Üyeler

Büyükelçi (E)

Oğuz Demiralp

Büyükelçi (E)

Taner Karakaş

Büyükelçi (E)

Ahmet Arda

Büyükelçi (E)

Dicle Kopuz

Büyükelçi

Mehmet Haluk ILICAK

Büyükelçi

Naci Sarıbaş

Büyükelçi (E)

Zeynep Sibel Algan

Büyükelçi (E)

Erdoğan İşcan

Büyükelçi (E)

Ahmet Üzümcü

Büyükelçi (E)

Rafet Akgünay

Büyükelçi (E)

Ayşenur Alpaslan

Büyükelçi (E)

Ali Rıza ÇOLAK

Büyükelçi (E)

Ayşe Sezgin

Büyükelçi (E)

Akın Algan

Büyükelçi (E)

Hasan Göğüş

Uluslararası İlişkiler uzmanı

Selin Nasi

Büyükelçi (E)

Murat Adalı

Büyükelçi (E)

Şakir Fakılı

Büyükelçi

Derya Kanbay

Büyükelçi

Metin Kılıç

Büyükelçi (E)

Hasan Servet Öktem

Büyükelçi (E)

Sermet Atacanlı

Büyükelçi

H. Taner Seben

Büyükelçi

Ömer Önhon

Büyükelçi (E)

Atılay Ersan

Büyükelçi (E)

Ömür Şölendil

Büyükelçi (E)

Mehmet Fatih Ceylan

Büyükelçi (E)

Oğuz Demiralp

1952 İstanbul doğumlu. Saint Joseph lisesi ve ODTÜ İdari İlimler Fakültesi mezunu. 1978’de çalışmaya başladığı Dışişleri Bakanlığında çeşitli iç ve dış görevlerde bulundu. Ayrıca AB genel sekreterliği görevini dört yılı aşkın yaptı. 2017’de emekli olduğundan beri çeşitli yayın organlarında siyasal ve yazınsal yazılar yayımlıyor. Bir süredir de bir üniversitede dış politika dersleri veriyor.
Born in Istanbul in 1952. Graduate of Saint Joseph and METU Administrative Sciences. Joined Foreign Ministry in 1978. Served at Turkish missions in several countries. His last position in Ankara was Undersecretary for EU Affairs. Retired in 2017.
Büyükelçi (E)

Taner Karakaş

E. Büyükelçi, 1953  İstanbul doğumlu. Ekim 1978’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Dakka, Viyana, Roma Büyükelçilikleri’nde, AGİK Delegasyonu ile NATO ve UNESCO Daimi Temsilcilikleri’nde çalıştı. Moğolistan, Makedonya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay’da Büyükelçi olarak Türkiye’yi temsil etti.

Taner Karakaş, Ambassasor (E) Born in İstanbul in 1953. Joined the Turkish Ministry of Foreign Affairs in October 1978. Served in Turkish Embassies in Bangladesh, Austira and Italy, Turkish Delegation to OSCE, Turkish Permanent Delegation to NATO and UNESCO.
Represented Turkey as Ambassasor in Mongolia, Macedonia, Argentina, Paraguay and Uruguay.

Büyükelçi (E)

Ahmet Arda

Büyükelçi  1953 İstanbul doğumlu.
Kasım 1979 da Dışişleri Bakanlığına girdi. Dakka, Londra, Kanberra Büyükelçiliklerinde, BM Daimi Temsilciliği NY, OECD Daimi Temsilciliği Paris de çalıştı. Rodos ve Anvers Başkonsolosu ve Lusaka Büyükelçisi olarak görev yaptı.  2017 Şubatında emekli oldu
Born in 1953 Istanbul  Joined the Turkish Foreign Ministry in November 1979.
Served in the Turkish Embassies in Dhaka, London, Canberra, Turkish Permanent Missions to UN. N.Y. and OECD Paris. Served as Consul General in Rhodes and Antwerp and Turkish Ambassador in Lusaka, Zambia
Retired in 2017 February
Büyükelçi (E)

Dicle Kopuz

1955 Ankara doğumlu. ODTÜ İdari İlimler Fakültesi 1976 mezunu. Nisan 1977’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Yurt dışında Anvers Başkonsolosluğu, Bükreş Büyükelçiliği, UNESCO Daimi Temsilciliği, Londra Büyükelçiliği’nde görev yaptı. Merkezde, değişik dönemlerde iki kez Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Dairesi’nde, üç kez de, sonuncusu Genel Müdür olarak Siyaset Planlama’da görev yaptı. Gürcistan, Hırvatistan ve Slovakya’da Türkiye’yi Büyükelçi olarak temsil etti. 2012’de kendi isteğiyle emekli oldu.

