YOLA ÇIKARKEN;
Merkezimizin Yeni Gücü Emekli Diplomatlardan Merhaba

Bizler, sınavla girdiğimiz Dışişleri Bakanlığından uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılmış kişileriz. Ülkemizde dış politika konularının gittikçe daha çok ilgi çekmesini ve kamu oyunda sık sık tartışılmasını memnuniyetle izliyoruz. Dışişleri Bakanlığında yaptığımız işlerde edindiğimiz deneyim ve birikimle toplumumuzdaki dış politika tartışmalarına biz de katkı sunmak istiyoruz.

 

Dış politika bir ülkenin geleceğinin şekillendiği alanlardan biridir. Ülkemizin bir yandan ulusal çıkarlarının ve dünyadaki seçkin konumunun korunup güçlendirilmesi, öbür yandan çağdaş ve uygar çizgide ilerlemesinin sürmesi için dış politikanın toplumun ortak aklını yansıtan şekilde belirlenip yürütülmesini gerekli görüyoruz. Bu bakımdan sivil toplumdan ve kamu oyundan gelen görüşlere kulak verilmesinin yararına inanıyoruz. Dolayısıyla ülkemize hizmetlerimizi bundan böyle sivil toplumun bir parçası olarak sürdürebileceğimizi düşünüyoruz.

 

Bu amaçla Ankara Politikalar Merkezi (APM) çatısı altında bir araya geldik. APM kazanç amacı gütmeyen, bütçesi şeffaf ve bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Biz de APM bünyesinde yapacağımız çalışmalar ve gerçekleştireceğimiz etkinliklerde bağımsız olacağız. Hiç bir siyasal parti ya da hareketle ilişkimiz olmayacaktır. Hiç bir çevrenin etkisi altına girmeyeceğiz. Ön yargılardan uzak kalacağız. Fikri hür, vicdanı hür yurtseverler olarak çalışacağız. Evrensel insan hakları, demokrasi, hukuk devleti değerlerine ve Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerine bağlıyız. Rehberimiz Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözüdür.

 

Dış politikamızla ve uluslararası ilişkilerle ilgili konularda yapacağımız yazılı çalışmaların yanısıra açık ve saydam şekilde görüş alışverişini sağlayacak toplantılar düzenlemeyi öngörüyoruz. Bu toplantıları “Diplomatik Akıl Toplantıları” olarak adlandıracağız. Güncel konulara öncelik vereceğiz. Sağ duyuya ve deneyime dayanan diplomasi kavramını öne çıkaracağız.

 

Çalışmalarımızın geniş bir alana yayılmasını hedefliyoruz. Ulusal güvenlik, çevre, dış ticaret, uluslararası ekonomi, sağlık, insan hakları, göç, kültür ve sanat konularını da dış ilişkiler bakımından gündemimize taşıyacağız. Bu amaçla ilgili uzman kişi ve kurumlarla işbirliği yapacağız.

 

APM’nin sitesi bizim katılmamızı yansıtan şekilde yenilenmiştir. Bizlerle ilgili bilgilere ve APM çerçevesindeki çalışmaların hepsine sözkonusu site yoluyla ulaşılabilir. Sitede ayrıca bir “Dış Politika Sohbeti” köşesi oluşturuyoruz. İzleyicilerden gelebilecek sorulara bu köşede, ülke içi siyasal tartışmalara taraf olmadan yanıt vermeye çalışacağız.

 

Pandemi koşulları nedeniyle etkinlerimiz şimdilik sanal ortamda yürütülecektir. Koşullar izin verdiği ölçüde canlı etkinliklere yöneleceğiz. Dış politikayla ilgilenen herkese, her kesime açık olacağız.

 

Ülkemize dış politika alanında yeni katkılar yapabilirsek ne mutlu bize!

