)

İlgili Yazılar