 

Born in Ankara, in 1955. Graduate of METU (1976) Faculty of Administrative Sciences.Joined the Turkish Foreign Ministry in April 1977. Served at Turkish missions in Antwerp, Bucharest, to UNESCO and in London, and at various Departments of the MFA, the latest being as Director General for Policy Planification.

Represented Turkey as Ambassador in Georgia, Croatia and Slovakia. Retired in 2012.

Büyükelçi

Mehmet Haluk ILICAK

1955 Amasya doğumlu. Galatasaray Lisesi ve A.Ü. SBF mezunu. İngiltere Kraliyet Savunma Koleji ve GATT Ticaret Politikaları Kursunu bitirdi. Ocak 1981’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Yurtdışında Brüksel, Şam ve Londra Büyükelçilikleri ile Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi nez. DT ile AB nez. DT’de çalıştı. Nahcivan’da Başkonsolosluk yaptı. Merkezde AB Daire Başkanlığı, AGİT-Silahsızlanma Gn. Md. Yard. ve Balkanlar Gn. Md. Yard. görevlerinde bulundu.

Rabat ve Lüksemburg’da Büyükelçi ve DTÖ’de Büyükelçi, Daimi Temsilci olarak görev yaptı.

2011-2014 yıllarında AB Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

 

Ambassador. Born in 1955 in Amasya. He graduated from Galatasaray High School and the Faculty of Political Sciences of the Ankara University. He attended the Royal College of Defense Studies in London and GATT Trade Policy Course in Geneva.

Joined the MFA in 1981. Abroad, he served at Turkish Embassies in Brussels, Damascus, London and at the Turkey’s Perm. Mission to the Office of the UN in Geneva and at the Perm. Del. to the EU in Brussels and as Consul General in Nakhichevan/Azerbaijan. In headquarters of the MFA he served as Deputy Dir. Gen. for the OSCE- Disarmament and for the Balkans.

He served as Ambassador in Rabat and in Luxembourg and as Ambassador, Per. Rep. of Turkey to the WTO.

Between 2011-2014 he served as the Undersecretary of the Ministry for EU Affairs.

Büyükelçi

Naci Sarıbaş

Büyükelçi. 1949 Ankara doğumlu. 1972-1979 Dış Ticaret Genel Sekreterliği, Prag Ticaret Müşavir Yardımcısı. 1979 Dışişleri Bakanlığına giriş. İslamabad, New York, Riyad, Roma, Brüksel (AB) ve Vaşington’da çalıştı. AGİT daimi temsilciliği, Doha ve Seul’de büyükelçilik yaptı. Merkezde AB genel müdürü oldu. NATO savunma kolejine devam etti.

Ambassador. Born in Ankara 1949. Served at general secretariat for foreign trade and Turkish trade representation in Prague. Joined MFA in 1979. Served in Islamabad, New York, Riyadh, Rome, Brussels (EU) and Washington. Turkish Ambassador in Doha, OSCE Vienna and Seul. Director general for EU in Ankara. Attended NATO defence college.

Büyükelçi (E)

Zeynep Sibel Algan

Zeynep Sibel Algan, Büyükelçi (E).  1955 İstanbul doğumlu. Şubat 1979’da Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Sırasıyla Cenevre Başkonsolosluğu’nda, Bükreş Büyükelçiliği ve Paris Başkonsolosluğu ile Viyana Büyükelçiliği’nde çalıştı, Strazburg Başkonsolosu ve Dakar Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Zeynep Sibel Algan, Ambassador (E), Born in 1955 in Istanbul. Joined the Turkish Foreign Ministry in February 1979.  Served, by order, in Turkish General Consulates and Embassies in Geneva, Bucharest, Paris and Vienna, as General Consul in Strasbourg and Ambassador in Dakar.