 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bugün itibarıyla bu duyuruya katılan diplomatlarımız:

Rafet Akgünay
Ayşenur Alpaslan
Sermet Atacanlı
Fatih Ceylan
Ali Rıza Çolak
Oğuz Demiralp

Atılay Ersan
Şakir Fakılı
Hasan Göğüş
Haluk Ilıcak
Erdoğan İşcan
Derya Kanbay

Dicle Kopuz
Hasan Servet Öktem
Naci Sarıbaş
Ömür Şölendil

YAZARLARDAN

Yazarlardan

Değişik Bir Açıdan Atatürk*

0
Atatürkümüz üzerine değişik bir kitap: Atatürk / Anatürk (Alfa, 2011). Vamık D. Volkan ile Norman İtzkowitz yazmışlar. Volkan’ı üst düzey hekim ve ruh bilimci olarak tanıyoruz. İtzkowitz de tarih ile psikanalizi harmanlayan bir bilim adamı. Ruh bilimleri insanın içini okuma sanatıdır. Kişiyi karşına alıp konuşmak bu sanatın uygulamasında en iyi yöntemdir. Bu olamıyorsa, kitaplar, anılar, tanıklıklar yoluyla kişinin ruhunu okumaya çalışılabilir. Volkan ile İtzkowitz’inki bu türden bir [...]
Yazarlardan

Bir Büyükelçi Neyi Değiştirir

0
Büyükelçiyi, ülkesini yurt dışında resmî sıfatla en üst düzeyde temsil eden ve devletinin kurumsal dış siyasetini uygulamak durumunda olan diplomat; diplomasiyi ise “Dünya barışına hizmet etme sanatı” olarak tanımlayanlar vardır. Bir büyükelçi neyi değiştirir? Yabancı bir  büyükelçiyle karşılaştığınız zaman, zihninizde hemen onun temsil ettiği ülke canlanmaya başlar. Mizacıyla, kültürüyle, yabancı dil bilgisiyle, hatta esprileriyle bir diplomat   ülkesinin aynası gibidir. Ülkesinin yumuşak gücünü [...]
Yazarlardan

Bir Macar Yazarın Ermeni İddialarına Yüz Yıl Önce Verdiği Cevap

0
Geçtiğimiz haftalarda kardeşimiz Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için şanlı bir mücadele verirken, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serg Sarkisyan da durmaksızın Türkiye’yi suçluyordu; 17 Ekim günü Sarkisyan “Türkiye 105 yıl önceki gibi 2020’de de bize soykırım uygulayacak” diye bir iddia bile ortaya attı.   Aslında 105 yıl önce olan neydi? Osmanlı İmparatorluğunun eşit haklara sahip Ermeni yurttaşlarının bir bölümü, Birinci Dünya Savaşında Rus desteğiyle Doğu Anadolu’da devlete karşı isyanlar çıkarınca, 1915 yılında askeri zorunluluklar nedeniyle Osmanlı Hükümeti tarafından güney vilayetlerine gönderildiler. Daha sonrası malum; isyanlar bastırılınca Ermeniler Batı kamuoyunu etkilemek amacıyla mağdur rolü oynayıp “soykırım” yalanına sarıldılar. Cumhuriyet dönemimizde de Türk düşmanlığını bırakmadılar.1970’lerde  ve 80’lerde masum diplomatlarımızı öldürdüler. Azerbaycan topraklarını işgal [...]
Yazarlardan

Türk Dünyası Kültürel Bütünleşmesini Tamamladı mı?

0
2013 yılında Kırgızistan’a Büyükelçi olarak atanmam kararlaştırıldığında yakın işbirliği içinde bulunduğum önemli bir üniversitemizin tepe yöneticileri dahil öğretim üyeleri bana kutlama ziyaretinde bulunduklarında, yeni görev yerimi tahmin konusunda oldukça zorlandıklarını gördüm. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan onlar için birbirinden ayırmaları zor bir genel kavram idi. Kırık kırpık bilgilerinin çoğu sınıflarındaki o bölgeden gelen öğrencilerden öğrendikleriyle kısıtlıydı. Atları güzel olan hangisiydi,... hepsinin petrol ve [...]
Yazarlardan

Arap Baharı Yine Gelir mi?

0
Arap Baharı tam on yıl önce Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Bouazizi’nin 18 Aralık 2010’da tezgahının elinden alınması üzerine kendini yakmasıyla başlamıştı. Olaylar kısa zamanda Mısır’a, oradan diğer Arap ülkelerine sıçramış, petrol zengini Körfez ülkeleri de eylemlerden nasibini almıştı. Aradan geçen on yılda Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da liderler devrildi. Suriye ve Libya’da istikrarsızlık devam ediyor, Yemen ise tam bir insanlık dramının içine sürüklenmiş durumda. Peki özgürlük, iş, ekmek, demokrasi talepleriyle başlayan Arap Baharı neden başarılı olamadı?   Orta Doğu’nun değişken ve bir [...]
Yazarlardan

Göçmenler, Sığınmacılar, İlticacılar: Türkiye’nin 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesine Koyduğu Rezerv Ne Anlama Geliyordu?

