YOLA ÇIKARKEN;

Merkezimizin Yeni Gücü Emekli Büyükelçilerden Merhaba

Bizler, sınavla girdiğimiz Dışişleri Bakanlığından uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılmış kişileriz. Ülkemizde dış politika konularının gittikçe daha çok ilgi çekmesini ve kamu oyunda sık sık tartışılmasını memnuniyetle izliyoruz. Dışişleri Bakanlığında yaptığımız işlerde edindiğimiz deneyim ve birikimle toplumumuzdaki dış politika tartışmalarına biz de katkı sunmak istiyoruz.

Diplomatik Akıl Toplantıları #2

İnsan Hakları ve Diplomasi

Diplomatik Akıl

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ, S-400 VE F-35 KRİZİ

 

Eski NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi (E) Fatih Ceylan’ın 21 Şubat 2021 tarihinde Ankara Politikalar Merkezi’nin üyeler arası, sınırlı katılımlı toplantısında  verdiği konferansın özet kağıdı

 

Fatih Ceylan konuşmasını üç başlık altında topladı:

  1. Konunun tarihi geçmişi
  2. S-400 Krizine giden yol
  3. S-400 ve F35 sürecinde yaşanılanlar

 

Ankara Politikalar Merkezi (APM) tarafından Diplomatik Akıl Serisi Toplantısının ilki 31 Ocak 2021’de gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Tülin Daloğlu’nun üstlendiği ilk toplantının konukları: TBMM Eski Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ile Gazeteci, Yazar Murat Yetkin oldu. Büyükelçi (E) Rafet Akgünay’ın  APM’nin temel tanıtımı, vizyon ve misyonlarını belirten konuşmasının ardından oturum moderatör Tülin Daloğlu’nun, ‘’2021 yılında Türkiye’nin Dış Politikasında neler bekliyoruz?’’ sorusuyla başladı.

YAZARLARDAN

Yazarlardan

Biden yönetiminin Ortadoğu politikası ne vaat ediyor?

0
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’daki ilk ayını geride bırakırken, yönetimin Ortadoğu politikası da yavaş yavaş şekilleniyor. ABD’nin uluslararası arenaya geri dönüşünü kanıtlamak istercesine, birbiri ardına aldığı kararlarla Biden  göreve hızlı başladı. Washington’ın Ortadoğu’ya yönelik adımları arasında, Suudi Arabistan’a Yemen Savaşı kapsamında sağladığı silah satışını askıya alması, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun kamuoyuna sunulması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na -Başkan Donald Trump döneminde kesilen- yardımların yeniden başlayacağı ve İran’ın anlaşma şartlarına tam riayet etmesi halinde nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğu yönündeki açıklamaları sayabiliriz.   Başkan Biden’ın ekibinde Obama döneminden tanınan isimleri görevlendirmesi ve İran’la yeni [...]
Yazarlardan

NATO’nun Irak’ta Ne İşi Var?

0
17-18 Şubat 2021’de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısının ana gündem maddelerinden biri Irak’taki NATO mevcudiyetinin geleceğiydi.Savunma Bakanları halen 500 askeri personelden oluşan NATO varlığını yaklaşık 4000 personele yükseltme kararı aldı.NATO’nun ‘Irak macerası’ 1990 Ağustos ayında Saddam’ın Kuveyt’i işgali üzerine başladı. İşgal ertesinde zamanın ABD Başkanı George H. W. Bush çok geniş çaplı bir uluslararası koalisyonu harekete geçirmek suretiyle ve BM şemsiyesi altında [...]
Yazarlardan

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Nereye?

0
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ülkemiz kamuoyunda en az bilinen uluslararası kuruluşlar arasındadır.Oysa ülkemizi yakından ilgilendiren yukarı karabağ,Ukrayna,Moldova ve Gürcistan’daki sorunlar ağırlıklı olarak AGİT forumlarında ele alınıp çözüm aranmaktadır.AGİT Silahsızlanmadan insan haklarına, ekonomiden kriz yönetimine çok geniş bir ilgi alanına sahip bir örgüttür.   KISA TARİHÇE:   AGİT’in temelinde1970’li yıllarda soğuk savaş koşullarında bloklar arasında düzenli bir diyalog zemini oluşturmak, bu şekilde gerginliği azaltmak ve güvenliğe katkı sağlamak üzere başlayan Helsinki süreci yatmaktadır. Bu süreç 1975 tarihli, Türkiye’nin de dahil olduğu [...]
Yazarlardan

Latin Amerika 2020 Yılı Bilançosu

0
2020 yılı, covid-19 pandemisinin de etkisiyle Latin Amerika ülkeleri açısından neredeyse tamamen kayıp bir yıl olmuştur. Virüs nedeniyle bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyona yaklaşmıştır. Yıl sonuna kadar ölenlerin sayısı en kalabalık ülke Brezilya'da 195 bine, ikinci kalabalık ülke Meksika'da ise 115 bine ulaşmıştır. Bölgenin en vahim haldeki ülkesi Venezuela'da son birkaç yıldır yaşanan siyasi ve ekonomik kriz, yıl içinde, daha da [...]
Yazarlardan

Uzayın Neresindeyiz?