Büyükelçi (E)

Erdoğan İşcan

1954 İstanbul doğumlu. Ekim 1978’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Doha, Frankfurt, Bonn, Viyana, Londra ve Cenevre’de Türk diplomatik misyonlarında çalıştı. Ukrayna’da ve Güney Kore’de (aynı zamanda Kuzey Kore’ye de akredite) Büyükelçi ve son olarak Strazburg’da Avrupa Konseyi Nezdinde Büyükelçi / Daimi Temsilci olarak görev yaptı. Strazburg’dan önce Ankara’daki son görevi genel siyasi işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı idi. Nisan 2019’da emekli oldu.

 

Born in 1954 in Istanbul. Joined the Turkish Foreign Ministry in October 1978. Served in Turkish diplomatic missions in Doha, Frankfurt, Bonn, Vienna, London and Geneva. Served as Ambassador to Ukraine, South Korea (also accredited to North Korea) and lastly as Ambassador / Permanent Representative to the Council of Europe in Strasbourg. Before Strasbourg, held the position as Deputy Undersecretary for general political affairs in Ankara. Retired in April 2019.

Büyükelçi (E)

Ahmet Üzümcü

Büyükelçi. 1951 Yalova doğumlu. Ankara Üniversitesi SBF mezunu. Halep’te başkonsolos, Tel Aviv’de büyükelçi ve Türkiye’nin NATO, bilahare de BM Cenevre Ofisi nezdinde daimi temsilciliğini yaptı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) genel direktörlüğü görevini sürdürdükten sonra emekli oldu.
Ambassador.  Born in 1951 in Yalova. Graduate of Ankara University Political Sciences Faculty. Joined Foreign Ministry and served as consul general in Aleppo, ambassador in Tel Aviv and as permanent delegate of Turkey in NATO and UN Office in Geneva. His last position in Ankara was deputy undersecratary of Foreign Ministry. Later he retired.
Büyükelçi (E)

Rafet Akgünay

Ankara, 1953 Lise: TED Ankara Koleji (1971)​, Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (1975) ​, Yüksek Lisans: Fletcher School of Law and Diplomacy (1976)​, Doktora: ODTÜ (1992)

Diplomatik Kariyerine 1977’de başlayan Akgünay, Lefkoşa, Tel Aviv (Maslahatgüzar), Atina, Roma NATO Savunma Koleji (Kıdemli Türk Temsilcisi ve Fakülte Danışmanı), Washington (Elçi Müsteşar/Misyon Şefi Yardımcısı), ile Büyükelçi olarak, Pekin (Pyongyang’a da akredite) ve Ottowa’da görev yapmıştır. Ankara’da ise, Kıbrıs-Yunanistan İşleri Dairesi, NATO Askeri İşler Dairesi (Daire Başkanı) Siyaset Planlanma (Genel Müdür Yardımcısı) Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Başbakan Dışişleri Kıdemli Başdanışmanı, Terörle Mücadele Yüksek Temsilcisi, Çok Taraflı İlişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak çalışmıştır.

2012 yılında emekli olmasından sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda öğretim görevlisidir ve Rektör Danışmanlığını yürütmüştür. KKTC’de, 2012-2014 arasında Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu’nda hizmet vermiş, bir dönem de üyesi bulunduğu Beşparmaklar Düşünce Kuruluşu’nun Genel Koordinatörlüğünü yapmıştır.

 

 

Born in Ankara, 1953 High School: TED Ankara College (1971)​, BSc: Middle East Technical University (METU) (1975), MA: Fletcher School of Law and Diplomacy (1976)​, PhD: METU (1992)

Akgünay started his diplomatic career in 1977. He served in Lefkoşa, Tel Aviv (Charge d’Affairs), Athens, Rome NATO Defense College (Senior Turkish Representative and Faculty Adviser), Washington (Minister-Counselor and DCM) and as Ambassador in Beijing (accredited to Pyongyang) and Ottawa. In Ankara he worked at ​the Cyprus and Greek Affairs Department, NATO Military Affairs (HoD). Policy Planning (DDG), The Presidency (Chief of Cabinet), Prime Minister’s Office (Senior Foreign Policy Adviser) High Representative of Turkey to Counter-Terrorism Mechanism and Deputy Undersecretary (Multilateral Political Issues).

He has been teaching at the METU-North Cyprus since his retirement in 2012 and adviser to the Campus President. Served as a member in the TRNC Presidency Consultative Board from 2012 to 2014 and coordinator of a Turkish Cypriot Think Tank.

Büyükelçi (E)

Ayşenur Alpaslan

Büyükelçi, 1953 Bursa doğumlu.  Şubat 1976’da Dışişleri Bakanlığına girdi. Londra, Kahire, Viyana, Roma Büyükelçiliklerinde çalıştı. Santiago ve Tallinn’de Büyükelçilik yaptı. Son olarak Merkez’de üç yıl Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra 2018’de emekli oldu.

Ambassador, born in 1953 in Bursa. Joined the Turkish Ministry of Foreign Affairs in February 1976. Served  at the Turkish Embassies in London, Cairo, Vienna and Rome. She was ambassador in Santiago and in Tallinn. She retired in 2018 after having served as the Head of the Inspection Board of the Ministry.

Büyükelçi (E)

Ali Rıza ÇOLAK

Büyükelçi. 1979 senesinde Dışişleri Bakanlığına girdi. Oslo, Pekin, Tokyo, Lizbon Büyükelçiliklerinde ve Houston Başkonsolosluğunda çalıştı.
Frankfurt’ta Başkonsolosluk, Addis Ababa ve Belgrad’da Büyükelçilik, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünde Daimi Temsilcilik ve Konsey üyeliği yaptı.
Merkezdeki son görevi İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü idi.

Ambassador. Joined the Foreign Ministry in 1979. Served in Turkish Embassies in Oslo, Beijing, Tokyo and Lisbon. Consul General in Frankfurt, Ambassador in Addis Ababa and Belgrade and Permanent Representative and council member in ICAO.
He was Director General for bilateral economic affairs in Ankara
Büyükelçi (E)

Ayşe Sezgin

1958 Ankara doğumludur. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.  Diplomatik kariyerine 1983 yılında başlamıştır. Yurtdışında Anvers, Musul, Lyon ve Cenevre Başkonsolosluklarında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatında (OECD), Paris ve Londra Büyükelçiliklerinde  değişik kademelerde görev yapmıştır. (Aynı zamanda Londra Kraliyet Savunma Kolejinde bir yıl eğitim almıştır)

Daha sonra , Lübliyana, Viyana ve Malta’da Büyükelçi olarak Türkiye Cumhuriyetini temsil etmiştir.

Ankara’da ise son iki görevi Avrupa Birliği, Avrupa İşleri ve Balkanlar Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcılığı olmuştur.Ayrıca, 63.Geçici Seçim Hükümeti döneminde Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak görev yapmıştır

2019 yılında emekli olmasını takiben Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Avrupa Birliği Tarihi, Kurumları ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında ders vermektedir.

 

Ambassador Sezgin was born in 1958 in Ankara.She has graduated from the Faculty of Social and  Administrative Sciences (Department of Economics)  of Hacettepe University in Ankara .

She began her diplomatic carrier in 1983 and has served at many capitals, cities and international organisations  abroad such as Geneva, Paris, London, Antwerp, Mosul, Lyon and the OECD. Ambassador Sezgin has also accomplished a one year  study at the Royal College for Defence Studies in London .

Her last two assignments in Ankara  were Director General and Deputy Undersecretary  for the EU and European Affairs  as well as the Balkans.

She has served as Ambassador in Ljubljana, Vienna, and Malta .

She was also Chief Political Adviser to the Minister during the 63. Transitional Government.

Following her retirement in February 2019, she has been  teaching at the University of Galatasaray on the EU and its institutions as well as Turkey-EU relations.

Büyükelçi (E)

Akın Algan

Akın Algan, Büyükelçi, 1949 Maçka-Trabzon doğumlu. Şubat 1976’da Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Sırasıyla Atina ve Pekin Büyükelçilikleri ile BM Cenevre Ofisi ve NATO nezdinde TC Daimi Temsilcilikleri ile Brüksel Büyükelçiliği’nde çalıştı, Lyon Başkonsolosu, Rabat, Tunus ve Vilnus Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Born in 1949 in Maçka-Trabzon. Joined the Turkish Foreign Ministry in February 1976. Served, by order, in Turkish Embassies in Athens and Beijing, at Turkish Delegations in Geneva and NATO, Turkish Embassy in Brussels, as General Consul in Lyon and as Ambassador in Rabat, Tunis and Vilnius.

Büyükelçi (E)

Hasan Göğüş

1953 Gaziantep doğumlu, Ankara Koleji ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu,1977 yılında Dışişlerine girdi.Yurt dışında Yeni Delhi Büyükelçiliği, BM Cenevre Ofisi ve AGİT nezdindeki Daimi Temsilciliklerde, Londra Büyükelçiliğinde çalıştı. Hindistan, Yunanistan, Avusturya ve Portekiz”de Türkiye’yi büyükelçi olarak temsil etti. Merkezdeki son görevi AB ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu müsteşar yardımcılığıydı.

Halen OKAN Üniversitesi mütevelli heyeti ve uluslararası çalışma hukuku örgütü danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Born in 1953 in Gaziantep. Graduated from Ankara College high school and Ankara University faculty of political sciences. Joined foreign service in 1977. Worked at Turkish Embassy in New Delhi, Permenant missions of Turkey at UN Office in Geneva and OSCE in Vienna. Represented Turkey in India, Greece, Austria and Portugal.

Presently he is a member of Trustees at OKAN university and Advisory board of International Development Law Organization.

Uluslararası İlişkiler uzmanı

Selin Nasi

1978, İstanbul doğumlu. Uluslararası İlişkiler uzmanı. Dış politika analizleri, konuk yazar olarak, Karar Gazetesi’nde yayınlanmaktadır. Nasi, 2017’den bu yana Medyascope TV’de yayınlanan ve tamamı kadın yorumculardan oluşan Femfikir programının düzenli konukları arasındadır. 2015-2018 yılları arasında Hurriyet Daily News; 2013-2018 yılları arasında Türk Yahudi Cemaati’nin haftalık yayınlanan Şalom Gazetesi’nde dış politika üzerine köşe yazarlığı yapmıştır.

Lisans eğitimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Selin Nasi, yüksek lisans derecesini 2006 yılında Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne teslim ettiği “1 Mart Tezkeresi Gölgesinde Türk-Amerikan İlişkileri” başlıklı tezi ile aldı. Akademik çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam eden Nasi, 2021 yılında teslim ettiği “Türkiye’nin Soğuk Savaş Sonrası İsrail Politikası: Kimliğin Realpolitikle Mücadelesi” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı.

Born in1978 in Istanbul. Columnist & foreign policy commentator. Selin Nasi is a contributor to Karar Newspaper. She is also one of the regular foreign policy commentators to Femfikir-an all-female TV debate- broadcasted weekly on Medyascope TV, an independent media outlet. Formerly, she worked as a columnist at Hürriyet Daily News (2015-2018) and Şalom (2013-2018), the weekly newspaper of Turkey’s Jewish community.

Ms. Nasi received her BA from Marmara University’s Department of Political Science in 2000 and her MA from Istanbul Bilgi University in 2006, with her thesis “Turkey-American Relations Under the Shadow of the March 1 Resolution.”

Nasi received her PhD in Political Science and International Relations from Boğaziçi University in 2021. Her doctoral dissertation, “Turkey’s Israel Policy in the Post-Cold War: The Struggle of Identity over Realpolitik”analyzes the ups and downs of Turkish-Israeli ties in relation to the transformation of the international system,along with structural changes in Turkish politics.

 

Her most recent publication is a book chapter she co-authored with Soli Özel titled “How the Syrian War shifted the balance of power in Turkish-Israeli relations,” in Israeli-Turkish Relations in Comparative Perspective,edited by Ayşegül Sever and Orna Almog. London:Palgrave MacMillan, 2019.

Büyükelçi (E)

Murat Adalı

1955 Heybeliada doğumlu. Saint-Joseph Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fransa Ulusal İdarecilik Okulu mezunu. 1982’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Paris Başkonsolosluğu ile Cakarta, Saraybosna,Tokyo Büyükelçiliklerinde ve BM Cenevre Ofisi ile AGİT nezdindeki Daimi Temsilciliklerde çalıştı. BM Bosna-Hersek Barış Gücü-Zenica nezdinde siyasi danışman, Mostar Başkonsolosu, Avrupa Konseyi’nin BM Cenevre Ofisi nezdinde  Daimi Gözlemcisi,  Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi görevlerinde bulundu.

Born in 1995 in Heybeliada-İstanbul. Graduated from Saint-Joseph High School, Faculty of Law- İstanbul University, National School of Administration of France. Joined the Ministry of Foreign Affairs in 1982. Served in Turkish Consulate General in Paris, Turkish Embassies in Jakarta, Sarajevo, Tokyo,  in the Permanent Delegation to the UN Office in Geneva  and in the Permanent Delegation to the OSCE in Vienna.  Hold the positions of political advisor  to the UNPROFOR-Zenica-BIH, Consul General in Mostar-BIH, Permanent Observer of the Council of Europe to the UN Office in Geneva and   Ambassador  in Jakarta-Indonesia.

Büyükelçi (E)

Şakir Fakılı

Gaziantep 1953 doğumlu. 1977 yılında Ticaret Bakanlığında raportör olarak başladı, 1978 yılında Dışişleri Bakanlığına girdi. Batum ve Nürnberg’de başkonsolosluk, Kuveyt, Lefkoşa ve Budapeşte’de büyükelçilik yaptı. Merkezde en son  konsolosluk genel müdürü olarak görev yaptı. 2018’de emekli oldu.

Born in Gaziantep in 1953. Joined Trade Ministry in 1977 and then Foreign Ministry in 1978. Served as Consul General in Batumi and Nurnberg and Ambassador in Kuwait, Nicosia (TRNC) and Budapest. His last position in Ankara was Director General for Consular Affairs. Retired in 2018.

Büyükelçi

Derya Kanbay

Büyükelçi, 1954 İstanbul doğumlu. Nisan 1977’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Tokyo, Bonn ve Lahey Büyükelçiliklerinde çalıştı. Frankfurt’ta Başkonsolos, Abuja, Bağdat, Ljubljana ve Lefkoşa’da Büyükelçi olarak görev yaptı.

Ambassador. Born in İstanbul in 1954. Joined the Turkish MFA in April 1977. Served in Turkish Embassies in Tokyo, Bonn and Den Haag. Ambassador in Abuja, Baghdad, Ljubljana and Nicosia.

Büyükelçi

Metin Kılıç

Büyükelçi, 1963 Ankara doğumlu. Mayıs 1985’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Abu Dhabi, Kahire, Lizbon ve Pekin Büyükelçiliklerinde çalıştı. Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi, Kosova Büyükelçilik Bürosu Başkanı ve Türkiye’nin Kırgızistan’daki Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Born in 1963 in Ankara. Joined the Turkish Foreign Ministry in May 1985. Served in Turkish Embassies in Abu Dhabi, Cairo, Lisbon and Beijing. Turkish Foreign Ministry Representative in Edirne, Head of the Turkish Embassy Office in Kosovo and Turkish Ambassador in Bishkek, Kyrgyzstan.

Büyükelçi (E)

Hasan Servet Öktem

1953 Düzce doğumlu. Galatasaray Lisesi ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1977 yılında Dışişleri Bakanlığına girmiş, Stuttgart, Tahran, Cenevre (BM) ve Ottawa’da görev yapmıştır. Dışarıda, Belgrad ve Havana’da büyükelçi, merkezde Personel Dairesi başkanı ve Uzakdoğu-Afrika genel müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılında emekliye ayrılmıştır.
Born in Düzce in 1953. Galatasaray Lycee and Ankara University Political Sciences. Joined Foreign Ministry in 1977. Served at Turkish Embassies in Stuttgart, Tehran, Geneva (UN), Ottawa. Ambassador in Belgrade and Habana. Last position in Ankara was Director General for far east and africa affairs
Büyükelçi (E)

Sermet Atacanlı

1952 yılında Ankara’da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1975 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. 42 yıl 9 ay 10 günlük bir Dışişleri kariyeri sonrası 2017 Aralık ayında emekli oldu. Bu süre içinde Melbourne, Kuala Lumpur, Atina ve Washington’da görev yaptı, Pretoria ve Tokyo’da büyükelçi olarak bulundu.  Bakanlık Sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Dışişleri Başdanışmanı olarak görev yaptı.

Born in Ankara in 1952. Graduated from Ankara University Political Sciences. Joined Foreign Ministry in 1975. Served at Turkish Embassies in Melbourne, Kuala Lumpur, Athens, Washington. Ambassador in Pretoria and Tokyo. Foreign Ministry spokesman and  chief advisor for the President.

Büyükelçi

H. Taner Seben

Büyükelçi, 1954 Erzurum doğumlu. Ankara Koleji ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Nisan 1977’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Türkiye’nin Cakarta ve Kopenhag Büyükelçiliklerinde ve Los Angeles Başkonsolosluğu ile OECD Daimi Temsilciliğinde çalıştı. Ayrıca Kazakistan ve Singapur’da Büyükelçi olarak görev yaptı.

H. Taner Seben
Ambassador, born in 1954 in Erzurum. Graduated from Ankara College and Political Science Faculty. Joined the Turkish Foreign Ministry in April 1977. Served in Turkish Embassies Jakarta and Copenhagen as well as in Consulate General of Turkey in Los Angeles and Permanent Representation of Turkey to OECD, Paris. He also served as Ambassador of Turkey to Kazakhstan and Singapore.

Büyükelçi

Ömer Önhon

Büyükelçi, 1960 Paris doğumlu. Kasım 1985’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Riyad ve Şam Büyükelçiliklerinde, AGİT ve NATO Daimi Temsilciliklerinde çalıştı. New York’da Başkonsolosluk, Şam’da ve Madrid’de Büyükelçilik yaptı. Merkezdeki son iki görevi Orta Doğu ve Asya konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü idi.

Ambassador.  Born in 1960 in Paris. Joined the Turkish Foreign Ministry in November 1985. Served in Turkish Embassies in Riyadh and Damascus, Turkish Permanent Delegations to OSCE and NATO. He was Consul General in New York, Ambassador in  Damascus and Madrid. His last two posts in Ankara were Undersecretary for Middle East and Asia and Director General for International Security Affairs.

Büyükelçi (E)

Atılay Ersan

Büyükelçi. 1955 Ankara doğumlu. Ekim 1983’de Dışişleri Bakanlığına girdi. Addis Ababa, Kopenhag, Madrid, Lahey ve Londra Büyükelçiliklerinde çalıştı. Yaunde/Kamerun ve Muskat/Umman Sultanlığında Büyükelçi olarak görev yaptı.

Ambassador. Born in 1955 in Ankara. Joined the Ministry of Foreign Affairs in October 1983. Worked in the Turkish Embassies in Addis Ababa, Copenhagen, Madrid, The Hague and London. Served as Turkish Ambassador in Yaounde/Cameroon and Muskat/Sultanate of Oman.

Büyükelçi (E)

Ömür Şölendil

Büyükelçi (E). 1953’de İstanbul’da doğdu. İzmir Maarif Koleji ve ODTÜ İdari İlimler Fakültesi mezunu. Kısa süre Danıştay’da raportörlükden sonra 1977’de Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Halep, Zürih Başkonsoloslukları, Oslo Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi’nde (Daimi Temsilci Yrd) görev yaptı. Batum ve Deventer’de başkonsolos, Moğolistan, Libya, Romanya ve Makedonya’da  Büyükelçi olarak görev yaptı. Merkezde Orta Doğu-Kuzey Afrika ve Doğu Asya’dan sorumlu genel müdür ve Teftiş Kurulu üyeliği yaptı. 2018’de yaş haddinden emekli oldu.

Ambassador(R). Born in 1953 in Istanbul. Graduate of  Izmir Maarif Koleji and METU Faculty of Political Sciences. Joined the Ministry of Foreign Affairs in 1977. Served at various Departments of the Ministry, and at various missions abroad, as Consul General in Batumi and Deventer, and as Ambassador to Mongolia, Libya, Romania and Macedonia. Director General for Middle East-North Africa and East Asia and member of inspection council. Retired in July 2018.

Büyükelçi (E)

Mehmet Fatih Ceylan

Büyükelçi. 1957 Bursa doğumlu.1979 Kasım ayında Dışişleri Bakanlığına girdi.

İslamabad Büyükelçiliği, Deventer Başkonsolosluğu ve NATO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde, Brüksel Büyükelçiliğinde ve AB nezdindeki Türkiye misyonunda çalıştı.Düsseldorf’ta Başkonsolosluk, Sudan ve NATO nezdinde Büyükelçilik yaptı. Merkezdeki son görevi İkili Siyasi İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığıydı. 2019 Şubat ayında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

 

Ambassador(R). Born in Bursa in 1957. Joined the Turkish Foreign Ministry in 1979. Served in Turkish posts and missions in Islamabad, Deventer, NATO, Brussels and the EU. Appointed to Khartoum and Turkish Delegation to NATO as Ambassador. Last appointment in Ankara was Deputy Undersecretary in charge of bilateral affairs. Retired from the Ministry in 2019 February.

Adnan Ağır (Öğretim Üyesi, İş Güvenliği Uzmanı)

Arslan Kaya (Mali Müşavir)

Ayşegül İnginar Kemaloğlu, Uzman

Engin Ayık (Müteahhit)

Hasan Kanbolat (Ekonomist)

Hasan Ali Karasar (Öğretim üyesi/Rektör)

İlyas Kemaloğlu (Öğretim Üyesi)

Meliha Benli Altunışık (Öğretim Üyesi)

Orhan Gafarlı (Siyaset Bilimi Uzmanı)

Osman Zühtü Göksel (Makine Mühendisi)

Serhat Soydan (Dijital Danışman)

Seval Kök (Uluslararası İlişkiler Uzmanı)

Tacettin Tatlıağız (Art Direktör, Kreatif Direktör)

Ümit Alperen (Uluslararası İlişkiler Uzmanı)

Ünal Çeviköz (E. Büyükelçi, Milletvekili)

Sevinç Naldöğen Kök

Hilal Bulut

 

Ömer Önhon

Ahmet Üzümcü (E. Büyükelçi)

Celalettin Kart (E. Büyükelçi)

Ömer Kaya Türkmen (E. Büyükelçi)

Şakir Fakılı (E. Büyükelçi)

Fatih Ceylan (E. Büyükelçi)

Erdoğan İşcan (E. Büyükelçi)

Metin Kılıç (E. Büyükelçi)

Hasan Göğüş (E. Büyükelçi)

Rafet Akgünay (E. Büyükelçi)

Dicle Kopuz (E. Büyükelçi)

Ayşenur Alpaslan (E. Büyükelçi)

Oğuz Demiralp (E. Büyükelçi)

Atılay Ersan (E. Büyükelçi)

Hasan Servet Öktem (E. Büyükelçi)

Derya Kanbay (E. Büyükelçi)

Sermet Atacanlı (E. Büyükelçi)

Ömür Şölendil (E. Büyükelçi)

Naci Sarıbaş (E. Büyükelçi)

Taner Seben (E. Büyükelçi)

Ali Rıza Çolak (E. Büyükelçi)

Murat Adalı (E. Büyükelçi)

Ayşe Sezgin (E. Büyükelçi)

Sibel Algan (E. Büyükelçi)

Akın Algan (E. Büyükelçi)

Ahmet Arda (E. Büyükelçi)

Mithat Rende (E. Büyükelçi)

Haluk Ilıcak (E. Büyükelçi)

Ertan Tezgör (E. Büyükelçi)