0
Türkiye, Cenevre’de 1951’de imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Sözleşmesini imzalarken, her ülkesine sığınmak isteyeni kabul etmeyeceğine dair bir rezerv koydu. Kaldırılması için günümüze kadar çeşitli vesilelerleBatı’nın talepleriyle karşılaştığımız bu rezervde, Türkiye’nin, Avrupa Konseyine üye ülkeler dışındaki ülkelerden gelerek Türkiye’de mülteci olarak kalmak isteyenleri, sadece üçüncü ülkelere yerleştirmek şartıyla kabul edeceği, bu kişilerin kendi toprağına yerleşmesine izin vermeyeceği kaydedilmiştir.Burada Konsey Üyesi olmayan ülke ifadesiyle, rezervde açıkça belirtilmemekle birlikte, Türkiye’nin doğusunda yer alan ülkeler kastediliyordu.   Bu rezervin amacı neydi? Gerçekten murat edilenin ne olduğunun, en sağlıklı biçimde 1951 yılının Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının arşiv kayıtlarına ulaşmakla öğrenilmesi mümkün olabilecektir. Büyük bir olasılıkla temel hedef,coğrafi olarak hassas bir konumda bulunan Türkiye’nin “göçmen [...]
Yazarlardan

Yunanistan’la Aramızdaki Deniz Hukuku Sorunları Nasıl Çözümlenir?

0
Yunanistan’la aramızda Ege’de karasularının genişliği, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılması, hava sahası, arama ve kurtarma sorumluluk alanlarının belirlenmesi, herhangi bir geçerli uluslararası anlaşmayla Yunanistan’a verilmemiş coğrafi formasyonlar üzerindeki egemenlik hakları ve bazı Yunan adalarının silahlardan arındırılmış statüsü gibi birbirleriyle bağlantılı bir dizi sorun bulunmaktadır. Yunanistan kamuoyuna dönük resmi söyleminde bu sorunlardan sadece kıta sahanlığının varlığını kabul etmektedir. Akdeniz’de enerji kaynaklarının [...]
Yazarlardan

Türkiye ve Çok Taraflı Diplomasi: Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin Türk Dış Politikası İçin Önemi

0
Barışın korunması ile siyasi ve ekonomik hedeflerin çatışması arasındaki ikilem insanlık tarihi boyunca var. Barış ve güvenliğin korunmasına yönelik kurumsallaşma çabaları 19. yüzyıldan itibaren hız kazanmış. Bununla birlikte, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki denemeler, deneyim birikimine katkıda bulunmakla birlikte, yeterli ilerlemeye yol açmamış. Savaş sırasında hız kazanan çabalar 1945’te Birleşmiş Milletler’in (BM) kurulmasıyla sonuçlanmış. BM Antlaşması’nın temel felsefesi; çok taraflı diyalog yoluyla uzlaşı [...]
Yazarlardan

Diplomasi*

0
Diplomasi uluslararası sahnede satranç oyununa benzetilebilir. Diplomasi sahnesinde bu alanda eğitimi, bilgi birikimi, deneyimi bulunan ve sağduyu sahibi profesyonel diplomatlar rol almalıdır. Bu nitelikleri taşımayan aktörlerin sahneye çıkmaları ya da çıkarılmaları, başarısızlık için davet niteliği taşır.   Diplomasi kamuoyu için cazip bir konu. Her gün çok sayıda kişi ya da kuruluş diplomasi hakkında yazıyor, görüş belirtiyor. Yazılanların, söylenenlerin tümü doğru mu? Doğrular [...]
Yazarlardan

Balkanların Avrupa-Atlantik Yapılarıyla Bütünleşmelerine Dair

0
Büyükelçi (E) Ömür ŞÖLENDİLBüyükelçi (E) Fatih CEYLAN   1989 yılında Berlin Duvarının yıkılması, ardından Sovyetler Birliğinin (SSCB) dağılması Avrupa-Atlantik coğrafyası için yeni fırsatları ve sınamaları ortaya çıkardı. 1990 yılında iki Almanya birleşti. 1991 yılında SSCB’nin çökmesi sonucu on beş bağımsız ülke dünya devletler ailesine katıldı. Aynı yıl Doğu Bloku ülkelerinin yer aldığı  Varşova Paktı da son buldu. Jeostratejik ortamda meydana gelen, küresel güvenlik bağlamında da kökten değişikliklere yol açan bu tablo karşısında Avrupa-Atlantik camiası, öncelikle [...]
Yazarlardan

Avrupa Birliği’nin Yumuşak Gücü Genişleme Politikası Hala Geçerli mi?

0
Yirmi yedi ülkeden oluşan Avrupa Birliği kendine özgü bir oluşumdur. Parlamentosu, başkanı ve müthiş bir bürokrasiye sahiptir; ancak ordusu yoktur. Dış politikası da yine kendine özgüdür. Dış politika için alt yapısı olup, ülkelere Büyükelçi/Temsilci gönderir. Bununla beraber dış politikada karar almaları kolay değildir. Üye ülkeler arasında görüş farklılıkları konunun önemine göre azalır veya artar. Uzak bir kıtadaki insan hakları ihlaline ilişkin kınamalarda görüş farkı olmaz ama [...]
Yazarlardan

Batı ve Orta Afrika’da Seçim ve Siyaset Manzaraları*

0
Batı Afrika, 2020 Ağustos ayında Mali'de meydana gelen darbe haberleri ile öne çıktı. Kasım-Aralık aylarında ise 6 Afrika ülkesinde düzenlenen hassas seçimler dikkati çekti. Gine (Konakri), Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Gana'da seçimler tamamlandı, sonuçlar onaylandı. Gana hariç, bu seçimler gergin koşullarda ve çatışma ortamlarında gerçekleşti. Kampanya dönemlerinde ve seçimler sırasında kayda değer can kayıpları yaşandı. Gine ve Fildişi Sahili seçimlerinde, 2 [...]

DİPLOMATİK AKIL

Diplomatik Akıl

Diplomatik Akıl Toplantıları

0
Diplomatik Akıl Toplantıları APM’nin yeni bir yüzüdür. Uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında yıllarını vermiş kişilerin bilgi, deneyim ve vizyonlarının kurumsal bir çerçevede değerlendirilmesi, ortak aklın kullanılabileceği bir ortam yaratılması amacıyla bu toplantı serisini başlattık. Diplomatik Akıl serisinin açılış toplantısını 31 Ocak 2021 tarihinde yapacağız. Bu toplantı serisinin farklı formatları bulunacaktır. Açılış toplantısı benzeri geniş katılımlı toplantıların yanısıra, konularında uzman kişilerin davetiyle daha [...]
Diplomatik Akıl

Türkiye’nin İç ve Dış Politikası’na Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Gözü ile Bakış

0

25 Kasım 2019, Ankara, APM 25 Kasım 2019 tarihinde APM “Türkiye’nin İç ve Dış Politikası’na Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Gözü ile Bakış” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıya akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Özer Sencar sunum yapmıştır.  

Diplomatik Akıl

Türkiye-İran İlişkileri

0

23 Mayıs 2019, Ankara, APM 23 Mayıs 2019 tarihinde APM “Türkiye-İran İlişkileri” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıya akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda İran’dan Siyasi Politik Araştırmalar Merkezi (IPIS) Başkanı Prof. Dr. Seyed Kazım Sajjadpour sunum yapmıştır.  

Diplomatik Akıl

Ortadoğu

0

04 Şubat 2018, İstanbul (Nişantaşı), Healin Toplantı Salonu 04 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da APM ve Gedik Üniversitesi “Ortadoğu” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıya akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda E. Büyükelçi Oğuz Çelikkol sunum yapmıştır.  

Diplomatik Akıl

Türk Dış Politikası 2016

0

10 Şubat 2016, Ankara, APM 10 Şubat 2016 tarihinde APM (Ankara Politikalar Merkezi)’de “Türk Dış Politikası 2016” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı sunum yapmıştır.  

Diplomatik Akıl

Türkiye, Fas Yunanistan: Başkanlık ve Federal Sisteme Geçiş Tartışmaları

0

12 Ocak 2016, Ankara, APM 12 Ocak 2016 tarihinde APM (Ankara Politikalar Merkezi)’de “Türkiye, Fas Yunanistan: Başkanlık ve Federal Sisteme Geçiş Tartışmaları” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya eski baakanlar, milletvekilleri, akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda başkanlık sistemi, federal sistem, başkanlık ve federal sisteme geçiş konuları ele alınmıştır. Toplantıda Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Volkan İpek ve Ankara Üniversitesi Sosyal […]

Diplomatik Akıl

Türkiye-İran Türkleri İlişkileri

0

26 Ekim 2015, Ankara, APM 26 Ekim 2015 tarihinde APM (Ankara Politikalar Merkezi)’nde “Türkiye-İran Türkleri İlişkileri” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Türkiye, Azerbaycan ve İranlı akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda Türkiye ve İran Türkleri ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve güncel sorunlar ele alınmıştır.  

Diplomatik Akıl

Türkiye-Abhazya İlişkileri

0

09 Ekim 2015, Ankara, APM 09 Ekim 2015 tarihinde APM (Ankara Politikalar Merkezi)’de “Türkiye-Abhazya İlişkileri” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Türkiye ve Azerbaycanlı akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda Türkiye ve Abhazya ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve güncel sorunlar ele alınmıştır.  

Diplomatik Akıl

Türkiye-Azerbaycan İlişkileri

0

07 Ekim 2015, Ankara, APM 07 Ekim 2015 tarihinde APM (Ankara Politikalar Merkezi)’de “Türkiye-Azerbaycan İlişkileri” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Türkiye ve Azerbaycanlı akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve güncel sorunlar ele alınmıştır.  

Diplomatik Akıl

Tunus Devrimi ve Kazanımların Korunması

0

3 Eylül 2015, İstanbul, Kadir Has Üniversitesi, Senato Odası Tunus eski başbakanı, gazeteci, Nahda Hareketi’nin Genel Sekreteri Hammadi Cibali ile Tunus Devrimi ve kazanımların korunması üzerine toplantı düzenlenmiştir. Tunus eski Başbakanı Hammadi El Cibali, APM (Ankara Politikalar Merkezi) ve Kadir Has Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nin davetlisi olarak Kadir Has Üniversitesi’ne geldi. APM Başkanı ve Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti […]

ANILAR

Anılar

Kosova’dan Belgrad’a Uzanan Anılar

0
Tito'nun ölümünden günümüze, Belgrad'ın siyasi gündeminde Kosova bağlantılı konuların yeri ve ağırlığı hiç eksik olmaz. Sırp kimliğinin oluşmasında kayda değer bir ağırlığı bulunan Kosova, her Sırp siyasetçinin maddi ve manevi savunmak zorunda olduğu bir konudur, başka bir deyişle Sırp siyasetinin arkasını dönemeyeceği milli bir davadır. Belgrad'a atandığım dönemde (2003 başı), yakın görüştüğümüz Sırp siyasetçiler özel sohbetlerimizde, Sırbistan'ın Kosova'yı artık kaybetmiş olduğunu itiraf ederler, ancak [...]
Anılar

İsmet İnönü’nün Büyüklüğü

0
Yunanistan’a büyükelçi atandığımın belli olduğu 2008 yılının ikinci yarısında, her yeni büyükelçi gibi bakanlığımızda usulden olduğu üzere, ilk iş olarak deneyimlerinden yararlanmak, görüş ve önerilerini almak amacıyla daha önce bu ülkede görev yapmış meslek büyüklerimizi ziyaret etmeye  başladım. Bu çerçevede, 1970-74 yılları arasında Atina’da başkatip olarak çalışmış olan ve 2009-2011 döneminde BM Güvenlik Konseyine seçilmemizde büyük katkıları bulunan rahmetli Büyükelçilerimizden Baki İlkin’den, görev yaptığı New York’ u ziyaretim sırasında  Atina ile ilgili hatıralarını dinleme fırsatı buldum. Büyükelçi [...]
Anılar

Maske-Mizah-Diplomasi

0
Böyle bir başlık hemen akla yaşadığımız amansız salgın döneminin “maske-mesafe-temizlik” sloganını getiriyor. Gerçekten salgının şakası yok; bu dönemde maske takmak belki aşıyı bulmak kadar önemli. Mesafe ve temizlik de günlük yaşantımızda maske kadar dikkat gerektiriyor. Yazımızın başlığı ise sadece bir benzetmeden ibaret. Biz maskeyle mizahın diplomasideki rolünü anlamaya çalışacağız.   Diplomaside mizah deyince ilk akla gelen örnek, 1960 yılında Birleşmiş Milletler Genel [...]
Anılar

Ledra Palas’da Bir Piyano Konseri

0
2010 Yılının Şubat sonu ya da Mart başıydı. Paris’te kurulmuş “Barış Sanatçıları” adlı bir dernek, Kıbrıs’ta yaşayan iki halk ile onların anavatanları Türkiye ve Yunanistan’ı dörtlü bir kültür etkinliğinde bir araya getirmek amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki Ara Bölgede bulunan, adı hep toplumlararası müzakerelerin yapıldığı yer olarak geçen Ledra Palas Otelinde bir piyano konseri düzenlemeyi kararlaştırmıştı. Konsere Türkiye’den Hüseyin Sermet’in, Kuzey Kıbrıs [...]
Anılar

Bir Futbol Karşılaşmasından Ötesi: Belgrad’dan İlginç Anılar

0
Beş buçuk yıla yakın  görev yaptığım Belgrad’da başka bir ülkede yaşanması mümkün olmayan gerginliklere ve sıkıntılı bazı olaylara şahit oldum. Bunlardan dördü  yıllar da geçse unutulacak cinsten vakalar değil. 2003 yılı ocak ayında göreve başladıktan 2 ay sonra Sırbistan başbakanı Zoran Djindjiç gün ortasında Başbakanlık binası önünde Sırp savaş mafyası tarafından öldürüldü. 2005 yılında Sırbistan ve Karadağ ile Bosna-Hersek futbol karşılaşması bir [...]
Anılar

Tahran’dan Kederli Hatıralar*

0
Bundan 34 yıl önce, 27 mart 1984 akşamı, Tahran’daki evimin  telefonu çaldı. Büyükelçiliğimiz müsteşarı Kutlu bey, ticaret müşavirimiz Işıl Ünel’in arabasına bomba yerleştirdiği sırada, bombanın zamansız patlaması sonucunda Ermeni teröristin öldüğünü, arabanın tamamen tahrip olduğunu, civardaki evlerin camlarının kırıldığını söyleyerek, ertesi gün Büyükelçiliğe gelirken dikkatli ve tedbirli olmamızı tembihledi.   28 mart sabahı, T.C. Stuttgart Başkonsolosluğundaki görevim sırasında edindiğim tabancamı (halen ruhsatlı [...]
Anılar

Bir Saatli Bomba Olayı

0
Dış temsilciliklerimize saldırıların yoğunlaştığı bir dönemdi. 1985 veya 1986 yılıydı.  Hannover’deydik, Başkonsolosluğa bağlı 130.000 vatandaşımız vardı.Vatandaşlarımızın nüfus, askerlik, noter, evlenme, ölüm, her türlü “ahvali şahsiye”, yani kişisel hal işlemini yerine getirmek için bütün gün uğraşırdık. Ben “Konsolos” idim, o sırada Başkonsoloslukta misyon şefinden sonra gelen üçüncü kişiydim. Kançılaryamızın büyük salonundaki uzun masanın bir tarafına, fabrikalardaki otomasyon bandında olduğu gibi beş-altı memur sırayla [...]
Anılar

Hafız Esad’ın Cenaze Töreni

0
Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanması ve KKTC’nin ilanının ertesinde, göreve gelen yeni Cumhurbaşkanlarımız, Başbakanlarımız ve Dışişleri Bakanlarıyla diğer bazı zevat ilk ikili yurtdışı ziyaretlerini bu kardeş ülkelere yapmaya başlamışlardı. Bir gelenek haline gelen bu uygulamayı 16 Mayıs 2000 tarihinde göreve başlayan 10’ncu Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer de sürdürme kararı almıştı. Haziran ayında KKTC’yi, Temmuz içinde de Azerbaycan’ı ziyaret etmeyi uygun gören Sayın Sezer [...]
Dış Politika Sohbetlerine sizlerin de katılabilmeniz için bir bölüm oluşturduk.
Buradan sorularınızı, yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz.