Afganistan

Tanıtım

Resmi adı Afganistan İslam Cumhuriyeti olan Afganistan, güneybatı Asya'da yer almakta olup,kuzeyinde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, doğusunda Çin ve Pakistan kontrolündeki ihtilaflı Jammu Keşmiş bölgeleri, güneyinde Pakistan ve batısında İran ile çevrilidir.

Afganistan, 647.500 kilometrekarelik bir yüzölçümüne ve 31.411.700 nüfusa sahiptir. Ülkenin başkenti ve en büyük kenti 3.289.000 nüfusu ile Kabil'dir.

1980 ile 2012 yılları arasında, Afganistan'ın İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE), her yıl %1,6 artarak 0,209'dan, 0,374'e yükselmiştir ve bu, ülkeyi 187 ülke arasında 175. sıraya taşımıştır. Güney Asya'nın genel İEG değeri, 1980'de 0,357 iken günümüzde 0,558'e ulaşmış olup, Afganistan, bölge ortalamasının altında yer alabilmiştir. İGE eğilimleri, hem ulusal hem bölgesel düzeyde önemli bir veri sunmakta lup, küreselleşen dünyamızı bölen refah ve yaşam fırsatları arasındaki ciddi farklılıkları yansıtmaktadır.

Ortadoğu, Çin ve orta ve güney Asya'nın kesişim noktasında bulunan Afganistan, bir zamanlar dünyanın en önemli ticaret yollarının merkez noktasında yer alan müreffeh bir ülkeydi. Ancak, yaklaşık 30 yıl boyunca süren çatışmalardan sonra, ülke 2001'in sonlarında, insani, fiziki ve kurumsal altyapısı yok edilmiş ya da ciddi hasar görmüş bir ülke haline gelmiştir.

Taliban sonrası Afganistan'da, 2001 yılında imzalanan Bonn Anlaşması, Afganistan'ın meşru bir demokratik devlet olabilmesi için yol haritası ortaya çıkarmıştır. Süreci yönetmek için geçici bir yönetim oluşturulmuştur. Geçici yönetim, yetkisini, on yıllardır ilk kez gerçek bir temsiliyetin sağladığı bir Afgan ulusal meclisi olan Loya Jirga'dan almıştır. 2004 yılında, Afganistan, 30 yıl sonra ülkenin siyaset ve kalkınma bakımından temellerini atan ilk anayasasını kabul etmiştir. Anayasa, Afganistan'ı, "bir İslam Cumhuriyeti, bağımsız, üniter ve bölünmez bir devlet" olarak tarif etmektedir. Güçler, yasama, yargı ve yürütme organlarındadır.

2000'de Anayasa'nın kabulünün ardından, 2005'te Başkanlık, ulusal meclis ve il meclisleri için ilk demokratik seçimler yapılmış ve ulusal meclisteki sandalyelerin %27'sine kadınlar seçilmiştir.

2006'da, Hükümet ile uluslararası toplum arasında imzalanan Afganistan Anlaşması, devletin inşası, güvenlik, yönetişim ve kalkınma gibi temel alanlardaki kıstasları belirleyen hedefleri ortaya koymuştur. Afganistan Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, Hükümet, mevcut koşulları netleştirmek, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için gereken politikaları, programları ve projeleri tanımlamak amacıyla Afganistan Ulusal Kalkınma Stratejisi'ni (AUKS) geliştirmiştir. AUKS, 2001'den bu yana devam etmekte olan Afganistan'ın yeniden inşası çalışmaları açısından önemli bir mihenk taşı olmuştur.

Coğrafya

İnsan ve Toplum

Devlet

Ekonomi

Enerji

İletişim

Ulaşım

Ordu

Uluslararası Konular