0
Son günlerde ‘Aya seyahat’, ‘Uzaya astronot/kozmonot gönderme’ konusu kamuoyu gündemine yerleşti. Uzay limanı inşaa etme projesi ortaya atıldı. Türkiye’yi uzay alanında önemli bir aktör olarak görmeyi elbette sağduyu sahibi her yurttaş arzular. Bu hedefin içini dolduracak somut adımların atılmasını destekler. Bu nedenle uzayda etkin olmak, uzay çağını yaşamak vazgeçilemeyecek bir hedeftir.   1957 yılında SSCB’nin Sputnik yapay uydusunu uzaya fırlatmasıyla uzay yarışı başladı. O yıldan bu yana uzay araçları ve teknolojisinde büyük mesafeler katedildi. Yeni [...]
Yazarlardan

Kıbrıs’ta Batı’nın Yanlışları Türklere Nurtopu Gibi Bir Devlet Kazandırdı

0
Yeni İngiliz Planında değişen bir şey yok   Kıbrıs’ta Londra ve Zürih Anlaşmalarıyla 1960 yılında Türklerle Rumlar arasında bir “fonksiyonel federasyon devleti” kurulmuştu, yani devlet  iki bölgeli değildi ama anayasal yetkiler Türklerle Rumlar arasında dengeli biçimde dağıtılmıştı. Gerek Türkiye ile Yunanistan, gerek adada iki büyük üsse sahip eski sömürgeci İngiltere bu devletin garantörleri oldular. Ancak Rum tarafı bu dengeden bir türlü memnun [...]
Yazarlardan

Türkiye’nin Uzaya Açılan Kapısı: Uzay Limanı

0
Ülkemizin uzay alanındaki hedefleri, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna tanıtılarak gün yüzüne çıktı. Son yıllarda, genellikle polemikler eksenli iç siyaset tartışmalarının baskın olduğu kamuoyu gündemi birdenbire bilimsel temelli tartışmaların da yer edindiği boyuta ulaştı. Uzaya yönelik hedefler, geçmişte gelişmiş ülkelerde görülene benzer etkileri bizim toplumumuz üzerinde de gösterdi: Kimi destekledi, kimi eleştirdi, heyecanına kapıldı, espriler yaptı, …. Nihayetinde toplumun geneli uzay hakkındaki tartışmalara müdahil [...]
Yazarlardan

Are human rights Turkey’s domestic or foreign policy issue?

0
Human rights issues have always been a difficult subject for Turkish diplomats. At the Ministry of Foreign Affairs, the field of human rights is not considered as an area of expertise like NATO/arms control questions or matters pertaining to Cyprus/Greece. The reason for this is that one would often come across human rights questions at any stage of one’s career. At the [...]
Yazarlardan

Boğaziçi – Gösteri Özgürlüğü – Demokratik Güvenlik *

0
Neden demokrasi istenir? Önce insana saygı; bununla birlikte kamu düzeni ve hukuk ihtiyacı; böylece siyasi istikrar, sosyal huzur, ekonomik refah ve uluslararası saygınlık için ... Bunlar demokratik güvenliğin birbirine bağlı ayrılmaz halkaları ...   İnsan toplumu yüzyıllardır temel hak ve özgürlüklerine sahip çıkma ve adalet arayışı içinde. Umut verici bir sistemin kurulabilmesi ve anlamlı ilerlemenin sağlanabilmesi için İkinci Dünya Savaşı sonrasını beklemek [...]
Yazarlardan

Yeni Start ve Sonrası Dönem

0
Türkiye’nin içine sürüklendiği bezgin, hazin ve sığ gündemin kargaşası arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmasının (New START) ABD ve Rusya tarafından beş yıl süreyle uzatılmasının küresel güvenlik ve istikrar için önemi ve sonuçları Türk kamuoyunun ilgisini çekmedi. Konunun küresel olduğu kadar olası bölgesel yansımaları üzerinde de durulmadı. Kısacası, dünya gündemini yakından etkileyen bu gelişme Türkiye’de çoğu çevre tarafından eski deyimiyle vaka-ı adiye [...]
Yazarlardan

İngiltere’nin Avrupa Serüveni Başından Belli miydi ?

0
Sonunda beklenen oldu, İngiltere 1975’te halkoylamasıyla katıldığı Avrupa Birliğinden yine halkoylamasıyla ayrıldı. Bu konuda sayısız yorumlar yapıldı: İngiltere zaten Amerika’nın Avrupa’daki “Truva Atıydı” denildi; Anglo-Sakson işbirliğinin amacının Avrupa’yı Amerika’nın istediği dünya düzeninde tutmak olduğu söylendi; İngiltere’nin esas korkusu İkinci Dünya Savaşında günlerce Londra’yı hava bombardımanıyla bezdiren Almanların bir gün tekrar “gelebileceği” üzerine kuruludur denildi; “Üzerinde güneş batmayan eski Cihan İmparatoru” İngiltere’nin Avrupa’nın [...]
Yazarlardan

Bölgesel ve Küresel Düzlemde Afganistan-Barış mı Kaos mu?

0
2011 yılında Suriye krizinin patlak vermesi üzerine Türk dış politikasının sıklet merkezi Ortadoğu’ya kaydı. ‘Ortadoğu’da bizden habersiz kuş uçmaz’ söylemi üzerinden fazla zaman geçmeden birçok kuş sürüsünün Ortadoğu kuşağında cirit attığı görüldü. Büyük umutlarla derin vadilere ulaşmak üzere çıkılan sapa yolda her taraf diken doldu. Ortadoğu’daki krizlerin Türk dış politikasının yapımını etkilememesi elbette düşünülemez. Öte yandan, Türkiye’nin üzerine ciddiyetle eğilmesi gereken diğer [...]

DİPLOMATİK AKIL

Diplomatik Akıl

Ankara Politikalar Merkezi (APM) tarafından Diplomatik Akıl Serisi Toplantısının ilki 31 Ocak 2021’de gerçekleşti.

0
[vc_video link="https://youtu.be/gN58Df846uY"] Moderatörlüğünü Tülin Daloğlu’nun üstlendiği ilk toplantının konukları:  TBMM Eski Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ile Gazeteci, Yazar Murat Yetkin oldu. Büyükelçi (E)  Rafet Akgünay’ın  APM’nin temel tanıtımı, vizyon ve misyonlarını belirten konuşmasının ardından oturum moderatör Tülin Daloğlu’nun, ‘’2021 yılında Türkiye’nin Dış Politikasında neler bekliyoruz?’’ sorusuyla başladı.   Hikmet Çetin temel olarak ekonomi, dış politika ve iç politika başlıkları altında [...]
Diplomatik Akıl

Türkiye’nin İç ve Dış Politikası’na Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Gözü ile Bakış

0

25 Kasım 2019, Ankara, APM 25 Kasım 2019 tarihinde APM “Türkiye’nin İç ve Dış Politikası’na Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Gözü ile Bakış” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıya akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Özer Sencar sunum yapmıştır.  

Diplomatik Akıl

Türkiye-İran İlişkileri

0

23 Mayıs 2019, Ankara, APM 23 Mayıs 2019 tarihinde APM “Türkiye-İran İlişkileri” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıya akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda İran’dan Siyasi Politik Araştırmalar Merkezi (IPIS) Başkanı Prof. Dr. Seyed Kazım Sajjadpour sunum yapmıştır.  

Diplomatik Akıl

Ortadoğu

0

04 Şubat 2018, İstanbul (Nişantaşı), Healin Toplantı Salonu 04 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da APM ve Gedik Üniversitesi “Ortadoğu” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıya akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda E. Büyükelçi Oğuz Çelikkol sunum yapmıştır.  

Diplomatik Akıl

Türk Dış Politikası 2016

0

10 Şubat 2016, Ankara, APM 10 Şubat 2016 tarihinde APM (Ankara Politikalar Merkezi)’de “Türk Dış Politikası 2016” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı sunum yapmıştır.  

Diplomatik Akıl

Türkiye, Fas Yunanistan: Başkanlık ve Federal Sisteme Geçiş Tartışmaları

0

12 Ocak 2016, Ankara, APM 12 Ocak 2016 tarihinde APM (Ankara Politikalar Merkezi)’de “Türkiye, Fas Yunanistan: Başkanlık ve Federal Sisteme Geçiş Tartışmaları” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya eski baakanlar, milletvekilleri, akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda başkanlık sistemi, federal sistem, başkanlık ve federal sisteme geçiş konuları ele alınmıştır. Toplantıda Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Volkan İpek ve Ankara Üniversitesi Sosyal […]

Diplomatik Akıl

Türkiye-İran Türkleri İlişkileri

0

26 Ekim 2015, Ankara, APM 26 Ekim 2015 tarihinde APM (Ankara Politikalar Merkezi)’nde “Türkiye-İran Türkleri İlişkileri” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Türkiye, Azerbaycan ve İranlı akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda Türkiye ve İran Türkleri ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve güncel sorunlar ele alınmıştır.  

Diplomatik Akıl

Türkiye-Abhazya İlişkileri

0

09 Ekim 2015, Ankara, APM 09 Ekim 2015 tarihinde APM (Ankara Politikalar Merkezi)’de “Türkiye-Abhazya İlişkileri” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Türkiye ve Azerbaycanlı akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda Türkiye ve Abhazya ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve güncel sorunlar ele alınmıştır.  

Diplomatik Akıl

Türkiye-Azerbaycan İlişkileri

0

07 Ekim 2015, Ankara, APM 07 Ekim 2015 tarihinde APM (Ankara Politikalar Merkezi)’de “Türkiye-Azerbaycan İlişkileri” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Türkiye ve Azerbaycanlı akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri katılmıştır. Toplantıda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve güncel sorunlar ele alınmıştır.  

Diplomatik Akıl

Tunus Devrimi ve Kazanımların Korunması

0

3 Eylül 2015, İstanbul, Kadir Has Üniversitesi, Senato Odası Tunus eski başbakanı, gazeteci, Nahda Hareketi’nin Genel Sekreteri Hammadi Cibali ile Tunus Devrimi ve kazanımların korunması üzerine toplantı düzenlenmiştir. Tunus eski Başbakanı Hammadi El Cibali, APM (Ankara Politikalar Merkezi) ve Kadir Has Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nin davetlisi olarak Kadir Has Üniversitesi’ne geldi. APM Başkanı ve Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti […]

ANILAR

Anılar

Bir Futbol Karşılaşmasından Ötesi: Belgrad’dan İlginç Anılar

0
Beş buçuk yıla yakın  görev yaptığım Belgrad’da başka bir ülkede yaşanması mümkün olmayan gerginliklere ve sıkıntılı bazı olaylara şahit oldum. Bunlardan dördü  yıllar da geçse unutulacak cinsten vakalar değil. 2003 yılı ocak ayında göreve başladıktan 2 ay sonra Sırbistan başbakanı Zoran Djindjiç gün ortasında Başbakanlık binası önünde Sırp savaş mafyası tarafından öldürüldü. 2005 yılında Sırbistan ve Karadağ ile Bosna-Hersek futbol karşılaşması bir [...]
Anılar

Hafız Esad’ın Cenaze Töreni

0
Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanması ve KKTC’nin ilanının ertesinde, göreve gelen yeni Cumhurbaşkanlarımız, Başbakanlarımız ve Dışişleri Bakanlarıyla diğer bazı zevat ilk ikili yurtdışı ziyaretlerini bu kardeş ülkelere yapmaya başlamışlardı. Bir gelenek haline gelen bu uygulamayı 16 Mayıs 2000 tarihinde göreve başlayan 10’ncu Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer de sürdürme kararı almıştı. Haziran ayında KKTC’yi, Temmuz içinde de Azerbaycan’ı ziyaret etmeyi uygun gören Sayın Sezer [...]
Anılar

Ledra Palas’da Bir Piyano Konseri

0
2010 Yılının Şubat sonu ya da Mart başıydı. Paris’te kurulmuş “Barış Sanatçıları” adlı bir dernek, Kıbrıs’ta yaşayan iki halk ile onların anavatanları Türkiye ve Yunanistan’ı dörtlü bir kültür etkinliğinde bir araya getirmek amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki Ara Bölgede bulunan, adı hep toplumlararası müzakerelerin yapıldığı yer olarak geçen Ledra Palas Otelinde bir piyano konseri düzenlemeyi kararlaştırmıştı. Konsere Türkiye’den Hüseyin Sermet’in, Kuzey Kıbrıs [...]
Anılar

Bir Saatli Bomba Olayı

0
Dış temsilciliklerimize saldırıların yoğunlaştığı bir dönemdi. 1985 veya 1986 yılıydı.  Hannover’deydik, Başkonsolosluğa bağlı 130.000 vatandaşımız vardı.Vatandaşlarımızın nüfus, askerlik, noter, evlenme, ölüm, her türlü “ahvali şahsiye”, yani kişisel hal işlemini yerine getirmek için bütün gün uğraşırdık. Ben “Konsolos” idim, o sırada Başkonsoloslukta misyon şefinden sonra gelen üçüncü kişiydim. Kançılaryamızın büyük salonundaki uzun masanın bir tarafına, fabrikalardaki otomasyon bandında olduğu gibi beş-altı memur sırayla [...]
Anılar

İsmet İnönü’nün Büyüklüğü

0
Yunanistan’a büyükelçi atandığımın belli olduğu 2008 yılının ikinci yarısında, her yeni büyükelçi gibi bakanlığımızda usulden olduğu üzere, ilk iş olarak deneyimlerinden yararlanmak, görüş ve önerilerini almak amacıyla daha önce bu ülkede görev yapmış meslek büyüklerimizi ziyaret etmeye  başladım. Bu çerçevede, 1970-74 yılları arasında Atina’da başkatip olarak çalışmış olan ve 2009-2011 döneminde BM Güvenlik Konseyine seçilmemizde büyük katkıları bulunan rahmetli Büyükelçilerimizden Baki İlkin’den, görev yaptığı New York’ u ziyaretim sırasında  Atina ile ilgili hatıralarını dinleme fırsatı buldum. Büyükelçi [...]
Anılar

Maske-Mizah-Diplomasi

0
Böyle bir başlık hemen akla yaşadığımız amansız salgın döneminin “maske-mesafe-temizlik” sloganını getiriyor. Gerçekten salgının şakası yok; bu dönemde maske takmak belki aşıyı bulmak kadar önemli. Mesafe ve temizlik de günlük yaşantımızda maske kadar dikkat gerektiriyor. Yazımızın başlığı ise sadece bir benzetmeden ibaret. Biz maskeyle mizahın diplomasideki rolünü anlamaya çalışacağız.   Diplomaside mizah deyince ilk akla gelen örnek, 1960 yılında Birleşmiş Milletler Genel [...]
Anılar

Japonya’da Bir Atatürk Heykeli

0
Japonya’nın güneydoğu kıyısında Pasifik Okyanusu’na bakan Kushimoto adlı küçük bir kasaba vardır. Kasabının bizim için taşıdığı önem, bundan uzun bir zaman önce 1890 yılında Ertuğrul adlı bir firkateynimizin fırtına ile sürüklendikten sonra bu kasaba önündeki sahilin kayalıklarına çarparak batmış olmasıdır. Sultan İkinci Abdülhamit’ten Japon İmparatoru Meiji’ye mesaj ve hediyeler getiren Ertuğrul Firkateyni’nde bulunan 600’ü aşkın subay ve erden sadece 69 kadarı bu kazadan sağ olarak kurtulabilmiştir. Kaza sonrası o zaman fakir bir balıkçı kasabası olan Kushimoto [...]
Anılar

Tahran’dan Kederli Hatıralar*

0
Bundan 34 yıl önce, 27 mart 1984 akşamı, Tahran’daki evimin  telefonu çaldı. Büyükelçiliğimiz müsteşarı Kutlu bey, ticaret müşavirimiz Işıl Ünel’in arabasına bomba yerleştirdiği sırada, bombanın zamansız patlaması sonucunda Ermeni teröristin öldüğünü, arabanın tamamen tahrip olduğunu, civardaki evlerin camlarının kırıldığını söyleyerek, ertesi gün Büyükelçiliğe gelirken dikkatli ve tedbirli olmamızı tembihledi.   28 mart sabahı, T.C. Stuttgart Başkonsolosluğundaki görevim sırasında edindiğim tabancamı (halen ruhsatlı [...]
Anılar

Kosova’dan Belgrad’a Uzanan Anılar

0
Tito'nun ölümünden günümüze, Belgrad'ın siyasi gündeminde Kosova bağlantılı konuların yeri ve ağırlığı hiç eksik olmaz. Sırp kimliğinin oluşmasında kayda değer bir ağırlığı bulunan Kosova, her Sırp siyasetçinin maddi ve manevi savunmak zorunda olduğu bir konudur, başka bir deyişle Sırp siyasetinin arkasını dönemeyeceği milli bir davadır. Belgrad'a atandığım dönemde (2003 başı), yakın görüştüğümüz Sırp siyasetçiler özel sohbetlerimizde, Sırbistan'ın Kosova'yı artık kaybetmiş olduğunu itiraf ederler, ancak [...]
Dış Politika Sohbetlerine sizlerin de katılabilmeniz için bir bölüm oluşturduk.
Buradan sorularınızı, yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz.