Bahreyn

Tanıtım

Resmi adı Bahreyn Krallığı olan Bahreyn, Basra Körfezi'nin güney kıyısının ortasında yer almakta olup, yüzölçümü 741,4 km²'dir. Ülke, yaklaşık 5.000 yıl öncesine kadar uzanan antik tarihiyle, en büyüğü, başkenti içeren ve Krallık'ın adalarının toplam alanının yaklaşık %83'ümü oluşturan Bahreyn Adası olan otuz üç adanın yer aldığı bir takımadadır. Ülkenin Batısında, 1986'da yapımı tamamlanan Kral Fahd Dolgu Yolu/Köprüsü ile Bahreyn'e bağlanan Suudi Arabistan yer alır. Ülkenin başkenti Manama'dır.

Bahreyn, özellikle petrolü ve pırlantaları ile bilinir. 0.796 olan İnsani Gelişmişlik Endeksi ile ülke, UNDP 2013İnsani Gelişmişlik Raporu'nda 186 ülke arasında 48. sırada yer alarak, "Yüksek İnsani Gelişmişlik Düzeyi" kategorisinde bulunmaktadır.

Al-Khalifa hanedanı tarafından yönetilen Bahreyn'in mevcut nüfusu, UNDP 2013 İnsani Gelişmişlik Raporu'na göre, 1.359.500'dür.

Bahreyn, 14 Ağustos 1971 tarihinde bağımsızlığını kazanmıştır. Anayasası, 6 Aralık 1973'te kabul edilmiş ve 14 Şubat 2002'de önemli değişikliklere uğramıştır. Anayasası uyarınca Bahreyn Krallığı'nın yönetişim sistemi, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrılığı ilkesine dayalı meşru monarşidir. Yasama gücü ile ilgili olarak, Kral ve Ulusal Meclis (Şura ve Temsilciler Meclisi) bu gücü ellerinde bulundururlar. Kral ayrıca Bakanlar Kurulu ve bakanlarla birlikte yürütme gücüne de sahiptir. Mahkemeler, yargı gücünü Kral adına kullanır ve Anayasa'ya uygun şekilde kanuni hükümler verirler.

Coğrafya

İnsan ve Toplum

Devlet

Ekonomi

Enerji

İletişim

Ulaşım

Ordu

Uluslararası Konular